Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bartolinit

Bartolinit är en infektion i en av de slemproducerande körtlarna i slidmynningen.


Uppdaterad den: 2023-05-24

Annons

Vad är bartolinit?

Bartolonit. Från US Centers for Disease Control and Prevention.

På varje sida om slidöppningen finns två körtlar strax under slemhinneytan. Dessa körtlar kallas de bartolinska körtlarna. Körtlarna producerar slem som smörjer slidöppningen vid samlag. Den kanal som går från körteln till ytan har sin öppning baktill i slidöppningen.

Om en infektion uppstår i en bartolinsk körtel kallas tillståndet bartolinit. Vanligen drabbas kvinnor i 20–30 årsåldern.

Annons
Annons

Symtom

Vid infektion uppstår svullnad, smärta och ömhet i körteln. Infektionen kan även ge feber och trötthet. Den infekterade körteln ses som en kula baktill i blygdläppen och den är ofta lätt att känna igen vid en egenundersökning. I vissa fall kan man få svullna lymfkörtlar i ljumsken, vilket kan kännas som små kulor ljumsken på samma sida som den infekterade körteln. Det är ett tecken på att kroppens immunförsvar jobbar hårt med att bekämpa sjukdomen.

I de mest uttalade fallen kan svullnaden bli så stor och smärtsam att man kan ha svårt att gå eller sitta.

Orsak

En bartolinit beror på att bakterier har kommit in i körteln och orsakat en infektion. Normalt är körtelns utlopp öppet så att bakterier kan tömmas ut tillsammans med det normala slemmet. Om denna utförsgång täpps till ansamlas slemmet och en cysta bildas. Denna cysta kan sedan infekteras. Även utan föregående cysta kan en infektion uppstå i körteln som då svullnar upp akut.

Det är inte känt varför dessa utförsgångar täpps till lättare hos vissa kvinnor. Bakterierna kan komma från både slida, tarm och hud. Även klamydia och gonorré kan orsaka bartolinit. 

Annons
Annons

Behandling

En bartolinit behandlas genom att läkaren i lokalbedövning lägger ett snitt i körtelväggen och lägger in en kateter så att vätska och var kan tömmas ut. Katetern ska sitta kvar i 3–4 veckor.

Ett annat ingrepp som kallas marsupialisering, innebär att det görs en kvarstående öppning. Det är ett
ganska enkelt ingrepp som utförs av gynekolog under lokalbedövning.

Prognos

Prognosen är god, men tillståndet kan återkomma om man inte får adekvat behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons