Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Råd för att förebygga fästingburen sjukdom

De flesta fästingbett lämnar bara efter sig ett litet rött märke och är helt ofarliga. I vissa fall kan fästingen vara smittad av bakterier eller virus som kan överföras till människor vid bett. Genom att följa några enkla regler kan man förebygga fästingbett.


Uppdaterad den: 2021-10-22

fastingar
Annons

Om fästingburen sjukdom

Vanlig fästing, Ixodes ricinus, är mycket vanlig i Götaland och Svealand, och särskilt längs kusterna där. Den finns i mindre antal utmed Norrlandskusten och har de senaste decennierna också börjat sprida sig inåt landet i Norrland, främst längs de stora älvarna. 

I Sverige är fästingen i regel aktiv under perioden mars–november.

De flesta fästingbett lämnar bara efter sig ett litet rött märke, som ett insektsbett, och är helt ofarliga. I vissa fall kan fästingen vara smittad av bakterier eller virus som kan överföras till människor om man blir biten. Mest känd är bakterien Borrelia, som kan medföra sjukdomen borrelia och mer sällsynt är TBE-virus som leder till sjukdomen fästingburen encefalit (TBE). Fästingar kan också orsaka anaplasmos (tidigare kallat ehrlichios), harpest och babesios.

När man oroar sig för fästingar, är det just på grund av risken att de kan bära på smitta och överföra smittämnen till människor genom bett. Fästingen kan aldrig sprida sjukdom innan den har bitit sig fast.

Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Om man befinner dig i fästingtäta områden, kan risken för att bli biten minskas genom att följa råden nedan:

  • Vid vistelse i fästingtäta områden rekommenderas att täcka bar hud, det vill säga använda heltäckande kläder och stövlar. Fästingar finns och trivs bäst i gräs och låga buskar.
  • Användning av myggmedel på hud och kläder minskar antalet fästingar som fäster sig. Myggmedel som innehåller DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) eller icaridin fungerar också mot fästingar. 
  • På kvällen, efter vistelse i ett fästingtätt område, bör man inspektera hela huden. På barn sitter fästingar ofta i hårbotten, nacken och bakom öronen. Det är också rekommenderat att ta en dusch, om det finns möjlighet. Fästingen är 1–10 mm stor, oberoende av den mängd blod som den har sugit. Daglig inspektion är viktig, eftersom det har visat sig att en fästing som har tagits bort inom 24 timmar i regel inte hinner spruta in eventuella bakterier i huden.
  • Kläder bör undersökas, både på in- och utsidan. På det här sättet hindras fästingar från att lyckas bita sig fast i huden senare. 
  • Det bästa sättet att ta bort fästingen är att dra den rakt ut med hjälp av en pincett eller fingrarna. Det gör inget om man inte får bort hela fästingen. De rester av fästingen som finns kvar försvinner så småningom. 
  • Tänk på att djur, som hundar och hästar, kan smittas, och en fästing som vandrar i pälsen kan gå över på människor. 

Komplikationer

Om man blir biten, det vill säga att fästingen sätter sig fast, är det ändå sällsynt att detta utvecklas till sjukdom. För det första är det bara en liten andel av fästingarna som bär på bakterier eller virus som kan överföras till människor, och dessutom måste fästingen ofta sitta minst 24 timmar på huden innan smittan överförs. Uppskattningsvis leder cirka 1–2 av 100 fästingbett till sjukdom.

Efter att man tagit bort fästingen, uppstår det i regel omedelbart en liten röd fläck, eventuellt med en litet rött område runtom, såsom det brukar se ut efter ett insektsstick. Detta är helt normalt och ofarligt. Om det 1–2 veckor efter sticket bildas ett rött område som gradvis utvidgar sig runt bettet, är det troligt att man har smittats med borreliabakterien. Detta område kan bli 10–15 cm i diameter, eller ännu större, och se ut som en rodnad ring. Om man upptäcker detta röda område (erytema migrans), bör man kontakta läkare för att få behandling med antibiotika, vilket botar sjukdomen.

Annons
Annons

Vaccin

Det finns vaccin mot TBE-virus (fästingburen encefalit ), men inte mot borreliabakterien. Det kan vara bra att vaccinera sig om man är mycket i naturen, och ofta hitta fästingar på kroppen. Detta gäller framförallt om man vistas i Stockholms skärgård och ute i naturen runt Mälaren och i södra Sverige.

TBE-vaccinet har en skyddseffekt på närmare 100 procent efter fullförd grundvaccinering, det vill säga efter tre vaccindoser. Grundvaccinationen består av två doser som ges med en månads intervall och en tredje dos som ges efter tolv månader, det vill säga innan påföljande säsong. Tätare doseringsintervall är möjligt, men ger inte lika bra skydd efter andra dosen. Vid behov av fortsatt skydd rekommenderas en påfyllnadsdos tre år efter den sista dosen, och därefter vart femte år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons