Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Lunginflammation orsakad av klamydiabakterier

Klamydia förknippas vanligen med en könssjukdom, men det finns andra typer av klamydiabakterier som kan ge en lunginflammation.


Uppdaterad den: 2019-09-17

Annons

Vad är lunginflammation orsakad av klamydiabakterier?

Det är en lunginflammation som orsakas av klamydiabakterier. Många förknippar klamydia med könssjukdomar och det är så det mest används i dagligt tal. Det finns dock andra typer av klamydiabakterier, varav bakterien Chlamydophila pneumoniae är vanligast. En infektion med den bakterien kallas även för TWAR-infektion.

Lunginflammationer orsakade av klamydia förekommer främst hos yngre personer under 20 år. Bland äldre människor är det också vanligt – ofta tillsammans med andra sjukdomar. Man tror att cirka var tionde lunginflammation som har börjat utanför sjukhus beror på en infektion med Chlamydophila pneumoniae.

Annons
Annons

Symtom

En lunginflammation orsakad av klamydiabakterier skiljer sig oftast från en vanlig lunginflammation:

  • Infektionen börjar ofta smygande, med låg feber, huvudvärk och sjukdomskänsla med eller utan ont i kroppen.
  • Senare kan halsont, hosta, snuva och bihåleinflammation uppstå.
  • Heshet är vanligare än vid lunginflammation som beror på andra typer av bakterier.
  • Besvären är inte så intensiva som vid vanlig lunginflammation där det ofta blir mycket hög feber, och där man blir plötsligt sjuk och medtagen.
  • Gemensamt med andra lunginflammation är att man kan få andnöd med snabb andning. 

Orsak

Klamydia är en liten bakterie som skiljer sig något från de vanliga bakterierna genom att den befinner sig inne i cellerna. Chlamydophila pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae är en typ av klamydiabakterie som infekterar luftvägarna. Cellerna i luftvägarna från näsan ner till lungorna kan bli smittade. Det förklarar också varför symtomen kan komma från näsa, svalg, öron, hals och lungor.

Smittan sker med droppsmitta från person till person, det vill säga att bakterien överförs med spott, vid hosta eller liknande. Man tror också att det kan överföras via artiklar som bär på bakterien, såsom handdukar och kläder. Inkubationstiden, tiden från smitta till symtom, har uppskattats till cirka tre veckor. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan misstänkas hos personer som har de typiska symtomen som har beskrivits ovan. Vid läkarundersökning kan man observera feber, svullna lymfkörtlar i halsen och ibland onormala ljud när man lyssnar på lungorna.

Vid osäkerhet om diagnosen kan man göra ett prov för att påvisa bakteriens arvsmassa. det kallas för PCR. Provet tas genom att samla slem från lungorna genom upphostning eller genom att man använder en bomullspinne som förs in i näsan och/eller stryks över svalgets bakvägg.

Bristande effekt från penicillin vid en lunginflammation kan väcka misstanken om lunginflammation orsakad av klamydia eller mykoplasma. Röntgen av lungorna kan visa förändringar och kan vara till hjälp för att ställa diagnosen.

Behandling

Många patienter med en infektion har bara lindriga besvär, och man räknar med att många av den anledningen inte uppsöker läkare. Infektionen går med andra ord ofta över av sig självt.

Vid en lunginflammation används antibiotika. Vanligt penicillin verkar inte mot denna speciella bakterie, och ett annat antibiotikum väljs därför. Vanligtvis används antingen erytromycin eller doxycyklin (det sistnämnda ges inte till barn under åtta år). Antibiotika ska tas under totalt 7 dygn.

Under sjukdomsförloppet ska man undvika hård träning. Som vid andra infektioner är det viktigt att dricka rikligt. Febernedsättande och smärtstillande kan ges vid besvärande feber och/eller smärtor.

Prognos

Hos personer med en lunginflammation till följd av klamydiabakterier kan symtomen vara långdragna, särskilt hostan. Ett förlopp på tre till fyra veckor är vanligt.

Klamydialunginflammation är mindre allvarligt än andra former av lunginflammation. Prognosen är därför mycket god.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons