Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Nephropathia epidemica


Uppdaterad den: 2017-11-27

Annons

Vad är nephropathia epidemica?

Njure i genomskärning

Sjukdomen kallas även sorkfeber eller Hantavirus-sjukdom. Det är en virusinfektion med feber och njurinflammation. Ofta förekommer också blod i urinen.

Annons
Annons

Hur kan en person bli smittad?

Infektionen smittar via smågnagare. Viruset överförs från avföring, urin eller saliv från smågnagare till människor. Det är känt att smitta har förekommit när folk har röjt upp i vedstaplar där det finns smågnagarexkrementer, när någon har druckit förorenat fjällvatten och liknande. Förekomsten av infektionen följer variationerna i smågnagarbeståndet.

Vilka är symtomen på infektionen?

Sjukdomen börjar i regel med influensaliknande febersymtom. De första tecknen kommer två till sex veckor efter smittotillfället. Sjukdomen påverkar njurarna, och i regel tillkommer symtom som frekvent vattenkastning, ändrad urinmängd. En del märker också av blod i urinen.

Annons
Annons

Diagnos

Feber och influensasymtom är vanliga vid många infektioner, men när det samtidigt förekommer tecken på njursjukdom, eventuellt med blod och äggvita i urinen, leder detta till misstanke om denna specifika sjukdom. En säker bekräftelse av diagnosen fås genom blodprover som visar en ökning av antikroppar mot sjukdomen.

Behandling

Det finns inga mediciner som botar infektionen. När njurarna är hårt drabbade blir patienten inlagd på sjukhus för observation och övervakning av njurfunktionen. I sällsynta fall kan det finnas behov av kortvarig behandling med konstgjord njure (dialys). Tillståndet går gradvis över av sig självt och ger inga bestående men.

För att förebygga infektion kan man försöka undvika att damm virvlar upp när man måste rengöra efter smågnagare: använd vatten och trasa istället för borste och skyffel. Använd eventuellt en ansiktsmask.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.