Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Covid-19

Vanliga symtom på covid-19 är feber och hosta.  Allvarliga symtom drabbar främst äldre samt personer med andra underliggande sjukdomar.  Det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 är vaccin.


Uppdaterad den: 2023-07-16

covid 19 coronavirus infections viruses
Annons

Vad är coronavirus? 

Coronavirus är en familj eller grupp av virus. Dessa virus kan drabba både människor och djur. Bland de virussorter som kan ge infektion hos människor ger vissa vanliga förkylningar, medan andra sorter kan ge svårare sjukdom. 

De flesta coronavirus finns hos olika djurarter, ett fåtal smittar mellan djur och människa. Några sådana sorter är SARS (severe acute respiratory syndrome) och MERS (middle east respiratory syndrome)

Covid-19 är en sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2.

Annons
Annons

Symtom

Vanliga symtom vid covid-19 är feber, (torr-)hosta, andningssvårigheter och trötthet/sjukdomskänsla. Andra symtom som kan finnas är muskelvärk, halsont, snuva och luktbortfall. 

Inkubationstiden, alltså tiden från att man är smittad tills symtomen kommer, är i genomsnitt 3–4 dagar, men kan variera mellan 2–10 dagar.

Hos de flesta som blir smittade ger sjukdomen bara lindriga symtom. Vissa personer är smittade utan att ha några symtom alls. Hos andra kan sjukdomen ge allvarlig lunginflammation och svåra andningsproblem. 

Till skillnad från säsongsinfluensa, där viruset vanligen angriper de övre luftvägarna (näshåla, bihålor, svalg), angriper det SARS-CoV-2 oftare de nedre luftvägarna (luftstrupe, luftrör, bronker). Det kan leda till lunginflammation med svårigheter att syresätta kroppen. 

Orsak

Man tror att viruset sprider sig främst genom att små droppar i luften bär med sig viruset (inhalationsmitta). Sannolikt kan viruset vara kvar på ytor (till exempel handtag och knappar) timmar till dagar, men smitta via luftvägar bedöms som betydligt vanligare än via kontaktsmitta från ytor.

Viruset verkar som mest smittsamt precis i början av sjukdomen. Många personer med covid-19 upplever dock bara lite symtom, särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad från någon som till exempel bara har lätta förkylningssymtom och inte känner sig sjuk än. 

Annons
Annons

Diagnos

För att vara säker på vilket virus som orsakat sjukdomen måste särskilda virusanalyser göras. Oftast tas provet från luftvägarna, till exempel från längst bak i näsan. På vårdenheter tas oftast PCR-test som är den säkraste metoden.

Så kallade antigentest går att köpa på apotek och ta och analysera hemma. Fördelen med antigentester är att man snabbt får svar, dock kan testerna egentligen inte utesluta covid-19. Har man symtom och antigentestet ger till svar att man inte har covid-19, behöver man komplettera med PCR-test om man ska vara helt säker på om det är covid-19 eller inte. Om antigentestet visar att man har covid-19 går det dock att lita på svaret, det vill säga man har med hög sannolikhet covid-19.

Vid andningspåverkan görs ibland lungröntgen eller datortomografiundersökning av bröstkorgen. 

Behandling

Behandlingen går ut på att lindra de symtom som finns. Hos en svårt sjuk patient kan det handla om att ge vätska intravenöst, understödja andningen med respirator (maskin som hjälper med andningen) eller liknande.

Virushämmande läkemedel kan ges i vissa fall. Det ska isåfall ges så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, inom 5–7 dagar från att symtomen började. Vid svår covid-19 som kräver sjukhusvård ges också ibland inflammationsdämpande läkemedel och läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas.

Hos den stora majoriteten handlar det dock mer om receptfri febernedsättande och smärtlindrande behandling vid behov, exempelvis ibuprofen eller paracetamol.

Ett antal åtgärder kan minska smittspridningen när man är sjuk:

  • God handhygien med användning av tvål och/eller handsprit.
  • Undvika att nysa eller hosta i händerna – nys eller hosta i armvecket istället.
  • Håll avstånd till friska personer.
  • Undvik att träffa många människor tills smittsamheten har sjunkit:
    • Smittsamheten är för de flesta låg om det har gått fem dagar eller mer sedan infektionen startade och om det är mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring
    • För boende på särskilt boende (SÄBO) eller sjukhusvårdade personer uppskattas smittsamheten vara låg om det har gått sju dagar eller mer sedan infektionen startade och om det är mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. 

Prognos

De allra flesta får lindrig sjukdom vid covid-19 och blir friska inom två veckor. Dock kan det för en del ta längre tid innan tillfrisknandet.

En liten andel blir svårt sjuka. Risken ökar med ökad ålder och andra riskfaktorer som övervikt, njursvikt, leversvikt, hjärt-kärlsjukdom och nedsatt immunförsvar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.