Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Adenovirusinfektion

Adenovirus är vanligt och vid 10 års ålder har de flesta barn haft minst en adenovirusinfektion. Symtomen kan variera beroende på vilken typ av adenovirus man smittats av.


Uppdaterad den: 2023-04-25
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är adenovirusinfektion?

Adenovirus är ett litet virus utan hölje. Det orsakar mycket ofta infektioner hos små barn. Vid 10 års ålder har de flesta barn haft minst en adenovirusinfektion. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen är olika beroende på vilken undergrupp av viruset som man har smittats av. Det är oftast barn under sju år som blir sjuka av adenovirus, vuxna får i regel en mycket lindrigare sjukdom. Nästan alla typer av adenovirus ger feber.

Förkylningssymtom är ganska vanligt. Besvären kan vara feber, halsont, hosta och till och med lunginflammation. Halsont feltolkas ofta som en bakterieinfektion.

Vissa undergrupper av viruset ger feber, svullna lymfkörtlar och ögoninflammation, medan andra undergrupper orsakar feber och diarré.

Orsak

Adenovirus smittar via droppsmitta från sjuka som hostar och från avföringen från barn som har diarré. Virus kan överleva länge utanför kroppen och för den som inte är mycket noga med handhygienen är det är därför lätt att föra smittan vidare. Ögoninflammation som har orsakats av adenovirus är mycket smittsamt.

Annons
Annons

Diagnos

Det brukar inte tas prover för att hitta själva viruset. Trots hög feber mår barn med adenovirusinfektion ofta ganska bra i perioder. Ibland tas ett blodprov som mäter inflammation i kroppen, så kallat CRP. Det kan vara mycket högt vid en adenovirusinfektion.

I regel beror högt CRP på bakterieinfektion och då får barn ofta antibiotika. Men vid adenovirusinfektion hjälper inte antibiotika.

Behandling

Det ges ingen behandling mot själva viruset, infektionen läker ut av sig själv. Barnet ska få äta och dricka sådant som det gillar. Paracetamol eller ibuprofen kan ges som smärtstillande och febernedsättande, vilket kan underlätta för barnet att äta och dricka. 

Bör barnet gå till förskolan?

Barn med feber och nedsatt allmäntillstånd ska hållas hemma från förskolan så länge det finns feber eller om barnet är trött.

Barn med diarré kan återgå till förskolan två dygn efter det att de är symtomfria. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har onormal diarré.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

När ska man söka vård?

  • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
  • Småbarn som verkar medtagna och trötta, ”inte är sig själva”, inte orkar leka och så vidare bör undersökas av läkare.
  • Ta kontakt med läkare vid tecken på uttorkning som liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst.
  • Vid uttalade magsmärtor, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör man också ta kontakta vården för att utesluta allvarligare tillstånd.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons