Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Klumpkänsla i halsen, globus

En känsla av att något sitter fast i halsen som inte försvinner när man sväljer – det är ett vanligt tillstånd som kallas för klumpkänsla i halsen eller globus. Många personer är oroliga för farliga sjukdomar i halsen men i själva verket handlar det nästan alltid om ett godartat tillstånd.


Publicerad den: 2022-07-18

Annons

Vad är klumpkänsla i halsen, globus?

Klumpkänsla i halsen kallas också för globuskänsla eller globus. Det är ett begrepp som används för att beskriva ett tillstånd där man känner att man har något i halsen men samtidigt går det inte att påvisa några förändringar i halsen. 

Globuskänsla är ett mycket vanligt tillstånd, upp till cirka 40 procent av befolkningen uppger att de kan ha globuskänsla. Det är vanligare att kvinnor söker för problemet än män och personer är ofta yngre än 50 år.

Annons
Annons

Symtom

Namnet klumpkänsla i halsen anger det viktigaste symtomet: en känsla av att något tar plats i halsen eller sitter fast. Det kan upplevas som spänningar i halsen, strypande, kliande eller irriterande. Sväljning gör inte att symtomen försvinner och sväljning av egen saliv i vila kan utlösa symtomet. Samtidigt kan man utan problem äta eller dricka och symtomen brukar vara mindre då. Ofta känns besvären mest ovanför bröstbenet och en bit uppåt i halsen, men det kan också kännas högre upp i halsen. Det är vanligt att symtomen kommer och går. 

Ett antal symtom förekommer ofta samtidigt som globuskänsla, som till exempel harklingar, hosta, heshet eller ökad slemproduktion. Man har sett att förekomsten av psykisk ohälsa är större bland personer med globuskänsla, till exempel olika ångesttillstånd, depression, sömnsvårigheter eller symtom efter stora livshändelser.

Orsak

Orsaken till klumpkänsla i halsen är inte helt klarlagd men forskare tror att det är ett samspel mellan många olika faktorer. Många tror att reflux av maginnehåll, som kan ge sura uppstötningar eller halsbränna, kan bidra till utvecklingen av globuskänsla. Andra faktorer som irriterar svalget kan också bidra som inflammation i svalget eller torrhet i svalget (till exempel vid användning av vissa läkemedel). Ytterligare orsaker tycks vara vissa förändringar i tungan, förändringar i sköldkörteln och en felaktig funktion i muskeln som ska stänga av matstrupen vid sväljning.

Tidigare trodde man att klumpkänsla i halsen endast berodde på psykiska orsaker. Många studier har kunnat hitta ett samband mellan psykiska sjukdomar och klumpkänsla i halsen men det förklarar ändå inte hela bilden. Sannolikt har personer med tillståndet en ökad nervkänslighet i svalget vilket ökar symtomen. Vid ökad uppmärksamhet kring symtomen kan man harkla sig mer och området blir ännu mer känsligt. Det blir en ond cirkel som är svår att bryta. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs i regel med hjälp av en noggrann undersökning av svalget/munhåla, öron, näsa, sköldkörtel och lymfkörtlar i halsen. Vid klumpkänsla i halsen finns inga tecken på sjukdom vid en sådan undersökning. 

Om man inte hittar några förändringar vid undersökningen behöver man oftast inte göra några ytterligare undersökningar. En del personer med klumpkänsla i halsen är oroliga för att det växer en tumör i svalget. Det är dock ytterst sällsynt och en tumör ger i regel andra symtom än just klumpkänsla. 

Ibland skickas en remiss till en öron-näsa-halsläkare för att titta närmare på problemet. De kan med hjälp av en liten kamera via näsan titta in i svalget. Det kan vara motiverat om klumpkänslan inte försvinner eller inte blir bättre av ett behandlingsförsök med mediciner som minskar syreproduktionen i magsäcken. Andra undersökningar som kan bli aktuella är röntgen av matstrupen, gastroskopi och ultraljud av halsen.

Vissa symtom hör inte till klumpkänsla i halsen och ska alltid utredas, såsom långvarig hosta eller heshet, smärtsam sväljning, svårigheter att få ner mat eller dryck, blodig hosta, oavsiktlig viktnedgång eller en kännbar knöl på halsen. Snabbt tilltagande symtom eller klumpkänsla med smärta som strålar ut till ett öra hör inte heller till klumpkänsla i halsen. Vid sådana symtom/tecken är det viktigt att direkt söka vård. 

Behandling av klumpkänsla i halsen

Behandling av klumpkänsla i halsen där man inte har hittat några förklaringar kan variera:

  • Den viktigaste behandlingen är att bryta uppmärksamheten på klumpkänslan. Information om att det i nästan samtliga fall handlar om en ofarlig men besvärlig åkomma har visat sig kunnat lindra symtom. Vid behov av att harkla eller hosta är det bättre att dricka lite vatten för att undvika att man retar svalget. Det kan också vara värt att undvika tobaksprodukter, alkohol eller koffein. 
  • Vid tecken på reflux, såsom halsbränna eller sura uppstötningar, kan man pröva att sätta in en högre dos av magsyrehämmande läkemedel under två till tre månaders tid. 
  • Fysioterapi kan övervägas vid muskelspänningar. 
  • Behandling hos logoped med avslappningsövningar kan prövas, särskilt om rösten är påverkad. 
  • Kognitiv beteendeterapi kan övervägas vid klumpkänsla i halsen och särskilt om det också finns en psykisk ohälsa som ångest eller depression.
  • Läkemedel har en begränsad roll men i svåra fall ges ibland läkemedel som kan minska smärtkänsligheten

Prognos

Prognosen vid klumpkänsla i halsen är god, vilket innebär att det inte finns någon risk att det övergår till något farligt tillstånd som cancer i svalget. Däremot kan besvären ta lång tid att gå över. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.