Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Närstående med covid-19, information och råd till resten av hushållet

Covid-19 är en smittsam virussjukdom som orsakas av SARS-CoV-2. I början av pandemin var det svårt att veta sig hur man ska förhålla sig till en person som är sjuk i samma hushåll, men numera finns det tydliga riktlinjer.


Uppdaterad den: 2020-10-29

sjuk, coronavirus och covid-19
Annons

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av ett nytt coronavirus som heter SARS-CoV-2. Sjukdomen utlystes som en pandemi i mars månad 2020 av WHO. Covid-19 kan ge ett brett spann av symtom, en del är helt symtomfria och blir inte sjuka medan andra får så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Många behöver inte sjukvårdens resurser och kan vara hemma under sjukdomsperioden vilket kan väcka frågor kring hur man som anhörig eller medlem i hushållet ska förhålla sig till den med bekräftad smitta.

Det finns andra informationstexter som berör själva sjukdomen mer.

Annons
Annons

Vem ska stanna hemma?

I Sverige lyder rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom, även lättare symtom som inte påverkar ens egen förmåga att utföra dagliga aktiviteter, ska stanna hemma. Detta för att minska smittspridningen i största möjliga mån. 

Om man har symtom som inte går över på ett dygn och inte kan förklaras av känd allergi, migrän eller liknande, så ska man testa sig för det nya coronaviruset (SARS-CoV-2). På 1177.se finns information om var man vänder sig för att testas i ens region. 

Oavsett om ens symtom gick över på ett dygn eller inte så ska man stanna hemma 2 dagar som symtomfri också, innan man kan betraktas som smittfri. Det gäller även om man testas sig och varit negativ. Har man haft en lite allvarligare sjukdom med feber exempelvis så behöver man dessutom ha varit hemma minst 7 dagar sedan man insjuknande, oavsett om man hinner bli symtomfri innan dess.

Har man testat positivt för coronaviruset ska man ha varit frisk i två dygn OCH det ska ha gått minst sju dagar sedan man hade sina första symtom innan man betraktas som smittfri. Har man behandlats på sjukhus finns andra regler. 

Har man någon som bor i samma hem som en själv och har bekräftad covid-19 ska man också stanna hemma. Då ska man som medlem i hushållet, oavsett symtom, vara hemma 7 dagar efter den smittade genomförde sitt test. Om det gör att man inte kan arbeta, exempelvis om man har ett yrke som gör att man inte kan arbeta hemifrån, så kan man söka om smittbärarpenning från försäkringskassan. Även arbetssökande kan ansöka om den penningen. 

Basala hygienrutiner

Oavsett om man har symtom eller inte är vanlig handhygien väldigt viktigt. Det är alltid viktigt, men särskilt nu under pandemin. Är det någon i hushållet som är sjuk blir det extra mycket av betydelse.

När någon i hushållet är sjuk är det extra viktigt att både den sjuka och resten av hushållet är mycket noggranna med det som kallas basala hygienrutiner. I det begreppet ingår bland annat handtvätt där varje tvätt varar i minst 20 sekunder. Exempelvis ska man vara extra noggrann med att tvätta händerna före och efter maten, toalettbesök och om händerna på något sätt verkar smutsiga. Egentligen är det bäst att torka händerna på/med engångsmaterial för att minska smitta via handduken.

Handsprit är ett alternativ när det finns begränsade möjligheter till tvätt. Handspriten måste ha minst 60 % alkohol i sig. 

Annons
Annons

Var ska den smittade befinna sig i hemmet?

Om man har möjlighet är det bra om den som är sjuk kan få ett eget rum. Helst ska rummet vara välventilerat med öppna fönster och öppen dörr. Det bästa är om den som är sjuk i covid-19 befinner sig mestadels i detta rum och att personen rör sig så lite som möjligt i delade utrymmen såsom badrum och kök. Dock är det i de flesta hem oundvikligt att en del rum måste delas, och då kan man istället försöka se till att rummen är välventilerade. Detta för att minska risken för smitta till resten av hushållet. 

Hur förhåller man sig till den som är sjuk?

Om det inte går att den som är sjuk får ett eget rum får man försöka hålla en fysisk distans även hemma. Detta inkluderar att befinna sig minst en meter ifrån varandra och inte dela säng. Om den som är sjuk behöver stöd av olika slag, så är det bra om man kan utse en person i hushållet som har denna stödjande roll för att minska antalet personer som befinner sig nära. Det bästa är om personen som utses till "hjälpare" själv inte har några underliggande sjukdomar, och gärna den yngsta som ändå är kapabel till att hjälpa.

Ska man använda mask och annan skyddsmateriel?

WHO rekommenderar att den smittade använder mask dagligen. I Sverige finns inga specifika rekommendationer kring maskanvändande i hemmet. Oavsett är det viktigt att nysa och hosta i armvecket. Näsa och mun täcks med armvecket när nysningar eller hosta sker, för att minska spridningen av dropparna. 

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Måste man städa och tvätta oftare?

Det är bra att torka av och desinficera ytor som den smittade rör ofta som nattduksbord, sänggavel med mera. Först kan man använda vanlig såpa eller annat rengöringsmedel, men det är bra om man kan avsluta med spritbaserad desinficering.

När det gäller den smittades kläder samt även sängkläder behöver man inte tvätta oftare än vanlig, men den som tvättar tygerna behöver tänka på några aspekter. Dels ska man inte skaka kläderna innan de har tvättats och dels ska man helst tvätta på minst 60 grader. Man kan använda vanligt tvättmedel.

Vill du veta mer

  • Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)
  • Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2) – för vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.