Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Adenovirusinfektion


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är adenovirusinfektion?

Adenovirus är ett litet virus utan hölje. Det orsakar mycket ofta infektioner hos små barn. I vissa fall kan en av virusets undergrupper (det finns cirka 50 sådana grupper) orsaka utbrott av halsont och ögonkatarr även hos äldre barn.

Hur förlöper en infektion med adenovirus?

Sjukdomen yttrar sig olika beroende på vilken undergrupp av viruset som man har smittats av. Det är oftast barn under sju år som blir sjuka av adenovirus, vuxna får i regel en mycket lindrigare sjukdom. Nästan alla typer av adenovirus ger feber.

Luftvägsbesvär är ganska vanligt. En sådan infektion beror i regel på undergrupp (serotyp) 1, 2, 5 och 6. Besvären kan förekomma som feber, halsont, hosta och till och med lunginflammation. Halsont feltolkas ofta som en bakterieinfektion.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vissa undergrupper ger feber, svullna lymfkörtlar och en häftig ögonkatarr.

Undergrupp (serotyp) 40 och 41 orsakar feber och diarré.

Orsak

Detta virus smittar via droppsmitta från sjuka som hostar och från avföringen från barn som har diarré. Virus kan överleva länge utanför kroppen och för den som inte är mycket noga med handhygienen är det är därför att föra smittan vidare. Ögonkatarr som har orsakats av adenovirus är mycket smittsamt.

Annons
Annons

Diagnos

Det är oftast inte nödvändigt att ta prover för att hitta viruset. Trots hög feber har barn ofta ett gott allmäntillstånd i perioder. Det är inte ovanligt att läkaren tar ett CRP-prov (ett mått på inflammation) som kan vara mycket högt när man har adenovirusinfektion.

I regel beror höga CRP-värden på bakterieinfektion och då får barn ofta antibiotika. Det vanligaste felet man gör är att tro att högt CRP, som föreligger vid adenovirusinfektioner, också beror på en bakterieinfektion. Då antibiotika inte har någon effekt mot virus är det i detta läge en meningslös behandling.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

Behandlingen är understödjande. Man ger ingen behandling mot själva viruset. Barnet ska få äta och dricka sådant som det gillar. Därutöver kan man ge paracetamol eller ibuprofen som smärtstillande och febernedsättande, vilket underlättar för barnet att äta och dricka. Det finns sällan något behov av att lägga in barnet på sjukhus, men höga CRP-värden gör att barn med adenovirusinfektion ofta skickas till sjukhus för kontroll eller att de får en antibiotikakur (som de alltså egentligen inte behöver). Ibland får barn en bakterieinfektion utöver adenovirusinfektionen och då ska de naturligtvis ha antibiotika.

Bör barnet gå till förskolan?

Barn med feber och nedsatt allmäntillstånd ska hållas hemma från förskolan till dagen efter att febern har gått ner.

Barn med akut diarrétillstånd kan återgå till förskolan två dygn efter det att de är symtomfria. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har onormal diarré.

Vaccination mot adenovirus?

Det finns ett vaccin utvecklat mot vissa av undergrupperna, men det används inte i Sverige.

När ska du söka läkarhjälp?

  • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
  • Småbarn som verkar medtagna och slappa, ”inte är sig själva”, inte orkar leka och så vidare bör undersökas av läkare.
  • Ta kontakt med läkare vid tecken på uttorkning (liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst).
  • Vid uttalade magsmärtor, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör du också ta kontakt med läkare.

Vid tecken på allvarlig uttorkning, vid blod i avföringen eller vid starka magsmärtor kan det bli nödvändigt med inläggning på sjukhus. På sjukhus kan man effektivt ersätta vätskeförlust genom intravenös tillförsel (koksaltlösning direkt i blodet). Sjukhusinläggning behövs relativt sällan.


Annons