Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Klorokinfosfat


Uppdaterad den:

Annons

Allmänt

Klorokin spelar idag liten roll som malariaprofylax för turister. Klorokin är fortfarande oftatst effektivt mot P. vivax men på de ställen där denna malariavariant dominerar behandlar man nu vanligtvis inte förebyggande med mediciner, utan satsar hellre på god myggbettsprofylax.

Klorokinfosfat tåls vanligen väl. Preparatet verkar på malariaparasiten i den fas då den finns i de röda blodkroppar. Sällsynta biverkningar är huvudvärk, illamående och eventuellt övergående ackomodationspares (dimsyn). Näthinneskada eller bestående synförändringar har inte påvisats vid användning som malariaprofylax.

Man avråder från klorokin hos patienter med psoriasis på grund av risken för försämring av sjukdomen. Läkemedlet ska heller inte användas av personer med epilepsi.

Vid hög risk för klorokinresistens malaria, som i Afrika, rekommenderas inte längre klorokin, inte heller i kombination med proguanil.

Annons
Annons

Indikationer för bruk

 • Resenärer till Centralamerika eller Haiti som vistas längre tid på landsbygden (>2 veckor) i malariaområde.

Dosering

 • Behandlingen inleds vid inresa till malariaområden, fortsätts under vistelsen och under 4 veckor efter utresa från malariaområdet.
 • Dosen tas en gång i veckan på samma veckodag.
 • Veckodos för vuxna:
  • 51–74 kg: 2 tabletter á 250 mg
  • 75–90 kg: 2 1/2 tabletter á 250 mg
  • >90 kg 3 tabletter á 250 mg
 • Barn doseras per kilo kroppsvikt.
 • Förvaras otillgängligt för barn på grund av fara för mycket allvarliga förgiftningar vid intag av mer än 20 tabletter.

Graviditet

Gravida bör avrådas från att resa till malariaområden om resan inte är helt nödvändig. Om den gravida ändå reser till ett malariaområde är det viktigt att använda adekvat förebyggande behandling. Klorokin är ofarlig i den dosering som rekommenderas under hela graviditeten. Preparatet kan också användas under amning.

Interaktioner

Klorokinpreparat kan påverka andra mediciner och andra mediciner kan påverka effekten av klorokin. Tänk därför på att informera läkaren om andra läkemedel du tar.

Annons
Annons

Hur bra är skyddet?

Inga mediciner ger 100 % skydd. Det är därför viktigt att du alltid söker läkare om du får feber inom tre månader efter vistelse i malariaområde, även om du har tagit mediciner enligt ordination. Feber efter sådana vistelser betraktas som malaria tills motsatsen bevisats. Tänk på att malaria kan vara en livsfarlig infektion om den inte snabbt behandlas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.