Fakta | Infektion

Råd för att förebygga fästingburen sjukdom

De flesta fästingbett lämnar bara efter sig ett litet rött märke och är helt ofarliga. I vissa fall kan fästingen vara smittad av bakterier eller virus som kan överföras till människor vid bett. Genom att följa några enkla regler kan du förebygga fästingbett.

Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om fästingburen sjukdom

Vanlig fästing, Ixodes ricinus, är mycket vanlig i södra Sverige och särskilt utmed kusterna där.

I Sverige är fästingen i regel aktiv under perioden april–november.

De flesta fästingbett lämnar bara efter sig ett litet rött märke, som ett insektsstick, och är helt ofarliga. I vissa fall kan fästingen vara smittad av bakterier eller virus som kan överföras till människor om man blir biten. Mest känd är bakterien Borrelia, som kan medföra sjukdomen borrelia och mer sällsynt är TBE-virus som leder till sjukdomen fästingburen encefalit (TBE). Fästingar kan också orsaka anaplasmos (tidigare kallat ehrlichios).

Annons
Annons

När man oroar sig för fästingar, är det just på grund av risken att de kan bära på smitta och överföra smittoämnen till människor genom bett. Fästingen kan aldrig sprida sjukdom innan den har bitit sig fast.

Förebyggande åtgärder

Om du befinner dig i fästingtäta områden, kan du minska risken för att bli biten genom att följa råden nedan:

  • Om du vistas i fästingtäta områden rekommenderas du att täcka bar hud, det vill säga använda heltäckande kläder och stövlar. Fästingar finns och trivs bäst i gräs och låga buskar.
  • Använder du myggmedel på hud och kläder minskar du antalet fästingar som fäster sig. Myggmedel som innehåller DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) fungerar också mot fästingar. Till hundar och katter kan man köpa fästingmedel hos veterinären.
  • På kvällen, efter att du har vistats i fästingtäta områden, bör du inspektera huden, särskilt hos barn. Det är också rekommenderat att ta en dusch, om det finns möjlighet. Fästingen är en till tio millimeter stor, oberoende av den mängd blod som den har sugit. Även de minsta fästingarna i det så kallade nymfstadiet kan suga blod och överföra sjukdom.
  • Du bör också undersöka kläder, både på in- och utsidan. På det här sättet hindrar du fästingar från att lyckas bita sig fast i huden senare. Fästingar är enklast att upptäcka på ljust tyg.
  • Det bästa sättet för att avlägsna fästingen är att dra den rakt ut med hjälp av en pincett eller fingrarna. Insmörjning med fett, lack, eter eller liknande avlägsnar inte fästingen. Det spelar ingen roll om du inte får ut hela fästingen. Daglig inspektion är viktig, även om det har visat sig att en fästing som har avlägsnats inom 24 timmar i regel inte hinner spruta in eventuella bakterier i huden.
  • Djur, som hundar och hästar, kan smittas, och en fästing som vandrar i pälsen kan gå över på människor. Även hundar kan bli sjuka av fästingbett om de smittas av borreliabakterier. De vanligaste smittosymtomen hos hundar är att hunden inte vill äta, den verkar nedstämd och "inte är på humör", den har smärtor i en eller flera leder och haltar, och den har feber.

Komplikationer

Om du blir biten, det vill säga att fästingen sätter sig fast, är det ändå sällsynt att detta utvecklas till sjukdom. För det första är det bara en liten andel av fästingarna som bär på bakterien, och dessutom måste fästingen ofta sitta minst 24 timmar på huden innan smittan överförs. Uppskattningsvis leder cirka 1 av 50 fästingbett till sjukdom.

Annons
Annons

Efter att du har avlägsnat fästingen, uppstår det i regel omedelbart en liten röd fläck, eventuellt med en litet rött område runtom, såsom det brukar se ut efter ett insektstick. Detta är helt normalt och ofarligt. Om det uppstår en inflammation i sticket, det vill säga värk och skorpbildning, rekommenderas du att smörja på en bakteriehämmande salva, som till exempel Fucidin – två gånger dagligen i några dagar.

Om det en till två veckor efter sticket bildas ett rött område som gradvis utvidgar sig runt såret, är det sannolikt att du har smittats med borreliabakterien. Detta område kan bli 10–15 cm i diameter, eller ännu större. Det är inte ovanligt att man i samband med detta också har feber och svullna lymfkörtlar i närheten av sticket. Om du upptäcker detta röda område (erytema migrans), bör du kontakta läkare för att få behandling med penicillin. Sjukdomen botas effektivt med penicillin.

Vaccin

Det finns vaccin mot TBE-virus (fästingburen encefalit ), men inte mot borreliabakterien. Det är fortfarande sällsynt med smitta av TBE-virus i Sverige, och vaccinet har därför inte varit vanligt att rekommendera. Men under de senaste åren har förekomsten ökat, och i dag kan det vara aktuellt att erbjuda vaccin till personer som befinner sig mycket i naturen, och som vet med sig att de ofta blir bitna av fästningar. Det kan vara aktuellt med vaccinering om man vistas i Stockholms skärgård och ute i naturen i södra Sverige.

TBE-vaccinet har en skyddseffekt på cirka 95 % efter fullförd grundvaccinering, det vill säga efter tre vaccindoser. Grundvaccinationen består av två doser som ges med en till tre månaders intervall (minst 14 dagar) och en tredje dos som ges efter fem till tolv månader, det vill säga innan påföljande säsong. Vid behov av fortsatt skydd rekommenderas en påfyllnadsdos tre år efter den sista dosen, och därefter vart femte år.


Annons
Annons
Annons