Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Röda hund (rubella)


Publicerad den: 2013-01-29

Annons

Vad är röda hund?

Röda hund är en barnsjukdom med utslag och feber. Den orsakas av rubellaviruset (rubella är det latinska namnet på röda hund).

Sjukdomsförloppet

Sjukdomen har en ”inkubationstid” på två till tre veckor. Det betyder att det tar två till tre veckor från att man smittas tills sjukdomen bryter ut. När sjukdomen bryter ut är det vanligt med lätt feber samtidigt som småfläckiga utslag uppstår. Utslagen börjar i regel i ansiktet och sprider sig inom några dagar till bröst, rygg, armar och ben. Utslagen är ljusröda och fläckarna är ett par millimeter i diameter. Utslagen försvinner oftast inom några dagar.

Lymfkörtlarna på halsen, i nacken och bakom öronen är i regel svullna och lite ömma. Det är inte ovanligt med övergående ledinflammation under sjukdomen.

Förekomst

Antalet patienter med röda hund har minskat drastiskt efter att vaccinationsprogrammet mot sjukdomen startades. Vaccin mot röda hund har sedan 1974 erbjudits 12-åriga flickor och sedan 1982 ges MPR-vaccinet, vid 18 månaders ålder och en andra dos vid 12 års ålder. I vår del av världen har sjukdomen nästan försvunnit tack vare vaccineringen. Under 1990- och 2000-talet har det i Sverige registrerats något enstaka fall årligen av röda hund, men 2012 noterades ett 50-tal fall i Järna i Södertälje. Detta utbrott var kopplat till låg vaccinationstäckning.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken till sjukdomen är, som nämndes tidigare, ett virus. Sjukdomen smittar via så kallad droppsmitta. Det vill säga att viruset finns i stora mängder i saliv. När man hostar eller nyser sprider sig viruset tillsammans med mycket små salivdroppar. Den infekterade smittar från en vecka före och fem dagar efter att utslagen har brutit ut. Med andra ord finns smittrisk även innan utslagen visar sig.

Diagnos

Anamnesen och symtomen är karakteristiska och i typiska fall är det enkelt att ställa diagnosen. Men det kan vara ett problem att många läkare, och föräldrar, inte har sett sjukdomen och därmed inte heller känner igen den så lätt. Om det finns tveksamheter kring diagnosen kan blodprover där antikroppar påvisas vara klargörande. Salivprover används också för att påvisa virus.

Annons
Annons

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling som dödar viruset som orsakar sjukdomen. Det viktigaste blir därför att undvika smitta samt att lindra symtomen så gott det går om man har blivit sjuk.

Personer utan immunitet (det vill säga ovaccinerade som inte har haft sjukdomen) bör undvika kontakt med den smittade/sjuka under den smittsamma perioden. Detta är särskilt viktigt för gravida som inte är vaccinerade eller som inte har haft sjukdomen.

Förskola/dagmamma

Det är vanligt att rekommendera barn som har röda hund att de kan gå tillbaka till förskolan fem dagar efter att utslagen har blivit synliga. Men om alla andra barn på förskolan är vaccinerade finns det ingen anledning att hålla barnet hemma efter att febern har gått över.

Prognos

Röda hund är i regel en ofarlig sjukdom som går över av sig själv inom fem till tio dagar. Inte sällan leder röda hund till övergående ledbesvär, det vill säga svullnad och stelhet i fingrar och fötter. Detta är en ofarlig komplikation som går tillbaka utan behandling, men det kan hänga kvar något längre än själva sjukdomen.

Röda hund kan även i extremt sällsynta fall leda till hjärninflammation.

Infektion hos en gravid kvinna under de tre första graviditetsmånaderna medför stor risk för allvarliga skador på fostret. Infektioner senare under graviditeten kan leda till mindre skador som hörselnedsättning. Men det är mycket sällsynt med komplikationer vid infektion efter halva graviditeten. Fosterskadorna är anledningen till att alla erbjuds vaccinering. Vaccinet ger livslångt skydd. Gravida som är vaccinerade, eller har haft sjukdomen, behöver med andra ord inte vara rädda för kontakt med personer som har röda hund.

De allra flesta som genomgår röda hund blir immuna mot sjukdomen för resten av livet. Dock kan det inte helt uteslutas att man kan få infektionen två gånger. Det finns en risk för att man direkt efter vaccination inte har fullgott skydd mot sjukdomen.

Dessutom har inte alla som förmodats genomgått röda hund haft denna sjukdom utan en annan sjukdom med utslag. Sådan osäkerhet kring diagnosen kan leda till att någon tror han/hon "fått röda hund två gånger”, men i ett av tillfällena berodde symtomen på en annan infektion.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons