Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bartolinit


Uppdaterad den: 2018-02-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bartolinit?

Bartolonit. Från US Centers for Disease Control and Prevention.

På varje sida om slidöppningen finns två körtlar strax under slemhinneytan. Dessa körtlar kallas de bartolinska körtlarna. Körtlarna producerar slem, som smörjer slidöppningen vid samlag. Den kanal som går från körteln till ytan har sin öppning baktill i slidöppningen.

Om en infektion uppstår i en bartolinsk körtel kallas tillståndet bartolinit.

Symtom

Vid infektion, vanligtvis bara i en av körtlarna, uppstår efterhand svullnad, smärta och ömhet i körteln. Infektionen kan även ge feber och trötthet. Den infekterade körteln ses som en kula baktill i blygdläppen och den är ofta lätt att känna igen vid en egenundersökning. I vissa fall kan man få svullna lymfkörtlar i ljumsken, vilket kan kännas som små kulor längs ljumskbandet på samma sida som den infekterade körteln. Det är ett tecken på att kroppens immunförsvar jobbar hårt med att bekämpa sjukdomen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

I de mest uttalade fallen kan svullnaden bli så stor och smärtsam att man kan ha svårt att gå eller sitta.

Orsak

En bartolinit beror på att bakterier har kommit in i körteln och orsakat en infektion. Normalt är körtelns utlopp öppet så att bakterier kan tömmas ut tillsammans med det normala slemmet. Om denna utförsgång täpps till ansamlas slemmet och en cysta bildas. Denna cysta kan sedan infekteras. Även utan föregående cysta kan en infektion uppstå i körteln som då svullnar upp akut.

Det är inte känt varför dessa utförsgångar täpps till lättare hos vissa kvinnor. Bakterierna kan komma från både vagina och tarm och i vissa fall är det en klamydiasmitta som är orsaken. Tidigare var gonorré en vanlig orsak.

Annons
Annons

Behandling

En bartolinit behandlas genom att läkaren i lokalbedövning lägger ett snitt i körtelväggen så att vätska och var kan tömmas ut. Bara i undantagsfall behöver man antibiotikabehandling.

Om inte körteln öppnas tillräckligt vid ingreppet kan infektionen blossa upp igen. Om man besväras av upprepade infektioner i samma körtel är det vanligt att man erbjuds en operation som varaktigt förebygger återfall. Ingreppet, som kallas marsupialisering, innebär att en permanent öppning åstadkoms. Det är ett relativt enkelt ingrepp, som utförs av gynekolog under lokalbedövning.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Prognos

Prognosen är god, men tillståndet kan återkomma om man inte får adekvat behandling.


Annons