Fakta | Infektion

Akut bronkit (luftrörskatarr)


Uppdaterad den: 2015-12-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut bronkit?

Normala lungor och bronker

Akut bronkit är en övergående inflammation av slemhinnan i luftrör eller större bronker. Tillståndet kommer ofta i anslutning till en övre luftvägsinfektion (förkylning) och betecknas som en nedre luftvägsinfektion.

Hostan varar för de flesta under cirka tre veckor, men hos en av fyra varar hostan mer än en månad.

Symtom

Sjukdomen präglas av hosta dag och natt, ömhet och smärtor mitt i bröstet. Man kan också få smärtor på andra ställen i bröstet på grund av långvarig hosta. Hostan kan vara antingen torr eller slemmig. Oftast har man inte feber men det kan finnas andra besvär som liknar förkylning. Det är också vanligt med missfärgade upphostningar. Akut bronkit förekommer oftast på hösten och vintern.

Annons
Annons

Hostan varar för de flesta under cirka tre veckor men hos en av fyra varar hostan mer än en månad. Även allmäntillståndet kan vara påverkat. Läkaren diagnostiserar tillståndet genom att lyssna på lungorna med stetoskop, och genom att inspektera munhålan och svalget.

Huvuduppgifter för läkaren är att utesluta andra tillstånd som kan kräva behandling. Vid misstanke om lunginflammation kan blodprov vara användbara (CRP). I sällsynta fall, särskilt om det finns osäkerhet om diagnosen, kan det också vara aktuellt att genomföra en röntgenundersökning av lungorna.

Orsak

Akut bronkit orsakas i nästan 100 % av fallen av oskyldiga och vanliga virus, bara i mycket sällsynta fall är bakterier orsak till denna sjukdom. Cigarettrökning och andra luftföroreningar ger ökad risk för att utveckla infektioner i luftvägarna.

Annons
Annons
Animering av bronkit

Behandling

Man bör själv se till att begränsa eller upphöra med rökning och se till att få rikligt med vätska. Man bör också försöka kontrollera hostan genom att hosta så lite som möjligt för att inte skapa ytterligare irritation i luftvägarnas slemhinna.

Astmamedicin (betastimulerare) kan vara aktuellt för att hjälpa andningen och för att dämpa hostan om det finns tecken på trånga luftvägar.

Det har inte visat sig att hostdämpande eller slemlösande mediciner har någon effekt.

Antibiotika är vanligen utan effekt vid enkel akut bronkit, och detta har visat sig gälla också i de sällsynta fall där bakterier är orsaken. Antibiotika har inte heller någon effekt på hostans varaktighet.

Trots denna kunskap om bristande effekt på antibiotika vid akut bronkit finns det många som behandlas med antibiotika. Det kan gälla om man har samtidig KOL, och det då är indicerat med antibiotikabehandling. En onödig antibiotikakur däremot dödar de mest påverkbara och "snälla" bakterierna, medan de mest motståndskraftiga överlever. Detta kan leda till att det efter hand blir övervikt av de mest motståndskraftiga bakterierna som inte dödas av antibiotika (resistens).

Prognos

Akut bronkit går över av sig självt, men det tar ofta flera veckor innan man blir av med hostan.

Bronkit kan i undantagsfall utveckla sig till lunginflammation. Infektionen sitter då längre ner i luftvägarna eller i själva lungvävnaden. Man bör kontakta läkare om allmäntillståndet blir sämre, om man under förloppet utvecklar hög feber och/eller om man blir ytterligare andfådd.

En akut bronkit är en okomplicerad sjukdom som inte utvecklar sig till kronisk sjukdom. Men personer som röker har ömma slemhinnor i bronkerna, och kan uppleva upprepade bronkiter och efter hand utveckla kronisk bronkit och KOL.


Annons
Annons
Annons