Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Atypiska mykobakterier


Publicerad den: 2013-02-03

Annons

Vad är atypiska mykobakterier?

Atypiska mykobakterier är en grupp bakterier som är besläktade med den bakterie som är orsaken till tuberkulos, mykobakterium tuberkulosis, som med andra ord är den "typiska" mykobakterien. I internationell litteratur används också förkortningen MOTT – som betyder Mycobacterium Other Than Tubercle bacilli. Bakterierna liknar tuberkulosbakterien till utseende i mikroskop, och uppför sig också på mycket liknande sätt. Men de atypiska bakterierna är lugnare, de kan finnas på kroppen utan att ge sjukdomen, och eftersom de leder till sjukdom är denna i regel mycket lindrigare än tuberkulossjukdomen. Atypiska mykobakterier kan emellertid vara en viktig orsak till sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar, och har blivit en viktig sjukdom för patienter med hiv-aids. Bakterierna kan också leda till sjukdom hos annars friska barn, eftersom barns immunsystem är mer outvecklat än hos vuxna.

Annons
Annons

Förekomst

Vårdpersonal är skyldiga att göra anmälan vid infektioner med atypiska mykobakterier till Folkhälsomyndigheten, och det finns därför rätt god statistik över förekomsten. Under de senaste åren har det anmälts omkring 300 sjukdomsfall per år. Cirka 10 % av de drabbade är barn i åldern 0–18 år. Eftersom bakterierna bara i undantagsfall leder till sjukdom märks vanligtvis bara enstaka fall, och sällan utbrott till flera personer. Smittan överförs vanligtvis genom vatten eller vattenånga – till exempel från vattenbassäng, och smittar i regel inte mellan människor.

Vilken slags sjukdom?

Bakterierna leder bara i undantagsfall till sjukdom, och medför som nämnts först och främst sjukdom hos personer som av olika orsaker har nedsatt immunförsvar. Hos små barn är den vanligaste sjukdomen en inflammation i en lymfkörtel på halsen, medan barnet i övrigt kan vara opåverkat. Diagnosen ställs inte med säkerhet förrän körteln avlägsnats kirurgiskt och undersökts med tanke på bakterier. Mykobakterierna kan också leda till infektioner i lungorna hos både barn och vuxna, och särskilt utsatta är personer med annan kronisk lungsjukdom, som till exempel cystisk fibros. Hos patienter med hiv-aids kan sjukdomen medföra infektioner i alla delar av kroppen.

Eftersom de atypiska bakterierna leder till sjukdom i lungorna kan detta vara omöjligt att skilja från äkta tuberkulos både vid läkarundersökning och vid röntgen av lungorna. Diagnosen ställs först när saliv eller vävnadsprover har undersökts. Både tuberkulösa och atypiska mykobakterier växer mycket långsamt. Det är därför normalt att det kan ta många veckor innan ett slutgiltigt svar är färdigt.

Annons
Annons

Behandling

Om man påvisar atypiska mykobakterier hos personer som vid den tidpunkten inte har sjukdomssymtom, är det vanligt att avvakta förloppet utan behandling, de allra flesta fall kommer det att gå över av sig självt. Om bakterierna leder till sjukdom, krävs behandling. Sjukdom i en lymfkörtel på halsen avlägsnas kirurgiskt, och det krävs inga läkemedel. Lunginfektioner, och mer utbredda infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar, kräver långvarig behandling med antibiotika, samma typ av läkemedel som används vid behandling av tuberkulos.

BCG-vaccin som används förebyggande mot tuberkulos har ingen förebyggande effekt mot atypiska mykobakterier.

Vid diagnostidpunkten föreligger ingen smittorisk för andra barn, och barnet kan fortsätta gå till förskolan om han eller hon är feberfri med gott allmäntillstånd.

Hur ser prognosen ut?

Utsikterna att patienten blir frisk är mycket goda, närmast 100 %. Men antibiotikabehandlingen är tröttsam och måste ofta pågå under så lång tid som ett helt år efter att proverna är fria från bakterier.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.