sjuk, coronavirus och covid-19
Fakta | Infektion

Närstående med covid-19, information och råd till resten av hushållet

Covid-19 är en smittsam virussjukdom som orsakas av SARS-CoV-2. Det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till om någon i hushållet har sjukdomen. I nedanstående text finns tips och råd hämtade från WHO och Folkhälsomyndigheten.

Publicerad den: 2020-04-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av ett nytt coronavirus som heter SARS-CoV-2. Sjukdomen utlystes som en pandemi i mars månad 2020 av WHO. Covid-19 kan ge ett brett spann av symtom, en del är helt symtomfria och blir inte sjuka medan andra får så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Många behöver inte sjukvårdens resurser och kan vara hemma under sjukdomsperioden vilket kan väcka frågor kring hur man som anhörig eller medlem i hushållet ska förhålla sig till den med bekräftad smitta.

Det finns andra informationstexter som berör själva sjukdomen mer.

Vem ska stanna hemma?

I Sverige lyder rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom, även lättare symtom som inte påverkar ens egen förmåga att utföra dagliga aktiviteter, ska stanna hemma. Detta för att minska smittspridningen i största möjliga mån. Så även om en familjemedlem är sjuk behöver inte resten av hushållet hålla sig hemma så länge man inte har symtom på sjukdom själv. Dock finns det en mycket stark rekommendation om fysisk distansering i Sverige, det vill säga att man ska minimera fysiska kontakter i möjligaste mån och arbeta hemifrån om det går.

Annons
Annons

Basala hygienrutiner

När någon i hushållet är sjuk är det extra viktigt att både den sjuka och resten av hushållet är mycket noggranna med det som kallas basala hygienrutiner. I det begreppet ingår bland annat handtvätt där varje tvätt varar i minst 20 sekunder. Exempelvis ska man vara extra noggrann med att tvätta händerna före och efter maten, toalettbesök och om händerna på något sätt verkar smutsiga. Egentligen är det bäst att torka händerna på/med engångsmaterial för att minska smitta via handduken.

Var ska den smittade befinna sig i hemmet?

Om man har möjlighet är det bra om den som är sjuk kan få ett eget rum. Helst ska rummet vara välventilerat med öppna fönster och öppen dörr. Det bästa är om den som är sjuk i covid-19 befinner sig mestadels i detta rum och att personen rör sig så lite som möjligt i delade utrymmen såsom badrum och kök. Dock är det i de flesta hem oundvikligt att en del rum måste delas, och då är det viktigt att rummen är välventilerade.

Hur förhåller man sig till den som är sjuk?

Om det inte går att den som är sjuk får ett eget rum får man försöka hålla en fysisk distans även hemma. Detta inkluderar att befinna sig minst en meter ifrån varandra och inte dela säng. Om den som är sjuk behöver stöd av olika slag, så är det bra om man kan utse en person i hushållet som har denna stödjande roll för att minska antalet personer som befinner sig nära. Det bästa är om personen som utses till "hjälpare" själv inte har några underliggande sjukdomar, och gärna den yngsta som ändå är kapabel till att hjälpa.

Annons
Annons

Ska man använda mask och annan skyddsmateriel?

WHO rekommenderar att den smittade använder mask dagligen. Viktigt är att den som är sjuk får bra instruktioner i hur den ska ta av och på masken samt ha en ny ren mask varje dag. Om det inte finns tillgång till denna typ av maskanvändande, så är det viktigt med rigorös nys- och hostetikett. Det innebär att näsa och mun täcks med armvecket när nysningar eller hosta sker. Exempelvis finns det stor brist på material i många länder just nu, så även Sverige, och det kan vara svårt att hushåll har den typ av höga användning av masker. I Sverige finns inga specifika rekommendationer kring maskanvändande i hemmet.

Även den som är utsedd till "hjälpare" bör om möjligt använda mask när hen hjälper den smittade i dennes rum. Helst ska man inte hjälpa till när kroppsvätskor som sekret från nysningar/hosta finns, eller hjälpa till när urin och avföring förekommer, men om så är fallet bör "hjälparen" använda handskar. Om man använder gummihandskar som kan återanvändas ska dessa tvättas av med såpa/tvål och sedan desinficeras med sprit (ytsprit, handsprit eller liknande som innehåller minst 60 % alkohol).

Måste man städa och tvätta oftare?

Det är bra att torka av och desinficera ytor som den smittade rör ofta som nattduksbord, sänggavel med mera. Först kan man använda vanlig såpa eller annat rengöringsmedel, men det är bra om man kan avsluta med spritbaserad desinficering.

När det gäller den smittades kläder samt även sängkläder behöver man inte tvätta oftare än vanlig, men den som tvättar tygerna behöver tänka på några aspekter. Dels ska man inte skaka kläderna innan de har tvättats och dels ska man helst tvätta på minst 60 grader. Man kan använda vanligt tvättmedel.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons