Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bandmask

Bandmask eller binnikemask kan leva som vuxna parasiter i människans mag-tarmkanal. Det finns flera typer, en del infekterar främst människor, medan andra har djur som sin naturliga värd. Bandmask upptäcks sällan i Sverige men är vanlig i andra delar av världen, främst i områden med sämre hygienisk standard.


Uppdaterad den: 2022-04-21

Annons

Vad är bandmask?

Det finns flera sorters bandmask: 

  • Taenia solium (nötbandmask)
  • Taenia saginatum (svinbandbask)
  • Hymenolepis nana dvärgbinnikemask (på engelska dwarf tapeworm)
    • Ej att förväxla med dvärgbandbask som är den svenska benämningen på ekinokocker (echinococcus multilocularis på svenska rävens dvärgbandmask)
  • Diphyllobothriasis, på svenska kallad fiskbandbask
Annons
Annons

Om bandmasken

En vuxen bandmask består av ett huvud, hals och en kedja av individuella segment där äggen mognar. Huvudet hos bandmasken är utrustad med en suganordning, krokar eller hål som gör det möjligt för masken att fästa sig vid tarmväggen, den fäster sig vanligtvis i den övre delen av tunntarmen.

Bandmasken är en hermafrodit, det vill säga en dubbelkönad organism.Var segment på bandmasken, som kallas proglottid, har en komplett uppsättning könsorgan. Beroende på vilken typ av mask det är kan den vuxna masken bestå av hundratals till tusentals segment. När segmenten mognar, innehåller de en stor mängd ägg som utsöndras med avföringen. 

Taenia, nötbandmask och svinbandmask

Det finns två typer av Taenia-mask där människan är den slutliga värden, bärare av den vuxna masken, Taenia saginata (nötbandmask) och Taenia solium (svinbandmask) som sprids via nöt- respektive fläskkött. Den vuxna masken fäster i tunntarmen och kan bli flera meter lång.

Taenia solium är utbredd i stora delar av världen, främst i Sydamerika, Afrika och Asien i områden med bristande hygien och sanitet. I Europa förekommer fall hos människor som blivit smittade under vistelse utomlands.

Köttdjur, gris eller ko, får infektionen genom att äta mat eller dricka vatten som är förorenat med infekterad avföring från människor. Människan smittas i sin tur främst genom intag av rått eller dåligt tillagat kött.

Svinbandmask kan i mer sällsynta fall smitta från människa till människa och orsaka så kallad cysterikos. Vid cysterikos kläcks äggen i tarmen och de små larverna kan passera tarmväggen ut i blodbanan och orsaka cystor på olika ställen i kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig om den drabbar centrala nervsystemet och orsaka till exempel epilepsi.  

Taenia

Hymenolepis, dvärgbandmask

Hymenolepis nana är den vanligaste bandmaskinfektionen i världen och kallas också för dvärgbinnikemask (icke att förväxla med infektioner av ekinokocker som rävens dvärgbandmask). De är 30–40 mm långa och 1 mm i diameter. Dvärgbandmask förekommer ofta hos barn, främst i områden med bristande hygien och sanitet och sjukdomen kan överföras från person till person. 

Diphyllobothriasis, fiskbandbask

Fiskbinnikemask är vanligt i tempererade områden inkluderat större delen av Europa. Sötvattensfisk kan vara infekterad med larver. Människa eller djur som äter rå eller dåligt tillagad fisk kan smittas och larverna utvecklas till maskar i tarmen. Maskarna lägger ägg som kläcks till ett förstadium av larver. Dessa larver infekterar små kräftdjur som agerar mellanvärd. När fiskarna äter kräftdjuren utvecklas larver som kan smitta människa.

Symtom 

Bandmasken ger ofta inga eller mycket få symtom. I vissa fall kan man få magsymtom som illamående, diarré och buksmärtor och gå ner i vikt. En del får allmän sjukdomskänsla, huvudvärk eller nässelutslag. Ibland kan delar av masken vara synlig med avföringen.

Annons
Annons

Orsak

Rått eller dåligt tillagat kött eller fisk kan innehålla förstadier till masken som efter förtäring fäster i tunntarmen och utvecklas till fullvuxna bandmaskar. Där kan den föröka sig och släppa ifrån sig ägg i människans avföring som sprider infektionen.

Om man kokar eller genomsteker kött eller fisk kan man förhindra spridning av infektion. Nedfrysning av kött eller fisk till –20 grader i 48 timmar dödar också larverna och kan tillämpas vid till exempel kallrökning eller gravning av fisk. Noggrann hand och livsmedelshygien är också viktigt för att förebygga smitta.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att man påvisar masken eller ägg i avföring med mikroskopi eller laboratorieanalys. Ibland ses segment av masken i avföring.

Behandling

I regel ger tablettbehandling god effekt mot bandmaskinfektioner. Läkemedlet tar död på masken som kommer ut med avföringen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Infektioner med bandmask har i regel ett okomplicerat förlopp och ger inga men efter behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.