Fakta | Infektion

Stelkramp (tetanus)

Stelkramp är en infektion som orsakas av bakterien Clostridium tetani. I barnvaccineringsprogrammet i Sverige ingår vaccin mot stelkramp, men vaccinet skyddar bara i några år. Om du har fått en sårskada som inte ser helt ren ut bör du vaccineras igen. Det gäller särskilt om det har kommit jord i såret.

Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är stelkramp?

Stelkramp är en infektion som orsakas av bakterien Clostridium tetani som finns i jord, i magen på många djur och hos vissa friska människor. Den här bakterien producerar ett gift som ger en farlig sjukdomsbild. Infektionen kännetecknas av uttalade kramper i musklerna och den kan också drabba andningsmusklerna och leda till dödsfall.

Tillståndet är vanligt internationellt med över en miljon sjukdomsfall varje år. Den högsta förekomsten hittar man i utvecklingsländer bland nyfödda och äldre som inte är tillräckligt vaccinerade. I Sverige är sjukdomen mycket sällsynt, framför allt på grund av vaccineringsprogrammet.

Orsak

Bakterien kan finnas i jorden, i tarmarna hos en del djur och hos vissa friska människor. Tetanusbakterien har förmåga att bilda sporer. Detta är en mycket tålig version av bakterien som kan överleva länge i jorden. Sporerna kan fästa sig vid sår och bakterien vaknar då till liv igen. När man smittas (infekteras) med den här bakterien utvecklar den ett giftigt ämne (toxin). Det här giftämnet angriper nervsystemet hos människan och leder till typiska kramper.

Annons
Annons

Hur från man stelkramp?

Bakterien kan inte komma in i kroppen genom oskadad hud. Bakterien kan bara tränga in i kroppen vid skada eller sjukdom. Bakterierna kommer oftast in i kroppen på följande sätt:

  • Genom sår som förorenas med jord eller djurexkrement. Detta är den allra vanligaste smittvägen.
  • Stora, förorenade sår ger högst risk.
  • Drogmissbrukare som använder sprutor kan smittas.
  • Brännsår eller sår efter operationer.
  • Smitta kan också ske i underlivet hos kvinnor som nyligen har fött barn.
  • Nyfödda kan smittas vid förorening eller infektion i navelsträngen.

Vad är symtomen på stelkramp?

De första tecknen visar sig runt det ställe där bakterierna har kommit in i kroppen. Man känner ilningar och smärta följt av muskelryckningar och kramper i de omkringliggande musklerna. Efter hand sprider sig kramperna vidare till andra muskelgrupper i kroppen, särskilt till käke, rygg och magregionen. Sent i förloppet kan smärtfulla kramper uppstå vid mycket små stimuleringar. I allvarliga fall drabbas andningsmusklerna och personen kan då dö på grund av detta.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån symtom och fynd som beskrivs. Om diagnosen misstänks läggs patienten omedelbart in på sjukhus. Där kan bakterien påvisas och infektionen och kramperna kan behandlas.

Annons
Annons

Behandling

Intensivvård krävs, det kan till och med bli nödvändigt med behandling i respirator. Bakterien elimineras med hjälp noggrann rensning av ingångsporten (såret) och antikroppar mot stelkramp, givet som immunglobulin. Man startar samtidigt vaccinering. Vidare brukar antibiotika ges även om effekten är oklar. Akut kan läkaren också ge läkemedel som motverkar den muskelstramande effekten av bakteriens gift – muskelavslappnande läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Stelkrampsvaccin ingår i barnvaccineringsprogrammet i Sverige. Vaccinet ges i spädbarnsålder och den sista gången ges numera rutinmässigt i 15 års åldern (femte gången). Barn födda före 2001 har fått sista dosen, vid 10–11 års åldern. De som gör militärtjänstgöring får dessutom booster där. Vid lite större, förorenade sårskador bör man få en ny spruta om det har gått mer än 10 år sedan den senaste vaccinationen. Man har fyra vaccinationer i grundvaccineringen. Om du har vaccinerats tidigare med fyra doser räcker det med en dos vaccin för att fylla på, även om det har gått 20 år sedan den ursprungliga vaccineringen. Alla vuxna rekommenderas att fylla på med vaccin vart 20:e år. Detta gäller även för difteri, kikhosta och polio som alla finns i ett och samma vaccin.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons