Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Akut bronkit (luftrörskatarr)

Akut bronkit brukar karakteriseras av hosta, både med och utan slem som också kan vara färgat. Många får ont i bröstryggen medans de hostar. Hostan kan vara cirka upp till tre veckor hos de flesta, men en del hostar i nästan sex veckor.


Uppdaterad den: 2022-04-04

Annons

Vad är akut bronkit?

Normala lungor och bronker

Akut bronkit (samma sak som luftrörskatarr) är en övergående inflammation av slemhinnan i luftrör eller större bronker. Tillståndet kommer ofta i anslutning till en övre luftvägsinfektion (förkylning) och betecknas som en nedre luftvägsinfektion.

Hostan varar för de flesta under cirka tre veckor, men hos en av fyra varar hostan mer än en månad.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomen präglas av hosta dag och natt, ömhet och smärtor mitt i bröstet. Man kan också få smärtor på andra ställen i bröstet på grund av långvarig hosta. Hostan kan vara antingen torr eller slemmig. Oftast har man inte feber men det kan finnas andra besvär som liknar förkylning. Det är också vanligt med missfärgade upphostningar. Akut bronkit förekommer oftast på hösten och vintern.

Hostan varar för de flesta under cirka tre veckor men hos en av fyra varar hostan mer än en månad. Även allmäntillståndet kan vara påverkat, men oftast inte i stor grad. 

Orsak

Akut bronkit orsakas i nästan 100 % av fallen av oskyldiga och vanliga virus, bara i mycket sällsynta fall är bakterier orsak till denna sjukdom. Cigarettrökning och andra luftföroreningar ger ökad risk för att utveckla infektioner i luftvägarna.

Annons
Annons

Diagnos

Det finns ingen speciell undersökning eller ett särskilt blodprov som ger diagnbosen, utan det är en sammanvägning av symtomen och sjukdomshistorien samt avsaknaden av tecken på andra sjukdomar såsom lunginflammation. Vid misstanke om lunginflammation kan blodprov vara användbara (CRP). I sällsynta fall, särskilt om det finns osäkerhet om diagnosen, kan det också vara aktuellt att genomföra en röntgenundersökning av lungorna.

För att ställa diagnosen akut bronkit behöver inte CRP eller andra blodprover tas.

Behandling

Hos majoriteten av både vuxna och barn läker infektionen ut av sig själv. Man bör, om det gå, försöka kontrollera hostan genom att hosta så lite som möjligt för att inte skapa ytterligare irritation i luftvägarnas slemhinna. Om man utsätts för passiv rökning rekommenderas det att försöka undgå rök i största möjliga mån. Om man röker regelbundet rekommenderas ett uppehåll starkt, om inte det går så rekommenderas det att dra ner på antalet cigaretter. 

Om man får besvär med trånga luftvägar kan astmamediciner såsom inhalerade luftrörsvidgande läkemedel eller kortison vara aktuellt för att hjälpa andningen och för att dämpa hostan.

Hostdämpande eller slemlösande mediciner verkar inte vara effektiva, varesig receptfria eller receptbelagda. Det finns en viss dokumentation för att guajfenesin eller bromhexin kan lindra hostan. 

Det finns ingen specifik medicin mot tillståndet. Antibiotika är vanligen utan effekt vid enkel akut bronkit, och detta har visat sig gälla också i de sällsynta fall där bakterier är orsaken. Antibiotika har inte heller någon effekt på hostans varaktighet.

Trots denna kunskap om bristande effekt på antibiotika vid akut bronkit finns det många som behandlas med antibiotika. Det kan gälla om man har samtidig KOL, och det då är indicerat med antibiotikabehandling. En onödig antibiotikakur däremot dödar de mest påverkbara och "snälla" bakterierna, medan de mest motståndskraftiga överlever. Detta kan leda till att det efter hand blir övervikt av de mest motståndskraftiga bakterierna som inte dödas av antibiotika och utvecklar försvarsmekanismer mot antibiotika, det bildas så kallad antibiotikaresistens.

Prognos

Akut bronkit går över av sig självt, men det tar ofta flera veckor innan man blir av med hostan.

Bronkit kan i undantagsfall utveckla sig till lunginflammation. Infektionen sitter då längre ner i luftvägarna eller i själva lungvävnaden. Man bör kontakta läkare om allmäntillståndet blir sämre, om man under förloppet utvecklar hög feber och/eller om man blir ytterligare andfådd.

En akut bronkit är en okomplicerad sjukdom som inte utvecklar sig till kronisk sjukdom. Men personer som röker har ömma slemhinnor i bronkerna, och kan uppleva upprepade bronkiter och efter hand utveckla kronisk bronkit och KOL.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.