Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Spolmask, ascariasis

Spolmask är en relativt ovanlig maskinfektion i Sverige men väldigt vanlig runt om i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, räknas med att runt 1,5 miljarder människor har spolmask.


Uppdaterad den: 2019-06-19

Annons

Vad är inälvsmask?

Spolmask

Inälvsmask är en grupp parasiter som kan orsaka infektion hos människor genom att vi kommer i kontakt med parasitägg och larver. De överförs via jord och gödsel. Inälvsmaskar är parasiter som trivs i varm fuktig jord i världens tropiska och subtropiska länder, och är sällsynt i Sverige. När dessa maskar har kommit in i en människa, kan de leva i flera år i mag-tarmkanalen.

Tre typer av inälvsmask dominerar. Det är spolmask, piskmask och hakmask. Dessa rundmaskar förekommer ofta tillsammans, och särskilt är många barn kroniskt infekterade med alla tre inälvsmaskarna.

Även om dessa infektioner är sällsynta i Sverige och Skandinavien, så är de mycket utbredda i låginkomstländer. I samhällen där maskarna är utbredda kan infektion förekomma hos mer än 90 % av lokalbefolkningen. Runt 1,5 miljarder människor tros vara smittade med minst en maskinfektion.

Annons
Annons

Vad är spolmask?

Spolmask (Ascaris lumbricoides) är en 10–30 cm lång, rosa till vitaktig mask. Infektion med spolmask förekommer endast hos människor och uppträder i alla åldrar, men barn är särskilt utsatta (5–15 år), både därför att de är mer utsatta för smitta men också då man tycks utveckla lite skydd mot masken med åren.

Spolmaskens livscykel

Äggen kläcks i tunntarmen och frisätter rörliga larver som tränger genom tunntarmsväggen och når den högra delen av hjärtat via blodkärl eller lymfkärl. Från hjärtat går de vidare till lungorna, tränger sig igenom väggen till lungblåsorna (alveolerna) och går vidare upp genom luftstrupen till svalget, där de sväljs ner. Så småningom hamnar de i tunntarmen igen 9–11 veckor efter intag av äggen.

Symtom

I en svensk kontext brukar en spolmaskinfektion vara lindrig och relativt besvärsfri. Den upptäcks då oftast genom att man noterar masken i avföring eller underkläderna.

Som ett resultat av larvernas vandring i kroppen kan det utvecklas en överkänslighet mot dessa, och på så sätt kan symtom ses. De symtom som kan uppstå är nässelutslag, låggradig feber, torrhosta, blodig saliv, väsande andning, andningssvårigheter och bröstsmärtor.

Omfattningen av maskinfektionerna kan variera från några få maskar, som man oftast ser i Sverige, till flera hundra maskar vilket kan ses i särskilt masktäta områden i världen. Kraftigt infekterade barn kan vara undernärda, tillväxthämmade, intellektuellt eftersatta, och ha inlärningssvårigheter. Ett högt antal spolmaskar i tunntarmen kan dessutom ge en utspänd mage och smärtor. Detta är inget man ser vid infektion med enstaka maskar.

Annons
Annons

Orsak

Människor smittas genom intag av mat eller vatten som är förorenat med avföring. Smittöverföring sker via otvättade händer eller grönsaker. Det finns ingen direkt smitta från person till person. Vuxna maskar lever i hela tunntarmen. Efter befruktningen lägger honmasken enorma mängder ägg i avföringen – upp till 200 000 ägg per dag. Direkt överföring mellan människor sker inte, då äggen måste vara kvar i jorden i minst två–tre veckor innan de blir smittsamma.

Diagnos

Diagnos ställs genom fynd av typiska ägg eller maskar i avföringen.

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort maskarna och försöka att minska mängden mask i befolkningen. Behandlingen består i att ge maskkurer samt att förbättra de sanitära förhållandena. Internationellt finns det två medel, mebendazol och albendazol. I Sverige finns främst mebendazol.

Vanligtvis ges en kur med en tablett eller 5 ml av den flytande versionen morgon och kväll i tre dagar. Botemedlet är effektivt och ger bot till 70–90 %, men bör inte tas av gravida kvinnor. Det råder också osäkerhet när det gäller användning hos barn under ett år.

I starkt sjukdomsinfekterade (endemiska) områden rekommenderas idag regelbundna maskkurer till skolbarn så att omfattningen av maskinfektioner hålls under det som utlöser sjukdom ("deworming"). I endemiska områden används också albendazol mer ofta.

Ett barn med spolmask kan gå tillbaka till dagis/förskola efter att behandlingen har satts igång. Det finns inte skäl att behandla alla barn på ett daghem vid enstaka fall hos ett dagisbarn.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Man blir av med spolmaskarna efter behandling och de som har symtom blir besvärsfria. I områden med utbredd sjukdom finns det ett tydligt samband mellan kroniska masknfektioner och hämmad tillväxt och utveckling hos barn. Därför görs det insatser för att bekämpa maskinfektioner i dessa områden, då man ser en positiv utveckling för folkhälsan då.

I sällsynta fall med stora maskinfektioner i drabbade områden kan livshotande komplikationer uppstå som ett resultat av blockering av gallgångarna eller tunntarmen. En mängd olika komplikationer kan uppstå i magtarmkanalen. Detta händer dock princip inte i Sverige.

När man behandlar områden med utbredd sjukdom bör detta ske upprepade gånger då man i olika undersökningar sett att cirka hälften får mask på nytt efter något år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.