Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Infektioner


Publicerad den: 2013-03-18

Annons

Infektioner orsakas av minimala organismer som är osynliga för blotta ögat, som angriper kroppen och förökar sig i den. Vissa bakterier, virus, protozoer och svamp kan orsaka infektioner hos friska personer. Andra mikroorganismer orsakar infektioner hos människor vars kropps försvarssystem är nedsatt. Detta försvarssystem kallas för immunsystemet. Vanligtvis är kroppen i stånd att gå till motangrepp genom immunsystemet mot sådana invaderande mikroorganismer. En infektion uppträder när motangreppet misslyckas och kroppen inte får kontroll över de inträngande organismerna.

Infektioner har en allmän inverkan på kroppen (systemiska effekter) förutom de lokala effekterna på det sjuka organet, till exempel lungorna vid lunginflammation.

Många av organismerna som är ansvariga för allmänna infektioner är smittsamma, det vill säga att de kan sprida sig från person till person.

Virus

Virus och bakterier är de främsta orsakerna till infektioner. Virus orsakar skada genom att de övertar kontrollen över celler i kroppen och utnyttjar cellens beståndsdelar för att föröka sig och tillverka tusentals nya virus. Under den här processen förstörs cellerna och nya celler angrips. Bara några få virusinfektioner kan behandlas med antivirala läkemedel, men merparten kan inte behandlas med läkemedel. Antibiotika (till exempel penicillin) hjälper inte mot virus.

Annons
Annons

Bakterier

Bakterier kan hittas överallt, både i och på kroppen. Problem uppstår när harmlösa bakterier i kroppen förökar sig i stora antal och orsakar infektioner, eller när skadliga ("patogena") bakterier tränger in i kroppen, till exempel genom ett skärsår i huden, eller när de finns i mat som man äter. Bakterier orsakar sjukdom genom att producera giftämnen, så kallade toxiner, som förstör celler. De flesta bakterier kan kontrolleras med användning av antibiotika. Bakterieinfektioner är mindre vanligt förekommande numera jämfört med tidigare, och i regel är de också mindre farliga, eftersom det finns effektiva läkemedel.

Smittspridning

De mikroorganismer som tränger in i kroppen och orsakar infektioner sprider sig på olika sätt från person till person. Folk sprider infektiösa organismer genom att hosta och nysa ut dem i luften eller genom direktkontakt i form av handslag. Vissa infektionsämnen sprider sig från djur eller djurprodukter (kött eller ägg). Om spridningen av en mikroorganism som förorsakar en infektion kan stoppas, finns en möjlighet att utrota sjukdomen, såsom var fallet med koppor.

Annons
Annons

Inkubationstiden

När infektiösa mikroorganismer har trängt in i kroppen, tar det en viss tid innan de har förökat sig och ger symtom. Perioden innan symtomen uppträder kallas inkubationstid. Den varierar från några dagar till flera månader, beroende på sjukdom. I dag känner man till inkubationstiden för de flesta infektionssjukdomar, och det är således ofta möjligt att bestämma när, var och hur du blev smittad.

Kroppens försvar mot infektioner

Symtomen som en infektion ger, bestäms av kroppens reaktion för att bekämpa infektionen. De vita blodcellerna angriper de invaderande organismerna antingen genom att äta upp dem eller genom att producera antikroppar som inaktiverar dem. Den här processen utlöser symtom.

Immunisering i form av vaccinationer, antibiotika och svampdödande medel används ofta för att hjälpa kroppens eget försvarssystem i kampen mot mikroberna. Antibiotika hjälper emellertid inte mot virus. Därför kan till exempel förkylningar inte behandlas med antibiotika.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.