Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Magsjuka / maginfluensa (virus)

Magsjuka, eller maginfluensa som det också kallas, orsakas av virus och är en vanlig orsak till magproblem med symtom som ont i magen, lös avföring och kräkningar. Barn är särskilt utsatta för magsjuka eftersom deras immunförsvar är mindre utvecklat än hos vuxna. Hos barn är också risken för uttorkning större. Magsjuka är mycket smittsamt och varar normalt från några dygn till upp emot en veckas tid.


Uppdaterad den: 2024-06-06

Magsjuka / maginfluensa (virus)
Annons

Vad är magsjuka orsakad av virus?

Viral gastroenterit är den medicinska benämningen på virusinfektion i tarmen, eller magsjuka. Sjukdomen är mycket smittsam och håller normalt i sig från några dagar till uppemot en vecka.

Virus är en vanlig orsak till diarré och kräkningar. Magsjuka kan drabba alla åldersgrupper men är allvarligast hos små barn (förekommer sällan hos spädbarn under tre månader). Liksom förkylningar är maginfluensa vanligast på vintern, men förekommer under alla årstider.

Annons
Annons

Symtom på magsjuka

Det finns en rad virus som kan ge symtom som ont i magen med diarré och kräkningar. En del virus ger mest illamående och kräkningar, medan andra virus huvudsakligen ger diarré. Det vanligaste är dock en kombination av båda.

Inkubationstid

Det finns skillnader mellan de olika typerna av virus när det gäller inkubationstid, det vill säga den tid det tar från att man blir smittad till att magsjuka bryter ut. I de flesta fall är inkubationstiden 2–3 dagar, men både längre och kortare intervall förekommer.

Hur länge varar magsjuka?

Magsjuka kan hålla i sig i en veckas tid. Kräkningarna går vanligtvis över efter 1–2 dagar, medan man oftast kan vara lös i magen något längre.

Hur smittar magsjuka?

Viruset som ger maginfluensa smittar oftast på följande sätt:

 • Via avföring från personer som har magsjuka. Slarv med att tvätta händerna efter toalettbesök kan göra att smittan sprids till andra.
 • Några av de virus som ger magsjuka kan också smitta genom saliv och hosta eller kräkningar. Särskilt vid norovirusinfektioner, som är en vanlig orsak till utbrott av maginfluensa på sjukhus, är det vanligt med smitta i samband med kräkning.
 • Viruset kan också spridas indirekt genom förorenade miljöer.  Viruset kan överleva länge på ytor som till exempel dörrhandtag.

Magsjuka orsakad av virus är mycket smittsamt. I tätbefolkade miljöer som förskolor och sjukhus sprider sig sjukdomen snabbt till många personer, både patienter och personal. Barn är dessutom särskilt utsatta för magsjuka eftersom deras immunförsvar ännu inte är lika utvecklat som hos vuxna.

Annons
Annons

Vad kan man göra själv mot magsjuka?

Behandling vid risk för uttorkning

Magsjuka är för de flesta ett ofarligt tillstånd som går över inom 2–7 dagar. Ett möjligt problem är dock uttorkning. Mycket vätska förloras genom både kräkningar och diarré och dessutom minskar aptiten för både mat och dryck under sjukdomen. Uttorkning kan ge allvarliga problem, särskilt hos barn under två års ålder och hos äldre människor.

För att undvika uttorkning är det viktigt att dricka mycket vätska. Liten urinmängd och mörk urin är tecken på att man inte får i sig tillräckligt med vätska. Hos små barn kan uttorkning också visa sig genom att barnet blir orkeslöst eller irriterat.

Följande råd kan vara till hjälp vid magsjuka

Viktigt att få i sig vätska
 • Den viktigaste delen av behandlingen är vätsketillförsel. Det största misstaget är att undvika vätska och mat. Barn måste erbjudas båda delarna även om de kräks.
 • Det är rekommenderat att dricka små mängder vätska åt gången, så lite som 5 mL (en tesked). Drick ofta – det kan också hjälpa lite mot illamåendet!
 • Spädbarn bör ammas så ofta det går, men sjukdomen kan göra att de inte har kraft att få i sig tillräckligt med mjölk. Då bör man ge små portioner vätska ofta med spruta, flaska eller sked.
 • På apoteket går det att köpa särskilda vätskeersättningar som också ersätter kroppens behov av salter och socker. Det är rekommenderat att använda dessa eftersom de har den rätta sammansättningen av salter.
 • Det viktigaste är dock att få i sig vätska. Barn bör därför själva få välja vad det vill dricka. Söta drycker som läsk och saft, som inte är utspädda, bör om möjligt undvikas eftersom de ökar vätskemängden i tarmen och kan förvärra diarrén. Det är ingenting som hindrar att barnet får mjölk att dricka (detta har man tidigare trott). Dock kan diarréerna hålla i sig något längre tid. Det kan vara bra att ge laktosfri mjölk. Om vätskeersättningar inte kan användas, kan små mängder salta kex eller liknande vara ett bra tillskott.
Mat som är bra att äta vid magsjuka
 • Om den som har maginfluensa inte klarar av att få i sig särskilt mycket mat under en kort period är det ofarligt, men man blir fortare av med magsjukan om man fortsätter att äta, även om man kräks. Det finns inga hinder för att äta helt vanlig mat i lite mindre mängder. Lättsmält mat som yoghurt, soppor, kex, rivet äpple och liknande kan vara lättare att få i sig.
Vad man bör undvika
 • Vuxna bör undvika cigaretter, kaffe och alkohol under sjukdomsperioden.
Medicin mot diarré
 • Det finns läkemedel som dämpar diarré, men generellt rekommenderas inte användning av läkemedel. Diarré är kroppens sätt att få bukt med infektionen genom att ”skölja” eller ”spola” ut viruset ur tarmen. Läkemedel rekommenderas därför bara när vätskeförlusten är mycket stor eller för att till exempel undvika diarré i särskilda situationer, till exempel under flygresor. Dessa mediciner bör inte användas av barn under 12 år.

Magsjuka i förskolan - hur länge ska man hålla barnet hemma?

Barn med akut diarrétillstånd kan återgå till förskolan 2 dygn efter det att de är symtomfria. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har diarré eller bara, som vanligt, lös avföring.

Vid diarrétillstånd där det finns misstanke om att smittan har överförts från livsmedel (till exempel efter utlandsresa) bör barnet undersökas av läkare. Då bör även förskolan informeras och kontrollera om även andra barn i förskolan har liknande symtom.

När ska man söka vård vid magsjuka?

Sök vård vid följande tillstånd:

 • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
 • Småbarn som verkar medtagna och slappa, ”inte är sig själva”, inte orkar leka bör undersökas av läkare.
 • Kontakta vården vid tecken på uttorkning (liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst).
 • Vid uttalat ont i magen, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör man också söka vård.

Vid tecken på allvarlig uttorkning, blod i avföringen eller svåra magsmärtor kan det bli nödvändigt med inläggning på sjukhus. På sjukhus kan vätskeförlust effektivt ersättas genom att föra in en sond genom näsan och ner i matsäcken, eller genom intravenös tillförsel (saltlösning direkt i blodet). 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.