Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Difteri (äkta krupp)

Tidigare var difteri en vanlig infektion, men tack vare vaccin som använts allmänt sedan 1930-talet är det idag ett mycket sällsynt tillstånd i Sverige.


Uppdaterad den: 2019-12-13

vaccin barn
Annons

Vad är difteri?

Difteri är en akut infektion som orsakas av difteribakterien (Corynebacterium diphteriae). Bakterien orsakar inflammation i slemhinnan i svalg och luftvägar, men kan också förekomma som infektion i hudsår. Bakterien producerar ett gift som kan spridas med blodet och orsaka sjukdom i hjärta och hjärna. Sjukdomen kallades tidigare krupp och det är detta tillstånd som är "äkta" krupp.

Infektionen var vanlig förr i tiden och kunde uppträda i stora epidemier. Den senaste stora epidemin var under andra världskriget. Vaccin mot difteri ingår sedan länge i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder och upprepas vid 5 års ålder och i årskurs 8–9.

Tillståndet är mycket ovanligt i Sverige. Under åren 2018–2023 har 20 fall anmälts. 

Annons
Annons

Symtom

Bakterien leder till inflammation i slemhinnor, främst i hals och bronker. Sjukdomen kan ha ett lindrigt förlopp och ger då symtom med halsont som vid en vanlig halsfluss.

Infektionen kan också ha ett mer allvarligt förlopp. I dessa fall är det typiskt med gulvita hinnor på slemhinnorna i luftvägarna. Hinnorna sitter fast och om man försöker ta bort dem uppstår blödning. Svullnaden i slemhinnan kan bli så uttalad att den blockerar luftvägarna och ger kväljningar. Det kan bli pipande ljud (stridor) på inandningen.

Gifter från bakterien kan i svåra fall spridas till hjärtat och hjärnan och leda till sviktande hjärtfunktion eller förlamningar.

Orsak

Smitta sker vid droppöverföring från den sjuke, exempelvis vid hosta, då man dricker ur samma flaska, kysser varandra eller liknande.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan misstänkas genom sjukhistorien – typiska symtom, avsaknad av vaccinskydd och vistelse i ett område där smittan finns. Diagnosen bekräftas med bakterieodling av prov från svalg, näsa eller hudsår.

Behandling av difteri

Behandling av difteri i svalget bör ske på sjukhus. Det kan vara nödvändigt med intensivvård om infektionen leder till att luftvägarna blockeras.

Antibiotika är effektivt och dödar bakterien.  Även motgift (antitoxin) ges så fort som möjligt i svåra fall för att neutralisera gifterna.

Vaccinering

Den viktigaste åtgärden för att förebygga tillståndet är att genomgå det svenska barnvaccinationsprogrammet. I vuxen ålder rekommenderas personer som är grundvaccinerade enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet en påfyllnadsdos med ett kombinationsvaccin mot difteri och stelkramp vart 20:e år.  

Prognos

Prognosen är god vid tidig behandling och tillgång till modern intensivvård.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.