Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

TBE

TBE, tick-borne encephalitis (fästingburen hjärninflammation) är en infektion i hjärnan och ryggmärgen som kan uppstå efter att ett virus har överförts vid ett fästingbett.


Uppdaterad den: 2020-02-13

Stor fästing
Annons

Vad är TBE?

TBE är en förkortning för tick-borne encephalitis, som på svenska heter fästingburen hjärninflammation. Detta är en infektion i hjärnan och ryggmärgen (centrala nervsystemet) som orsakas av TBE-virus som överförts vid fästingbett. Det är samma fästingart som överför TBE-viruset som orsakar den mer kända sjukdomen borrelia, som är mycket vanligare i Sverige.

TBE förekommer relativt ofta i sydvästra delarna av Finland, i Sverige i skärgården runt Stockholm, östra sidan av Mälaren, på Gotland och Öland men sporadiska fall uppträder i hela södra Sverige inklusive Skåne och västkusten. Tillståndet finns även på Bornholm, i de baltiska länderna och på flera andra ställen i Centraleuropa.

Annons
Annons

Fästingar

Fästingar förekommer huvudsakligen i kust- och dalområden med lövskog och låg och frodig buskskog i områden där vintrarna inte är för långa och kalla. Det kan finnas stora lokala skillnader i förekomsten av fästingar inom en kommun. Lokala smittskyddsmyndigheter bör ta hänsyn till eventuell kunskap om sådana ”hot spots” när man går ut med information till invånare och sommargäster i kommunen.

De svenska hälsomyndigheterna rekommenderar att fasta invånare och personer som om sommaren vistas mycket i skog och mark i dessa områden ska erbjudas vaccin.

TBE ska inte förväxlas med bakteriesjukdomen borrelia. Denna sjukdom överförs också genom fästingbett, men mot denna sjukdom finns inget vaccin.

Smittvägar

Viruset överförs till människor genom bett från infekterade fästingar. TBE-virus finns först och främst hos smågnagare, särskilt möss. Fästingarna får i sig viruset genom att suga blod från möss som bär på viruset. Fästingar trivs bäst i områden med fuktig skogsmark och omväxlande lövskog och öppen mark.

Annons
Annons

Symtom

Det går i regel 10–14 (2–28) dagar från det att man blir smittad tills de första symtomen visar sig. Sjukdomen delas vanligtvis in i två faser. Under fas ett, som varar 4–5 dagar, förekommer feber, trötthet, huvudvärk och muskelsmärtor. Därefter försvinner symtomen, och cirka 75 procent blir friska.

Hos 25 procent går sjukdomen över till fas 2 efter cirka en vecka. Under fas 2 förorsakar viruset hjärnhinneinflammation (encefalit), något som ger kraftig huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, stelhet i nacken, psykiska symtom och eventuellt utveckling av kramper och muskelförsvagning.

Diagnos

Påvisning av viruset sker genom blodprov och eventuellt ryggmärgsvätskeprov. Två blodprov som tas efter varandra med cirka två veckors mellanrum kan påvisa eventuella antikroppar mot TBE-viruset och ökning av mängden antikroppar från första till andra provet.

Undvika smitta 

Om man vistas i områden där det finns mycket fästingar bör man skydda sig mot bett. Det är viktigt att täcka kroppen med kläder som långbyxor, långa ärmar och strumpor. Man ska hellre gå på stigar än på ställen med högt gräs, ljung och sly. 

Efter vistelse i områden med mycket fästingar bör man inspektera huden, särskilt hos barn. Man bör också leta efter fästingar på kläderna, även på avigsidan. Det är rekommenderat att duscha för att skölja bort fästingar som inte har hunnit sätta sig fast. Fästingar avlägsnas bäst genom att man drar dem rakt ut med hjälp av pincett eller fingrarna och så nära huden som möjligt. Att smörja med fett eller använda eter rekommenderas inte.

För att minska förekomsten av fästingar kan det hjälpa något att avlägsna högt gräs, buskar och sly.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vaccinering

TBE-vaccinet har en skyddseffekt på närmare 100 procent efter fullförd grundvaccinering, det vill säga efter tre vaccindoser. Grundvaccinationen består av två doser som ges med en månads intervall och en tredje dos som ges efter tolv månader, det vill säga innan påföljande säsong. Tätare doseringsintervall är möjligt, men ger inte lika bra skydd efter andra dosen. Vid behov av fortsatt skydd rekommenderas en påfyllnadsdos tre år efter den sista dosen, och därefter vart femte år.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot TBE. Eftersom sjukdomen orsakas av ett virus hjälper inte antibiotika som till exempel penicillin. Behandlingen går därför ut på att förhindra allvarliga skador på kroppen. Vid hjärninflammation är det mycket viktig med snabb inläggning på sjukhus.

De allra flesta som insjuknar i TBE blir helt återställda, men cirka en tredjedel får långdragna eller bestående symtom med bland annat trötthet och minnesstörningar. Förlamningar efter TBE är mycket ovanligt, men förekommer och dödligheten i TBE i Västeuropa är mindre än 1 procent. Sjukdomen har vanligen ett mildare förlopp bland små barn.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.