Fakta | Infektion

Akut bronkiolit – RS-virusinfektion


Uppdaterad den: 2017-11-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut bronkiolit?

Luftvägarna

Akut bronkiolit är en virusinfektion som medför inflammation i slemhinnorna på insidan av de tunnaste luftrören som sitter längst ut och längst ner i lungorna. Det bildas små slemproppar som täpper till dessa trånga luftvägar och medför att vissa delar av lungvävnaden förtätas, klistrar ihop. Det uppstår andningsproblem som kan påminna om astma. Sjukdomen drabbar särskilt små barn mellan tre månader och två år och den är vanligast på vårvintern. Tillståndet orsakas i de flesta fall av RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) eller metapneumovirus.

Akut bronkiolit kan börja som en förkylning eller halsfluss. Barnet kan vara medtaget, hosta och andas ofta tungt med väsande/pipande ljud. Vanligtvis är febern mycket måttlig.

Nästan alla barn har genomgått en RS-virusinfektion före två års ålder, men det är bara ett fåtal som varit ordentligt sjuka. RS-virusinfektioner är en vanlig orsak till att spädbarn läggs in på sjukhus.

Annons
Annons

Orsak

Sjukdomen är en virusinfektion. Smittan sker via droppar från näsa och svalg hos patienter med sjukdomen. Barn över två år och vuxna som är smittade med RS-virus upplever bara förkylningsbesvär och hosta. Smittrisken är ett stort problem på barnavdelningar. Den första infektionen med RS-virus ger inte fullständig immunitet och det är möjligt att få en ny infektion vid ett senare tillfälle.

Diagnos

De typiska symtomen med hosta och väsande, tung andning hos ett litet barn gör att den här diagnosen ofta kan ställas bara genom att undersöka barnet. Det är viktigt att se barnets andningsmönster. Det är lättast att bedöma när barnet är avklätt. Man kan då se att huden i halsgropen och under revbenen dras in. Det är ett tecken på att barnet kämpar med andningen. Om huden mellan revbenen också dras in är det ett tecken på allvarligare andningsbesvär. Barn med sådana andningsbesvär bör undersökas av läkare.

Vid undersökningen bedömer läkaren hur allvarliga andningsbesvären är och hur nedsatt allmäntillståndet är. Lungorna undersöks med stetoskop och det är ofta tillräckligt för att ställa diagnosen. Blodprover kan vara aktuella för att ta reda på om det kan vara en bakterieutlöst sjukdom.

Annons
Annons

De allra flesta får så måttliga besvär att de kan behandlas hemma. Vid allvarliga andningsbesvär är det aktuellt med inläggning. RS-virusepidemier förekommer ofta på vintern och då är det inte ovanligt att akutplatserna på barnavdelningarna är överfyllda med barn med RSV-infektion.

Behandling

Behandlingen riktar in sig på att minska barnets besvär, särskilt att sätta in hjälp mot den tunga andningen. Själva virusinfektionen får ha sin gång eftersom det inte finns några läkemedel som kan döda viruset. Antibiotika hjälper bara mot bakterier.

Föräldrarna eller anhöriga måste ha koll på barnets symtom. Ta kontakt med läkare om allmäntillståndet försämras, eller om barnet inte orkar äta eller dricka. Ha särskilt kontroll på hur ansträngd andningen är. Små och för tidigt födda barn får ofta tilltagande episoder av andningsuppehåll (apnéer), vilket är ett varningstecken. Bedöm indragningarna.

I många fall kan man låta patienten inhalera koksaltlösning som slemlösande. Ge barnet näsdroppar med koksaltlösning i näsan som löser upp seg snuva. Hos barn över 1 år finns avsvällande nässprej som alternativ. Små barn kan bara andas genom munnen korta stunder utan att bli mycket påverkade. 

Om barnet behöver läggas in på sjukhus är kontroll av syresättning och god omvårdnad den viktigaste behandlingen. Spädbarn som inte orkar äta själv ska ha sond för god näringstillförsel och vätska. Rutinmässig behandling med antibiotika, bronkodilaterare eller adrenalin rekommenderas inte. I stora studier har man sett att användning av läkemedel inte gör barnen friska snabbare.

Förskola/dagmamma

När RS-virus eller ett av de andra virusen som ger bronkiolit påvisas är de andra barnen i närmiljön ofta redan smittade. Barnen kan fortsätta att gå till förskolan om de är feberfria och uppvisar ett gott allmäntillstånd. Viruset som orsakar bronkiolit finns ofta hos större barn och vuxna som bara uppvisar en lätt förkylning. Dessa personer är minst lika smittförande som de små barnen.

Vilka nya behandlingar finns mot Atopiskt eksem? I Aktiv patient får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Prognos

I början får barnet ofta andningsbesvär som ökar gradvis. Det är ofta värst på kvällen och natten eftersom luftvägarna blir lite trängre när barnet ligger ner. Svullnaden i slemhinnan ökar också när det är varmt. Undvik att ha det allt för varmt där barnet sover.

De flesta blir bättre inom tre till fem dagar utan särskild behandling.

Komplikationer?

Följande komplikationer kan uppstå i vissa fall:

  • Lunginflammation.
  • En avgränsad del av lungan kan klistra ihop (atelektas). Det läker i regel ut av sig själv.
  • Akut bronkiolit i spädbarnsåldern är relaterat till förhöjd risk för att utveckla astma senare i livet.

Det betyder att om barnet efter att infektionen är över får ny hosta, kanske får feber igen, eller blir ännu mer medtaget, är det viktigt med en ny undersökning för att behandla eventuell följdsjukdom.