Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Personuppgiftspolicy


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2020-03-19 Uppdaterad den: 2023-08-16

Introduktion och sammanfattning

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna policy beskriver vi – Bonnier Healthcare Sweden AB – hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på Netdoktor. Informationssajten Netdoktor riktar sig i första hand till privatpersoner. Vi har också en tjänst som riktar sig till yrkespersoner inom vården; Netdoktorpro. Personuppgiftspolicyn för Netdoktorpro hittar du här.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Här har vi sammanfattat våra huvudsakliga ändamål med vår personuppgiftsbehandling. Om behandlingen avser uppgifter om hälsa eller dina intresseområden inom hälsa sker detta endast med ditt samtycke. 

Netdoktor

 • Nyhetsbrev.

 • Riktade e-postutskick.

 • Produktförbättring.

 • Analys och statistik.

 • Upplysningskampanjer, utbildningar och webbinarier.

 • Annonsering.

En mer detaljerad beskrivning av ändamålen hittar du nedan under rubriken “Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa”.

Kort om dina rättigheter och kontakt

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, under vissa förutsättningar, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har samtyckt till viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Läs mer om vilka rättigheter du har under “Dina rättigheter”. 

Cookies

När du surfar på våra sajter använder vi oss av cookies och liknande tekniker; läs mer om detta nedan under “Cookies”.

Övrigt

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte är grundlagsskyddat och omfattas inte av GDPR:s regler om information. Den personuppgiftsbehandling som sker för redaktionella syften faller därför utanför denna policy.

Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder. 

I det följande finner du vår personuppgiftspolicy i sin helhet. 

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa 

Uppgifter som vi samlar in

 • Namn och e-postadress. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster, t ex för att få mer information om ett visst ämne, ett nyhetsbrev, delta i ett webbinarium, undersökning, studie eller liknande,  samlar vi in ditt namn och/eller e-postadress.

 • Uppgifter kopplade till din användarprofil på Netdoktor. Om du är privatperson och registrerar din e-postadress hos Netdoktor kan du även ange vilka ämnen som du är intresserad av. Denna information samlas in från dig i ett formulär som du kan nå och redigera från foten i alla utskick. 

 • Uppgifter om din hälsa när du deltar i en upplysningskampanj eller utbildning. Om du deltar i våra upplysningskampanjer eller utbildningar  som diagnostiserad eller med symtom, lagrar vi information om din hälsa som du anger inom ramen för upplysningskampanjen, utbildningen eller fortbildningen.

 • Information om nyhetsbrev. Vi lagrar information om vilka nyhetsbrev som du prenumererar på och tar del av.

 • Användning av sajt. Vi mäter hur våra användare använder vår sajt, t ex vilket innehåll våra användare tar del av, vilka funktioner och programvarukonfigurationer som de använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar). Vi behandlar även data om våra användares enhet, t ex information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Om du har registrerat ett användarkonto loggar vi även datum för din senaste inloggning.

 • Övrigt. Vi behandlar också uppgifter som finns i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information som du lämnar när du kontaktar oss.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post så kommer vi att behålla en kopia av din e-postadress i vår spärrlista för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur vi använder personuppgifter

Nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för nyhetsbrev så använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Riktade e-postutskick

Utöver våra generella nyhetsbrev kan du välja att registrera dig för e-postutskick avseende vissa ämnen, och vi kommer då att även behandla uppgifter om vilka ämnen du är intresserad av för det ändamålet. Utskicken kan t ex innehålla information om kurser, webbinarier, chattar och liknande kopplat till dina angivna intresseområden.

Laglig grund: Samtycke

Produktförbättring

Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra sajter för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på sajter och placering av relevant innehåll för dig på våra sajter. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Analys och statistik

För att bättre förstå vår affärsverksamhet behandlar vi personuppgifter för att ta fram statistik och analyser. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Upplysningskampanjer och utbildningar som inte omfattar hälsodata 

När du deltar i en upplysningskampanj eller utbildning sparas dina svar och ibland även e-postadress. Dina svar sparas för att vi på en aggregerad nivå ska kunna sammanställa resultatet av upplysningskampanjen, utbildningen eller fortbildningen. Detta innebär att dina svar endast ligger till grund för kvantitativ statistik och går inte att spåra till dig. I vissa fall sparas även din e-postadress om du lämnat denna i syfte att du ska få mer information om ämnet som behandlas i upplysningskampanj, utbildning eller fortbildningen.  

Laglig grund: Berättigat intresse.

Upplysningskampanjer och utbildningar som omfattar hälsodata 

När du deltar i en upplysningskampanj eller utbildning i egenskap av diagnostiserad eller med symtom behandlas de  uppgifter om din hälsa som du anger och dina svar i kampanjen/utbildningen. I vissa fall sparas även din e-postadress om du lämnat denna i syfte att du ska få mer information om ämnet som behandlas i upplysningskampanj, utbildning eller fortbildningen. Detta sker då med ditt samtycke. 

Laglig grund: Samtycke.     

Annonsering

När du besöker Netdoktor kommer några av de cookies som placeras på din dator vara annonseringscookies som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka sajter du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. I samband med detta behandlas IP-adress och liknande uppgifter. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet "Cookies” nedan.  

Laglig grund: Berättigat intresse.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Eftersom Bonnier Healtchcare Sweden AB använder Bonnier News AB:s annonsplattform är det Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen som utförs för annonsändamål.

Analys och utveckling

Vi använder anlysverktyget Google Analytics för att samla in webbstatistik om hur våra tjänster används, och göra analyser utifrån dessa uppgifter. Webbstatistik kan till exempel visa vilka sidor som är mest besökta och vilken väg besökare tar genom tjänsten. Webbanalys kan även ge insikt i användningsfrekvens och vilket innehåll som är mest populärt. Den analys som görs med hjälp av Google Analytics kan ligga till grund för utvecklingsinsatser och produktförbättringar. Den data som används är information om sidvisningar, teknisk information om din enhet (t ex browsertyp), IP-adress (behandlas endast kortvarigt innan den anonymiseras) och ett cookie-ID. 

Laglig grund: Vårt berättigade intresse att kunna analysera användningen av våra tjänster för att utveckla och göra dessa bättre. 

Cookies 

Cookies och liknande tekniker används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på Netdoktor.se, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår Cookiepolicy hittar du mer information om cookies och hur du kan hantera cookies. På vår FAQ-sida hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.

 • Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår sajt. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek).

 • Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

 • Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för. Du kan läsa mer om annonsering och vilka tredjepartsaktörer vi tillåter här. Vissa cookies avser så kallad beteendestyrd retargeting för våra annonsörers produkter och tjänster. Detta är en form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig för våra annonsörers produkter och tjänster. Vilken reklam som visas baseras på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av oss. Om du har besökt ett annat företags webbsida kan du komma att se annonser för det företagets produkter på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp.

Övrigt

Säkerhet

Vi använder flera tekniker för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet. När du uppdaterar vilka utskick och nyhetsbrev du vill ta emot loggar vi det för att kunna göra felsökningar och för att kunna motverka och utreda IT-attacker och andra säkerhetshot. 

Laglig grund: Berättigat intresse eller Rättslig förpliktelse (för det fall att vi har en rättslig förpliktelse att skydda viss information).

Tvister och verkställande av avtal

Vi kan komma att använda uppgifter för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vilka uppgifter som behandlas beror på omständigheterna i den enskilda fallet. 

Laglig grund: Vilken laglig grund som behandlingen grundas på beror på omständigheterna i den enskilda fallet. 

Regelefterlevnad

Vi använder uppgifter för att efterleva GDPR när vi hanterar din begäran om registerutdrag och övriga rättigheter. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att efterleva andra lagkrav, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut. 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Närmare om laglig grund

När vi behandlar uppgifter om din hälsa eller intresseområden inom hälsa gör vi det baserat på ditt uttryckliga samtycke ("Samtycke"). I övrigt stödjer vi oss framförallt på att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). Vissa uppgifter kan vi behöva behandla för att uppfylla våra rättsliga förpliktelse. 

Vi har gjort vår bedömning av "Berättigat intresse" utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster, att möta användarens önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna, att kunna uppnå relevans i våra tjänster och innehåll på sajterna och att kunna marknadsföra våra tjänster. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Uppgifter som du lämnar. Vi samlar in uppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, deltar i en upplysningskampanj, utbildning eller fortbildning samt kontaktar oss.

Användning av tjänst m.m. När du använder vår sajt registrerar vi hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress. Du kan själv kontrollera vilka cookies och liknande tekniker som används, med undantag för sådana cookies/tekniker som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur vi delar dina personuppgifter

Personuppgiftsbiträden 

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen eller andra företag som utför tjänster för vår räkning. Vi anlitar t.ex. IT-leverantörer såsom molntjänstleverantörer och utvecklare som anlitas för specialistkompetens vid större utvecklingsarbeten. Dessa leverantörer kan komma att behöva tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla oss sina tjänster. I de fall där vi delar information om dig med företag som utför tjänster för vår räkning så kräver vi av dessa företag att de följer våra villkor för personuppgiftshantering. Dessa företag har inte rätt att använda personuppgifter som de tar emot från oss för sina egna ändamål.

Sociala medier

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Annonsering

I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på våra webbsidor i syfte att leverera annonser på våra webbsidor, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. Du kan själv kontrollera vilka cookies och liknande tekniker som används, med undantag för sådana cookies/tekniker som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera.

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som ett led av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. Följa tillämplig lag eller rättslig process och för att efterleva våra skyldigheter i förhållande till polis och andra behöriga myndigheter,

 2. Skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök,

 3. Hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 4. Skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polis för fortsatt handläggning.

Observera att Ntedoktor.se innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter på olika sätt.

 • Avregistrering från nyhetsbrev och andra e-postutskick. Om du får nyhetsbrev eller andra e-postutskick med erbjudanden och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis ändringar/uppdatering av användarvillkor.

 • Cookies. För hantering av cookies - se vår Cookiepolicy

 • Registerutdrag, radering mm. För att begära registerutdrag, radering mm - kontakta oss på gdpr@netdoktor.se.

Dina rättigheter

Här har vi samlat information om vilka rättigheter du har under GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka ett mejl till gdpr@netdoktor.se.

Samtycke

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på ditt samtycke innan detta återkallats. Du kan välja att återkalla samtycke för viss behandling vilket i sådana fall innebär att vi slutar behandla uppgifterna för just det ändamålet du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för. Återkallelsen påverkar i sådana fall inte behandling för andra ändamål.

Registerutdrag och rätt till information om behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. 

Du har rätt att få veta:

 • ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i länder utanför EU/EES eller internationella organisationer,

 • under hur lång tid vi sparar dina uppgifter, eller, om det inte är möjligt att säga, vilka kriterier som avgör hur lång tid vi sparar dina uppgifter,

 • information om din rätt till radering, rättelse, begränsning och invändning samt rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),

 • information om varifrån vi har samlat in uppgifterna, om dessa inte kommer från dig,

 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, dvs om det förekommer beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi ska då också ge information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.

 

Mer information om rätten till registerutdrag hittar du på IMY:s sajt. 

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på har du i regel rätt att få uppgifterna som behandlades med stöd av samtycket raderade. 

I övrigt gäller också rätten till radering om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in, 

 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,

 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade, 

 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller

 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Det finns dock vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig 

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex bokföringslagen,

 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s sajt.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s sajt.

Begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 

 • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

 • Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.

 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

 • Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll. 

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s sajt.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Invändning 

Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring via post, e-post, sms och telefon, inklusive profilering för dessa ändamål, och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. Denna rättighet är absolut.

Du kan också invända mot annan behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Mer information om rätten till invändning hittar du på IMY:s sajt.

Klagomål till IMY

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar din begäran snarast möjligt men senast inom 30 dagar. Vid särskilda omständigheter (vid komplexa begäran eller en stor mängd begäran) kan tiden förlängas upp till totalt 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Särskilt om redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonymiserade data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ utan att kompletterande uppgifter används. 

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. Länder utanför EU/EES ger inte alltid ett lika högt skydd för personuppgifter som länder inom EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES ingår vi särskilda standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Integritetsskyddsmyndighetens webbsida. 

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics. Google Analytics lagrar data för vår räkning i flera länder, bland annat USA. Mer information om Googles datacenter och var de finns hittar du här: https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Google använder i sin tur olika underbiträden som behandlar data i olika länder. Mer information om dessa underbiträden och var de finns hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

De standardavtalsklausuler som tillämpas när vi använder Googles tjänster hittar du här:https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter som används för att skicka nyhetsbrev så länge du inte avslutar tjänsten eller din nyhetsbrevsprenumeration. Om du inte har uppdaterat dina uppgifter kopplade till dina intresseområden eller öppnat ett nyhetsbrev från oss under tre års tid kommer vi att avsluta din nyhetsbrevsprenumeration, och radera dina uppgifter.

I övrigt sparar vi personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är anledningen till att vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om, i vilken form uppgiften sparas och vilken relation vi har till dig.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonymiserade data som inte kan knytas till en individ.

Övrigt

Dina personuppgifter sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss och vårt dataskyddsombud

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under rubriken "Dina rättigheter").

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till dpo@bonniernews.se. Dataskyddsombudet har som uppgift att övervaka efterlevnaden av GDPR i organisationen, och du kan vända dig hit om du t ex har synpunkter eller frågor. 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier Healthcare Sweden AB skyddar dina personuppgifter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.