Fakta | Infektion

Akut bäckeninfektion och äggledarinflammation


Uppdaterad den: 2013-02-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut bäckeninfektion?

Livmoder, äggledare och äggstockar

Akut bäckeninfektion är infektion i livmodern, äggledarna och eventuellt äggstockarna – som regel är båda äggledarna inflammerade. På engelska används beteckningen pelvic inflammatory disease eller PID. Flera olika bakterier kan orsaka tillståndet, men i de flesta fall rör det sig om en infektion med bakterien Chlamydia trachomatis. Tidigare var gonorré en vanlig orsak.

Symtomen kan variera från lätta besvär till mer uttalade med påverkat allmäntillstånd. Vanliga symtom är smärta i nedre delen av magen, frossa, feber och ökade flytningar. Även blödningar kan förekomma.

Under 1980-talet var äggledarinflammation en vanlig anledning till sjukhusvård. Under 1990-talet minskade antalet fall av sjukdomen. Inläggningar på sjukhus till följd av akut bäckeninfektion sjönk under den här perioden med cirka 75 %. Idag uppskattas att en till två kvinnor av 1 000 drabbas av äggledarinflammation. Tillståndet är vanligast bland unga, sexuellt aktiva kvinnor, med flera partners.

Annons
Annons

Tidig diagnos och behandling är viktigt för att undvika bestående skador på äggledarna.

Orsak

Akut bäckeninfektion uppstår oftast efter att man blivit smittad vid sexuell kontakt. Oftast stannar bakterien i slidan och livmoderhalsen, men hos omkring 10 % av dem som har en klamydiainfektion utvecklas en bäckeninfektion om inte slidinfektionen behandlas. Infektionen sprider sig från slidan och livmoderhalsen till själva livmodern. Därifrån kan den sprida sig vidare till äggledarna och övriga delar av bäckenet.

Abort kan underlätta bakteriespridning och en bäckeninfektion kan uppstå efter ingreppet, men det är ovanligt. Även efter en skrapning av livmoderhalsen eller livmodern finns risk för bäckeninfektion. Bäckeninfektion kan också i sällsynta fall uppstå efter en förlossning.

Annons
Annons

Spiral medför också en liten ökad risk.Om man haft bäckeninfektion tidigare ökar också risken för upprepning.

Den vanligaste orsaken till tillståndet är klamydia, som påvisas i minst en tredjedel av fallen. Akut bäckeninfektion kan också orsakas av andra bakterier än klamydia och gonorré och behöver inte bero på sexuell smitta. Det är inte ovanligt med blandinfektioner med flera mikroorganismer.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Man kan ha klamydia i slidan utan att ha några symtom. Därför är det viktigt att ta prov om man misstänker att man kan ha blivit smittad. Vid gonorréinfektion får man oftare symtom, som till exempel illaluktande flytningar.

När infektionen i slidan sprider sig till livmoder och äggledare får man som regel tydligare symtom. Symtomen varierar. Klamydiainfektion ger ofta lätta till måttliga besvär medan gonorré kan orsaka svåra smärtor och påverkat allmäntillstånd.

Typiska symtom på bäckeninfektion är:

  • Smärtor i nedre delen av buken.
  • Frossa och feber, men bara cirka 20 % har feber över 38 °C.
  • Smärtor vid samlag.
  • Ökade flytningar, särskilt vid gonorré.
  • Eventuellt menstruationsrubbningar.
  • Sveda när man kissar.
  • Svullnad och värk i leder.
  • Ibland smärtor till höger i den övre delen av magen som uttryck för en samtidig lätt leverinflammation.

Vid en gynekologisk undersökning ömmar livmodern och området runtom när läkaren känner med en hand i slidan och en på buken. Läkaren gör kanske också en ultraljudsundersökning via slidan. Bakterieprover från livmoderhalsen samt blodprov tas och ett graviditetstest för att utesluta graviditet. Om man är riktigt sjuk eller om läkaren är osäker på diagnosen kan man bli inlagd på sjukhus.

Behandling

Tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra senföljder med sammanväxningar och ärr, som kan göra det svårt att bli gravid senare i livet. Därför startar läkaren som regel behandlingen utan att alla provsvar har kommit. De flesta behandlas hemma. Om inte behandlingen gett effekt på ett till två dygn kan man bli inlagd på sjukhus.

Tillståndet behandlas med antibiotika, det vill säga bakteriedödande mediciner. Behandlingen varar i minst två veckor. Man rekommenderas att vila så länge som man har feber och smärta. Man ska inte heller ha samlag innan man är helt frisk. Om man har spiral måste den tas ut. Ibland uppstår en så kallad abscess, en varböld i äggledarna. Då kan det bli nödvändigt med en operation för att tömma ut varet.

Partnern bör kontrolleras och eventuellt behandlas, om det rör sig om klamydia eller gonorré.

Förebyggande åtgärder

Användning av kondom verkar förebyggande mot bäckeninfektioner. P-piller verkar minska risken något.

Klamydiascreening av unga kvinnor är en möjlig förebyggande åtgärd. Screening innebär att läkare rutinmässigt tar klamydiaprov som en del av den gynekologiska undersökningen, utan att det behöver föreligga misstanke om en sådan infektion. Forskning från andra länder visar att så kallad riktad screening (undersökning av individer med hög risk för smitta) kan minska antalet fall av bäckeninfektion. I Sverige har unga människor sedan länge erbjudits provtagning för klamydia på bland annat ungdomsmottagningar. Idag finns också möjlighet att testa sig själv hemma och skicka provet till ett laboratorium.

Prognos

De flesta blir friska efter behandling med antibiotika. Hos cirka 25 % uppstår det en skada på äggledarna till följd av infektionen. Detta medför ökad risk för nya infektioner, kroniska bäckensmärtor, smärta vid samlag och risk för utomkvedshavandeskap (ett befruktat ägg fastnar i äggledaren).

10–15 % blir infertila (mister förmågan att bli gravida på vanligt sätt) efter en första episod med bäckeninfektion. Andelen ökar efter flera episoder.

Animation av bäckeninfektion