Fakta | Infektion

Rotavirusinfektion


Uppdaterad den: 2017-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är rotavirusinfektion?

Rotavirusinfektion är en akut tarminfektion, särskilt hos barn under fem år, som förorsakas av rotavirus. Viral gastroenterit är den medicinska benämningen på virusinfektion i tarmen, men i dagligt tal pratar man ofta om maginfluensa. Detta är en vanlig orsak till diarré och kräkningar. Infektionen kan drabba alla åldersgrupper men är allvarligast hos små barn (denna tarminfektion förekommer sällan hos spädbarn under tre månader). Liksom förkylningar är virusinfektion i tarmen vanligast på vintern, men infektionen förekommer under alla årstider.

Världshälsoorganisationen har beräknat att över 60 % av alla fall av akuta magtarminfektioner hos barn under fem år är förorsakade av virus. Rotavirus är den viktigaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn och leder till 454 000–705 000 dödsfall årligen i världen. Omkring hälften av alla sjukhusinläggningar på grund av diarré beror på rotavirus, både i industriländerna och utvecklingsländerna inklusive Sverige. Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarré i Sverige. Troligen har alla barn genomgått infektionen innan 5 års ålder.

Hur förlöper en infektion med rotavirus?

Det tar vanligen två, tre dagar från det att du eller ditt barn har blivit smittad tills infektionen bryter ut. Symtomen är bland andra diarré, kräkningar och feber, och sjukdomen kan ha ett allvarligt förlopp hos små barn. Kräkningarna upphör i regel efter ett till två dygn, medan diarrén kan vara i fyra till sex dagar. Febern är vanligtvis lindrig, och barnet kan också vara feberfritt.

Annons
Annons

Problemet hos små barn kan vara stor vätskeförlust som inte går att ersätta med vätsketillförsel. Tecken på kraftig uttorkning är trötthet, törst, liten urinmängd, akut viktminskning, torra slemhinnor, insjunkna ögon, minskad elasticitet i huden och snabb puls.

Hur uppstår infektion med rotavirus?

Viruset smittar oftast via avföring från personer med infektion. Detta sker oftast genom att den som är sjuk, eller någon som sköter om den som är sjuk, har slarvat med att tvätta händerna efter toalettbesök. I vissa fall kan viruset också smitta genom saliv och hosta eller vid kräkningar.

Maginfluensa är mycket smittsamt. I tätbefolkade miljöer som dagis och sjukhus sprider sig sjukdomen snabbt till många personer, både patienter och personal. Barn är dessutom särskilt utsatta för maginfluensa eftersom deras immunförsvar är mindre utvecklat än hos vuxna.

Annons
Annons

Diagnos

Det är oftast inte nödvändigt att ta prover för att hitta viruset. Tillståndet diagnostiseras som en maginfluensa utifrån symtomen, och mer än så behöver man inte göra. I de få fall då sjukdomsförloppet är allvarligt kan viruset identifieras genom att man tar prover från avföringen, som sedan undersöks med olika metoder på sjukhus.

Behandling

Maginfluensa är för de flesta ett ofarligt tillstånd, och sjukdomen går över inom 3–7 dagar. Ett möjligt problem är dock uttorkning. Barnet tappar mycket vätska genom både kräkningar och diarré, och dessutom minskar aptiten på både mat och dryck under sjukdom. Uttorkning kan i undantagsfall ge allvarliga problem, särskilt hos barn under två års ålder. För att undvika uttorkning är det viktigt att dricka mycket. Liten urinmängd och mörk urin är tecken på att barnet inte får i sig tillräckligt med vätska. Hos små barn kan uttorkning också visa sig genom att barnet blir slappt och slött, och eventuellt irritabelt.

Den viktigaste delen av behandlingen är med andra ord vätsketillförsel. Följande råd kan vara till hjälp vid maginfluensa:

  • Det är rekommenderat att dricka små mängder vätska åt gången, så lite som 5 ml, men drick ofta – det kan också hjälpa lite mot illamåendet!
  • Spädbarn bör ammas så ofta det går, men sjukdomen kan göra att de inte har kraft att få i sig tillräckligt med mjölk. Då bör man ge små portioner vätska ofta med spruta, flaska eller sked.
  • På apoteket kan man receptfritt köpa särskilda vätskeersättningar (pulver i påsar eller brustabletter att tillsätta en viss mängd vatten) som också ersätter kroppens behov av salter och socker. Det är rekommenderat att använda dessa eftersom de har den rätta sammansättningen av salter.
  • Det viktigaste är dock att man får i sig vätska. Till barn bör man därför ge det som de vill ha att dricka. Söta drycker som läsk och saft bör man om möjligt undvika eftersom de ökar vätskemängden i tarmen och kan förvärra diarrén. Det är ingenting som hindrar att barnet får mjölk om det vanligen tål det (till skillnad från vad man tidigare har trott).
  • Om den sjuka personen inte klarar att få i sig särskilt mycket mat under en kort period är det ofarligt, men man bör åter ge mindre portioner mat så snart de akuta kräkningar upphört. Pröva gärna med lättsmält mat som yoghurt, soppor, kex, rivet äpple och liknande när matlusten tillåter. För vuxna: cigaretter, kaffe och alkohol bör undvikas under sjukdomsperioden.
  • Det finns läkemedel med lidokain eller loperamid som dämpar diarré, men generellt rekommenderar man inte användning av läkemedel. Läkemedel rekommenderas därför bara när vätskeförlusten blir särskilt stor, eller för att undvika diarré i särskilda situationer, till exempel under flygresor. Dessa läkemedel bör inte användas av barn under 12 år.

Bör barnet gå till förskolan?

Barn med akut diarrétillstånd kan återgå till förskolan två symtomfria dygn. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har onormal diarré.

Vaccination mot rotavirus

Vaccin mot rotavirus är numera huvudstrategin för att reducera sjukdomens utbredning över hela världen. Det finns flera vacciner som har visat sig vara effektiva. I Sverige har man hittills valt att inte inkludera vaccinet i allmänna vaccinationsprogrammet men en ändring kan nu vara på gång (2017). I USA är detta infört med en dramatisk nedgång i diarréinsjuknande. Om du vill att ditt barn ska vaccineras måste två doser av vaccinet ges innan barnet är 24 veckor.

När ska du söka läkarhjälp?

  • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
  • Småbarn som verkar medtagna och slappa, ”inte är sig själva”, inte orkar leka och så vidare bör undersökas av läkare.
  • Ta kontakt med läkare vid tecken på uttorkning (liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst).
  • Vid uttalade magsmärtor, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör du också ta kontakt med läkare.

Vid tecken på allvarlig uttorkning, vid blod i avföringen eller vid starka magsmärtor kan det bli nödvändigt med inläggning på sjukhus. På sjukhus kan man effektivt ersätta vätskeförlust genom intravenös tillförsel (koksaltlösning direkt i blodet). Sjukhusinläggning behövs relativt sällan.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons