Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Gasgangrän

Gasgangrän, eller myonekros, nekrotiserande fasceit, är en sårinfektion (inflammation) som orsakas av olika klostridiebakterier. Dessa bakterier finns bland annat i jorden och i människans tarmkanal.


Uppdaterad den: 2020-01-06

Annons

Vad är gasgangrän?

Gasgangrän karakteriseras av plötslig debut med snabbt ökande smärtor i ett sår. Området runt såret svullnar upp och det kan rinna illaluktande, brunaktig eller blodfärgad vattnig vätska från såret. Det mest typiska är att det bildas gas(luft)bubblor under huden.

Gasgangrän är en ovanlig infektion.

Annons
Annons

Orsak

Sår kan förorenas med klostridiebakterier från jord eller från patientens egen tarmkanal. Klostridiebakterier är beroende av att miljön där de ska leva och föröka sig är syrefattig – bakterierna betecknas därför som anaeroba. Vid relativt stora vävnadsskador, som kan uppträda vid till exempel trafikolyckor, kan det finnas syrefattiga områden i såret. Detta gör det möjligt för de anaeroba bakterierna att föröka sig.

Bakterierna kan sprida sig snabbt i den omkringliggande vävnaden och leda till vävnadsdöd i de djupa hud- och muskellagren. Det bildas gasbubblor i vävnaden och det kan knastra som av kramsnö när man stryker med handen över det inflammerade området.

Diagnostik

I typfallet uppstår gasgangrän efter stora skador med djupa sår. Om inflammation utvecklas i såret och det bildas gasblåsor under huden, är detta tillräckligt för att ställa diagnosen. Röntgen kan användas för att påvisa gas i vävnaden. Sjukdomen debuterar plötsligt och det uppstår snabbt ökande smärta lokalt, blodtrycksfall och snabb puls. Patienten har feber men den återspeglar inte infektionens svårighetsgrad. Vid allvarlig, dödlig utgång är patienten i slutförloppet helt utmattad, förlorar medvetandet och hamnar i koma.

Annons
Annons

Behandling

Gasgangrän behandlas med antibiotika i stora doser som ges direkt i blodet i kombination med operation för att rensa såret och avlägsna all död vävnad. Utan behandling är detta ett livshotande tillstånd.

Förebyggande åtgärder är viktigt hos skadade med större sår. Grundlig rensning av sår kan förhindra infektion. Förebyggande behandling med penicillin är aktuellt vid skador med otillräcklig sårrensning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons