Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Aspergillos


Publicerad den: 2013-02-03

Annons

Det är en infektion orsakad av en mögelsvamp som finns överallt i omgivningen, bland annat i matjord, komposter, damm, livsmedel etc. Tillståndet drabbar framför allt personer med redan nedsatt immunförsvar.

Vad är aspergillos?

Aspergillos är en sjukdomsgrupp orsakad av en svampart som kallas Aspergillus. Denna svampart är utbredd i naturen, i jord, växter och kompost, men kan också hittas i byggnader och till exempel i husdamm. Damm från fuktigt hö och gräs innehåller ofta stora mängder aspergillussporer. De flesta kommer därför många gånger i livet att omedvetet andas in sådana sporer. Men kroppen kan tolerera detta väl, och denna svamp leder sällan till sjukdom.

Om en person med försvagat immunförsvar andas in stora mängder av denna typ av svampsporer, kan svampen hitta fäste och föröka sig i kroppen. Detta kan manifestera sig som en lunginfektion med hosta och slem, eller så kan svampen spridas till andra inre organ och ge många olika symtom beroende på vilket organ som är angripet. Det är först och främst personer med allvarligt försvagat immunförsvar som är i farozonen, till exempel efter transplantationer, vid cellgiftsbehandling för cancer, vid användning av stora doser av kortison, eller vid AIDS.

En mild form av aspergillos kan visa sig som en akut astmaattack efter dammexponering. Detta är en allergisk reaktion mot svampsporer som inandas till luftvägarna, men där svampen inte fäster sig i kroppen.

Båda varianterna av sjukdomen, infektion eller allergisk reaktion, är sällsynta i Sverige.

Annons
Annons

Diagnos

Misstanke om denna typ av infektion uppstår när patienter med försvagat immunsystem får infektioner som kvarstår, och där man inte får den förväntade effekten av behandling med vanlig antibiotika. Det är möjligt att odla svampen från sputum. Ibland kan röntgenbilder av lungor eller bihålor avslöja förändringar som är typiska för denna svamp.

Behandling

Aspergillos behandlas med antimykotika som ges i tablettform eller direkt i blodet. Om patienten får behandling är utsikterna för läkning goda.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.