Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Redaktionell policy för Netdoktor.se AB

Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information på ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2015-04-22

Mer än 100 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor.se samt besvarar frågor från användarna i brevlådorna online.

Samtliga tjänster på Netdoktor, som till exempel communities, är utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, specialister, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor.se är en tjänst som är gratis för användaren, dock kan specifika tjänster vara avgiftsbelagda. Verksamheten finansieras i huvudsak genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor. Viktigt att påpeka är att det redaktionella innehållet är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.

Redaktionellt arbete/arbetssätt

Netdoktors redaktionella team består av redaktionschef, redaktörer (journalister), medicinsk chef (läkare) samt av webbutvecklare.

Det redaktionella innehållet på Netdoktor, i form av patient- och expertintervjuer samt nyheter skrivs av redaktörer som jobbar på Netdoktor.se. All faktainnehåll, det vill säga medicinska texter skrivs av medicinska experter. Faktainnehåll beställs av redaktionschef på Netdoktor som tillsammans med Netdoktors medicinska chef, tillika läkare, väljer lämplig expert.

Det redaktionella teamet avgör vilka nyheter som tre gånger i veckan publiceras på Netdoktor samt skickas ut i form av nyhetsbrev. Nyheterna är re-writes, i regel hämtade från landets största dagstidningar samt från Sveriges Radio och TT.

Redaktionen arbetar med olika områden/teman. Redaktören är ansvarig för området/temat men material diskuteras och planeras med redaktionsteamet.

Netdoktor består av drygt 50 terapiområden, exempelvis neurologi, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom. Områdena får olika mycket fokus under året.

Det redaktionella innehållet är oberoende, vilket innebär att varken sponsorer eller annonsköpare kan påverka innehåll i texter eller annat material.

Icke redaktionellt innehåll är annonsmärkt och särskiljer sig på så vis tydligt från det redaktionella innehållet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons