Fakta | Infektion

TBE

TBE, tick-borne encephalitis (fästingburen hjärninflammation) är en infektion i hjärnan och ryggmärgen som kan uppstå efter att ett virus har överförts vid ett fästingbett.

Uppdaterad den: 2013-02-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är TBE?

TBE är en förkortning för tick-borne encephalitis, som på svenska heter fästingburen hjärninflammation. Detta är en infektion i hjärnan och ryggmärgen (centrala nervsystemet) som orsakas av TBE-virus som överförts vid fästingbett. Det är samma fästingart som överför TBE-viruset som orsakar den mer kända sjukdomen borrelia, som är mycket vanligare i Sverige.

TBE förekommer relativt ofta i sydvästra delarna av Finland, i Sverige i skärgården runt Stockholm, östra sidan av Mälaren, på Gotland och Öland men sporadiska fall uppträder i hela södra Sverige inklusive Skåne och västkusten. Tillståndet finns även på Bornholm, i de baltiska länderna och på flera andra ställen i Centraleuropa.

Fästingar

Fästingar förekommer huvudsakligen i kust- och dalområden med lövskog och låg och frodig buskskog i områden där vintrarna inte är för långa och kalla. Det kan finnas stora lokala skillnader i förekomsten av fästingar inom en kommun. Lokala smittskyddsmyndigheter bör ta hänsyn till eventuell kunskap om sådana ”hot spots” när man går ut med information till invånare och sommargäster i kommunen.

Annons
Annons

De svenska hälsomyndigheterna rekommenderar att fasta invånare och personer som om sommaren vistas mycket i skog och mark i dessa områden ska erbjudas vaccin.

TBE ska inte förväxlas med bakteriesjukdomen Lyme-borrelios. Denna sjukdom överförs också genom fästingbett, men mot denna sjukdom finns inget vaccin.

Hur sker smittan?

Viruset överförs till människor genom bett från infekterade fästingar. TBE-virus finns först och främst hos smågnagare, särskilt möss. Fästingarna får i sig viruset genom att suga blod från möss som bär på viruset. Fästingar trivs bäst i områden med fuktig skogsmark och omväxlande lövskog och öppen mark.

Annons
Annons

Vilka är symtomen?

Det går i regel 10–14 (2–28) dagar från det att man blir smittad tills de första symtomen visar sig. Sjukdomen delas vanligtvis in i två faser. Under fas ett, som varar 4–5 dagar, förekommer feber, trötthet, huvudvärk och muskelsmärtor. Därefter försvinner symtomen, och cirka 75 % blir friska.

Hos 25 % går sjukdomen över till fas 2 efter cirka en vecka. Under fas 2 förorsakar viruset hjärnhinneinflammation (encefalit), något som ger kraftig huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, stelhet i nacken, psykiska symtom och eventuellt utveckling av kramper och muskelförsvagning.

Påvisning av viruset sker genom blodprov och eventuellt ryggmärgsvätskeprov. Två blodprov som tas efter varandra med cirka två veckors mellanrum kan påvisa eventuella antikroppar mot TBE-viruset och ökning av mängden antikroppar från första till andra provet.

Hur kan jag undvika smitta?

Om man vistas i områden där det finns mycket fästingar bör man skydda sig mot bett. Det är viktigt att täcka kroppen med kläder (långbyxor, långa ärmar, strumpor) och att täcka vristerna ordentligt. Gå på stigar i stället för på ställen med högt gräs, ljung och sly. Om man ändå får en fästing är det rekommenderat att ta bort den så snart som möjligt. Detta görs till exempel med pincett genom att dra ut fästingen med en vridrörelse. När man uppehåller dig i områden med mycket fästingar bör man med jämna mellanrum undersöka huden för att se om man har fått fästingar.

Det är i regel inte möjligt att utföra någon bekämpning av fästingar i naturen. För att minska förekomsten av fästingar kan det hjälpa något att avlägsna högt gräs, buskar och sly.

Efter vistelse i områden med mycket fästingar bör man inspektera huden, särskilt hos barn. Man bör också leta efter fästingar på kläderna, även på avigsidan. Det är rekommenderat att duscha för att skölja bort fästingar som inte har hunnit sätta sig fast. Fästingar avlägsnas bäst genom att man drar dem rakt ut med hjälp av pincett eller fingrarna. Att smörja med fett eller använda eter rekommenderas inte.

Vaccinering

Det finns ett effektivt vaccin mot TBE. TBE-vaccinet har en skyddseffekt på omkring 95 % efter fullföljd grundvaccination (tre doser). Vaccinet rekommenderas för alla fasta invånare och sommargäster som vistas mycket i områden där sjukdomen är vanlig.

Vaccinet ges med spruta i överarmen och kan ges till personer över ett års ålder. Grundvaccinationen består av två doser med en till tre månaders intervall. Intervallet mellan första och andra dosen kan minskas till 14 dagar om det finns behov av snabbt skydd. Tredje dosen ges efter 5–12 månader (före nästa säsong). Vid behov av fortsatt skydd ges en påfyllnadsdos (booster) med TBE-vaccin efter tre år och därefter vart tredje till femte år: Generellt bör intervallet för boosterdosen inte överstiga tre år för personer som är äldre än 60 år. Man kan vända sig till en vaccinationscentral för att få vaccinet.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot TBE. Eftersom sjukdomen orsakas av ett virus hjälper inte antibiotika som till exempel penicillin. Behandlingen går därför ut på att förhindra allvarliga skador på kroppen. Vid hjärninflammation är det mycket viktig med snabb inläggning på sjukhus.


Annons
Annons
Annons