Fakta | Infektion

Bandmask


Uppdaterad den: 2013-08-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bandmask?

Bandmaskar av typen taenia saginata. Från Centers for Disease Control and Prevention.

Bandmasken är en hermafrodit, det vill säga en dubbelkönad organism. Det är en typ av plattmask som kan leva som vuxna parasiter i människans mag-tarmkanal. Det finns flera typer av bandmaskar. En del av dessa organismer infekterar främst människor, medan andra har djur som sin naturliga värd - dock kan de också orsaka infektioner hos människor.

Bandmasken kan bli flera meter lång. En vuxen bandmask består av ett huvud, hals och en kedja av individuella segment där äggen mognar. Halsen på bandmask är fästorganet, och den fäster sig vanligtvis i den övre delen av tunntarmen.

Bandmask upptäcks sällan i Sverige, men i andra delar av världen är förekomsten betydligt högre. Dålig sanitet och hygieniska förhållanden, samt otillräckligt tilllagat kött, ger risk för smitta vid korta besök till andra delar av världen.

Annons
Annons

Om bandmasken

En vuxen bandmask består av ett huvud, hals och en kedja av individuella segment där äggen mognar. Varje segment, som kallas proglottid, har en komplett uppsättning könsorgan. Beroende på vilken typ av mask det är kan den vuxna masken bestå av hundratals till tusentals segment.

När segmenten mognar, innehåller de en ökande mängd av ägg. Huvudet hos bandmasken, även kallad scolex, är utrustad med en suganordning, krokar eller hål (beroende på typ av mask) som gör det möjligt för masken att fästa sig vid tarmväggen hos värden.

Bandmasktypen Taenia

Detta är den mest välkända typen. Det finns två typer av Taenia-mask där människan är den slutliga värden (bärare av den vuxna masken), Taenia saginata (bandmask från kor) och Taenia solium (bandmask från svin).

Annons
Annons

Taenia solium är utbredd i Latinamerika, tropiska Afrika och Centralasien. Grisar (mellanvärd) får infektionen genom att äta mat eller dricka vatten som är förorenat med infekterad avföring från människor. Människan smittas genom intag av rått eller dåligt tillagat griskött utom i de fall då vi får i oss äggen direkt.

Taenia saginata finns i hela världen, men är vanligast i östra Afrika och delar av Asien. Människor i alla åldrar kan bli smittade med Taenia, men infektionen förekommer inte bland spädbarn/småbarn som inte äter kött.

De vuxna Taenia-maskarna blir vanligen 10–12 meterlånga, men kan ibland bli över 25 meter.

Hymenolepiasis

Kallas också för dvärgbandmask. De är 30–40 mm långa och 1 mm i diameter. Hymenolepis nana är den vanligaste bandmaskinfektionen i världen. Smitta är förknippad med dålig hygien och sjukdomen kan överföras från person till person. Den förekommer oftast hos barn i länder med bristfällig hygien.

Bandmaskens livscykel

Larven, som får fäste hos ett värddjur eller en människa, utvecklas så småningom till huvudet på en vuxen bandmask. Denna utvecklas i sin tur genom att bilda nya segment som uppstår från den bakre delen av huvudet av masken. Denna mognadsprocess i den mänskliga tarmen pågår över en period av två–fyra månader. Huvudet till bandmasken är oftast i den övre delen av tunntarmen. Efter hand som bandmasken utvecklas, förstoras proglottiderna och mognar. De blir så småningom gravida, vilket innebär att könsorganen tillbakabildas och ersätts av en äggfylld livmoder. Dessa gravida segment finns i den nedre delen av bandmaskens kropp.

Vuxna Taenia-maskar kan bestå av 1 000–2 000 segment. Varje segmen kan innehålla 50 000–100 000 ägg. Äggen befruktas inne i proglottiden och varje ägg innehåller ett "foster" (embryo) med sex krokar. Dessa ägg passerar ut i avföringen och förblir livskraftiga under en lång tid i vatten, jord och vegetation. När de intas av en mellanvärd (kor eller grisar), kläcks äggen i djurets tunntarm och släpper ut sina embryon. Embryona passerar genom tarmväggarna och följer med blodet eller lymfkärlen till den tvärstrimmiga muskulaturen, underhudsvävnad eller andra organ. I denna vävnad utvecklar embryon sig till larvcystor på två–tre månader. När larvcystorna i djurens kött äts av människor, är bandmaskens livscykel slutförd.

Smitta, symtom och behandling

Människor smittas genom att äta rått nötkött eller rått fläskkött. Hymenolepis smittar också genom mänsklig avföring

Bandmasken ger oftast inga symtom. I sällsynta fall kan patienten uppleva viktminskning. Ibland kan masksegment ses i avföringen.Taeniasis anses inte ge några symtom. Diagnosen bygger på upptäckt av maskar i avföring eller i underkläder, eller av ägg i avföringen.

Om man hittar maskar, måste man söka upp läkaren för att få medicinering. Den vanligaste läkemedlet mot bandmask heter niklosamid. Behandling för vuxna och barn äldre än sex år är fyra tabletter i engångsdos.

Det kanske mest effektiva medlet mot bandmask heter prazikvantel men det är inte registrerat i Sverige.