Sjukdomar Infektion

  

Titel Uppdaterad
Gula febern

2019-03-28

Klamydiainfektion under graviditeten

2013-05-24

Mjältbrand

2022-05-11

Salmonellasmitta från småfågel

2013-02-01

Tuberkulos i ryggraden

2018-12-27

Abscess i bukhålan

2019-04-24

Adenovirusinfektion

2013-01-29

Afte

2017-09-19

Akut bronkiolit – RS-virusinfektion

2017-03-15

Akut bronkiolit – RS-virusinfektion

2017-03-15

Akut bronkit (luftrörskatarr)

2019-08-29

Akut bäckeninflammation och äggledarinflammation

2021-07-13

Akut bäckeninflammation och äggledarinflammation

2021-07-13

Akut hjärninflammation, encefalit

2013-04-16

Akut inflammation i struplocket

2019-02-06

Akut livmoderhalsinflammation

2017-06-12

Akut mellanöreinflammation

2018-03-22

Amöbainfektion

2019-06-19

Antibiotikabehandling

2018-03-24

Apkoppor

2022-05-23

Aspergillos

2013-02-03

Atovakvon-proguanil

2014-11-10

Atrofisk vulvovaginit hos äldre

2012-11-30

Atypiska mykobakterier

2013-02-03

Babesios

2019-03-11

Bakteriell vaginos

2013-02-06

Balanit

2019-10-17

Bandmask

2013-08-29

Bandmask

2013-08-29

Bartolinit

2018-02-02

Benröta – osteomyelit

2013-03-18

Benröta – osteomyelit

2013-03-18

Bilharzios

2010-08-31

Blodförgiftning (sepsis)

2019-10-31

Blodförgiftning (sepsis)

2019-10-31

Borrelia

2021-10-22

Borrelia

2021-10-22

Borrelia

2017-09-14

Botulism

2018-08-15

Bra att veta om feber

2017-05-11

Bra att veta om feber

2017-05-11

Brucellos

2019-03-12

Brucellos

2019-03-12

Bröstinflammation

2020-03-27

Campylobacter

2015-08-03

Campylobacterinfektion

2017-01-11

Campylobacterinfektion

2017-01-11

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

2021-09-10

Coronavirus: sars och mers

2020-02-27

Cytomegalovirus

2018-09-23

Denguefeber

2020-01-14

Det kan dålig andedräkt bero på

2008-10-02

Det svenska vaccinationsprogrammet

2019-09-11

Diarré

2015-05-11

Difteri (äkta krupp)

2013-02-01

Difteri (äkta krupp)

2013-02-01

Doxycyklin

2019-10-14

E. coli-infektioner i tarmen

2011-11-25

E. coli-infektioner i tarmen

2019-06-24

Ebolafeber

2018-09-04

Egenbehandling av malaria – reseapotek

2019-10-14

Enterohemorragisk E. Coli (EHEC)

2008-10-02

Fakta om mollusker

2022-04-14

Fakta om tredagarsfeber

2012-03-13

Falsk krupp (pseudokrupp)

2008-10-02

Feber hos barn

2020-07-30

Feber hos barn

2020-07-30

Feber hos barn och spädbarn

2015-01-29

Feber, patientrådgivning

2020-04-27

Femte barnsjukdomen (erythema infectiosum)

2020-09-21

Filariasis och elefantsjuka

2013-03-18

Flodblindhet

2019-03-31

Fästingbett

2021-10-22

Fågelinfluensa

2019-03-28

Fårkoppor (orfvirussjukdom)

2013-02-03

Förebygga myggbett

2019-10-14

Förkylning

2017-10-04

Förkylning hos barn

2017-02-08

Förstorad körtel bakom näsan hos barn

2008-10-02

Gasgangrän

2020-01-06

Gasgangrän

2020-01-06

Genital herpesinfektion

2019-09-16

Genital klamydiainfektion

2019-09-18

Giardiainfektion, giardiasis

2015-06-08

Gonorré

2020-11-13

Gula febern

2015-08-03

Hakmask

2013-09-06

Harpest

2020-03-02

Harpest

2020-03-02

Hepatit (leverinflammation)

2012-07-19

Herpes simplex-infektion i munnen

2016-09-10

Histoplasmos

2013-02-03

Hiv (humant immunbristvirus)

2021-08-17

Hjärnhinneinflammation

2019-06-28

Hjärnhinneinflammation

2019-06-28

Hjärnhinneinflammation

2019-06-28

Hundbett

2017-09-13

Höstblåsor

2017-09-22

Höstblåsor

2017-09-22

Immunsystemet – immunförsvaret

2013-03-19

Immunsystemets funktion, antikroppars roll samt immunitet vid covid-19

2020-06-17

Infektion av giardia-parasit

2008-10-02

Infektion med grupp A-streptokocker

2020-11-05

Infektion med humant papillomvirus (HPV)

2020-05-14

Infektion med Vibrio vulnificus

2019-04-17

Infektion och träning

2021-10-18

Infektioner

2013-03-18

Infektioner med enterovirus

2013-02-28

Infektiös endokardit

2022-01-28

Influensa

2022-06-20

Influensa

2022-06-20

Influensa A(H1N1) (svininfluensa)

2020-05-13

Influensavaccinering

2020-09-11

Japansk encefalit (hjärninflammation)

2019-04-12

Jästsvampsinfektion i huden (candida)

2015-08-03

Kattklössjuka

2013-02-01

Kikhosta (pertussis)

2019-12-14

Klorokinfosfat

2014-11-10

Koccidioidomykos

2013-02-03

Kolera

2018-10-25

Kondylom (könsvårtor)

2020-11-03

Krupp

2017-09-25

Kryptokockos

2013-02-03

Kryptosporidios

2013-03-18

Körtelfeber

2019-01-26

Körtelfeber

2019-01-26

Latent tuberkulos

2019-01-06

Legionella (legionärssjuka)

2018-06-28

Legionella (legionärssjuka)

2018-06-28

Legionella (legionärssjuka)

2018-06-28

Leishmaniasis

2018-11-07

Lemierres syndrom

2013-02-01

Leverabscess

2019-04-16

Listeria

2013-02-01

Lunginflammation

2015-05-15

Lunginflammation (pneumoni)

2018-03-15

Lunginflammation (pneumoni)

2018-03-15

Lunginflammation hos barn

2019-09-17

Lunginflammation hos barn

2019-09-17

Lunginflammation med pneumocystis

2013-02-03

Lunginflammation med pneumocystis

2013-02-03

Lunginflammation med pneumocystis

2013-02-03

Lunginflammation orsakad av klamydiabakterier

2019-09-17

Lunginflammation orsakad av mykoplasmabakterier

2018-12-27

Lungsäcksinflammation (pleurit)

2018-02-14

Lymfogranuloma venereum

2020-08-19

Långvariga symtom efter covid-19/post-covid

2020-10-29

Magsjuka (virus)

2019-04-08

Magsjuka (virus)

2019-04-08

Magsjuka (virus)

2019-04-08

Malaria

2014-11-10

Malaria – förebyggande av smitta

2019-10-14

Marburgvirusinfektion

2019-03-31

Meflokin

2019-09-09

Mycoplasma genitalium

2020-09-16

Mässling (morbilli)

2013-01-29

Mässling (morbilli)

2013-01-29

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor, akut cystit

2021-03-05

Nekrotiserande fasciit

2013-03-19

Nephropathia epidemica

2017-11-27

Norovirusinfektion (vinterkräksjuka)

2017-11-23

Norovirusinfektion (vinterkräksjuka)

2017-11-23

Närstående med covid-19, information och råd till resten av hushållet

2020-10-29

Parvovirusinfektion

2013-02-03

Parvovirusinfektion under graviditeten

2013-02-03

Piskmask

2013-09-06

Pneumokocksjukdom hos barn

2013-02-01

Pneumokocksjukdom hos barn

2013-02-01

Pneumokockvaccination till vuxna

2018-03-01

Poliomyelit

2013-02-03

Postpoliosyndrom, PPS

2020-12-11

Prionsjukdomar

2013-02-03

Proktit

2019-07-16

Psoasabscess

2013-03-18

Påssjuka (parotit)

2022-06-20

Påssjuka (parotit)

2022-06-20

Q-feber

2019-03-31

Rabies (vattuskräck)

2019-03-31

Reyes syndrom

2013-02-03

Rosenrot

2008-10-02

Rotavirusinfektion

2019-08-28

Rotavirusinfektion

2019-08-28

Råd för att förebygga fästingburen sjukdom

2021-10-22

Råd och fakta om antibiotikaanvändning (Folkhälsomyndigheten)

2018-03-22

Råttbettsfeber

2013-02-01

Röd Solhatt (echinacea purpurea)

2008-10-02

Röda hund (rubella)

2013-01-29

Röda hund (rubella)

2013-01-29

Salmonellainfektion

2011-11-25

Salmonellainfektion

2019-07-02

Scharlakansfeber

2020-04-14

Schistosomiasis (snäckfeber)

2013-03-18

Senkomplikationer till hjärnhinneinflammation

2019-06-07

Sepsis, även kallat blodförgiftning

2017-06-07

Sex vanliga barnsjukdomar

2015-08-03

Shigellos (dysenteri)

2015-06-08

Shigellos (dysenteri)

2019-07-07

Skillnad mellan förkylning och pollenallergi

2008-10-02

Slidkatarr med trikomonas

2017-11-15

Smittsam hjärnhinneinflammation som orsakas av meningokocker

2019-05-31

Smittsam hjärnhinneinflammation som orsakas av meningokocker

2013-03-18

Spolmask, ascariasis

2019-06-19

Spolmask, ascariasis

2019-06-19

Springmask

2015-03-06

Springmask (enterobius vermicularis)

2019-01-22

Stelkramp

2015-08-03

Stelkramp (tetanus)

2019-05-16

Stelkramp (tetanus)

2019-05-16

Stelkramp (tetanus)

2019-05-16

Stelkramp (tetanus)

2019-05-16

Stelkrampsvaccin

2019-05-16

Stelkrampsvaccin

2019-05-16

Svamp i hårbotten (Tinea capitis)

2015-08-03

Svamp i ljumsken

2015-08-03

Svamp i munnen (candidiasis)

2015-09-18

Svampinfektion i slidan

2021-12-21

Svinkoppor (impetigo) - vanligt hos barn

2015-08-03

Syfilis

2020-08-14

Systemisk svampinfektion

2013-02-03

Så tar du bort fästingar

2017-09-14

TBE

2020-02-13

TBE

2020-02-13

Tbe – fästingburen hjärninflammation

2017-09-14

Toxiskt chocksyndrom

2013-02-01

Toxoplasmos (toxoplasmainfektion)

2013-03-18

Toxoplasmos (toxoplasmainfektion)

2013-03-18

Tredagarsfeber

2022-03-28

Tuberkulos - en översikt

2017-11-13

Tuberkulos i lymfkörtlar

2017-11-13

Turistdiarré

2019-03-31

Tyfoid- och paratyfoidfeber

2014-10-22

Tyfoid- och paratyfoidfeber

2014-10-22

Urinvägsinfektion (UVI)

2016-03-15

Urinvägsinfektion hos barn

2017-12-26

Uveit –inflammation i ögats inre delar

2009-06-01

Vattkoppor (varicellae)

2020-01-08

Vattkoppor (varicellae)

2020-01-08

Vattkoppor under graviditeten

2020-01-09

Vinterkräksjuka (Calicivirus)

2018-12-11

Virus och bakterier

2015-05-15

Vitlök - en illaluktande välgörare

2008-10-02

Vätska i mellanörat

2019-08-01

Yersiniainfektion

2019-07-04

Yersiniainfektion

2019-07-04