Fakta | Infektion

Vattkoppor (varicellae)


Uppdaterad den: 2015-06-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är en barnsjukdom med feber och utslag som orsakas av varicella zoster-virus (VZV). Vattkoppor är den mest smittsamma av alla barnsjukdomarna och den sprider sig både via kontakt- och droppsmitta. Oftast finns det andra i närmiljön som också har varit eller är sjuka.

Vattkoppor är ett mycket vanligt tillstånd och förloppet är vanligen lindrigt till måttligt hos barn med normalt immunförsvar. De flesta barn får sjukdomen i småbarnsåldern och får då bestående immunitet. Även om de flesta bara får vattkoppor en gång stannar viruset kvar i kroppen resten av livet. Ibland kan det aktiveras igen och orsaka sjukdomen bältros.

De flesta barn får vattkoppor och sjukdomen förekommer i hela världen. 40 % smittas före fyra års ålder och 40 % i fyra- till åttaårsåldern. Sjukdomen uppträder också hos vuxna. Vid fyllda 30 år är 98 % av befolkningen immun. Vattkoppor verkar uppträda i epidemier med intervall på två till fem år. Ett blodprov kan bekräfta om en person har haft vattkoppor eller ej.

Annons
Annons

För människor med blodcancer eller andra cancerformer, för nyfödda där mamman inte har haft vattkoppor, för gravida i slutet av graviditeten och för personer som behandlas med immunhämmande läkemedel, är vattkoppor en farlig sjukdom. Gravida bör vänta med vaccinering tills graviditeten är över, men övriga riskgrupper kan vara hjälpta av vaccinering. Det är i allmänhet sällsynt med komplikationer, men vuxna kan få lunginflammation som har framkallats av vattkoppsviruset, VZV. Barn kan, av viruset ifråga, utveckla en godartad hjärninflammation. Det kan förekomma bakterieinfektioner i utslagen.

Ett nyfött barn till en mamma som inte har haft vattkoppor (måste bekräftas med blodprov), löper ökad risk att få vattkoppor om mamman får utslag eller utbrott av vattkoppor nära förlossningen, eller om barnet utsätts för smitta med vattkoppor inom en vecka efter förlossningen. Risken för allvarlig sjukdom är störst om mamman får utbrott av vattkoppor mellan fem dagar före och två dagar efter förlossningen.

Symtom

Inkubationstiden är i snitt 14–16 dygn men kan variera från 10–26 dygn. Det betyder att det tar ungefär två veckor från att man smittas till dess att sjukdomen bryter ut. Sjukdomen börjar oftast med lätt feber, huvudvärk och trötthetskänsla precis innan röda utslag uppträder. Utslagen kan ibland komma först efter en till två dagar. Feber och sjukdomskänsla är mest framträdande hos vuxna, barn påverkas ofta inte så mycket.

Annons
Annons

Utslagen börjar ofta på bröstet och ryggen och sprider sig sedan till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Det börjar som en liten röd fläck som, efter några timmar, blir till en liten blåsa med klart innehåll. Efter ett par dagar bildas en skorpa som sedan faller av. Utslaget kliar ofta. Det kan även förekomma utslag på munnens slemhinna. Antalet fläckar på huden varierar från några få till flera hundra. De enskilda fläckarna kan ha kommit olika långt i utvecklingen. Mest förekommer utslag i ansiktet, i hårbotten och på bålen, men är också vanligt förekommande på armar och ben

Barn med underliggande, allvarlig sjukdom vaccineras vid smittrisk. Vaccinerade kan få en lindrig form av vattkoppor med färre än 50 vattkoppor jämfört med 200–400 hos ovaccinerade. Risken för komplikationer är också reducerad.

Vattkoppor

Vattkoppor smittar någon till några dagar innan utslagen uppträder och så länge det kommer nya utslag. Oftast uppstår nya utslag i ungefär en veckas tid. Smittrisken upphör när alla utslagen har torkat in. 

Orsak

Orsaken till sjukdomen är ett virus som heter varicella zoster-virus (VZV). Sjukdomen smittar via droppsmitta, vilket innebär att viruset finns i saliv och att det sprids tillsammans med de små salivdroppar som slungas ut när man hostar eller nyser.

Vattkoppor är mycket smittsamt och 61–100 % av de som är ovaccinerade blir smittade. För närvarande rekommenderas inte vaccinet för allmänt bruk i Sverige. Vaccination kan vara aktuellt vid grundsjukdom som ger nedsatt immunförsvar eller innan behandling som försämrar immunförsvaret. Då ökar både risken för ett allvarligare förlopp vid vattkoppor och komplikationer i efterförloppet.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv. Inga läkemedel används mot själva viruset hos barn och unga som är friska i övrigt. För patienter över 20 år och för personer med nedsatt immunförsvar, och i enskilda särskilda situationer i övrigt, rekommenderas behandling med virushämmande läkemedel (aciklovir).

För att lindra klådan kan man prova alsollösning eller kylbalsam som finns att köpa receptfritt på apoteket. Om klådan är mycket uttalad kan det vara aktuellt att ge vissa receptfria antihistaminer (allergimedicin). Om det inte hjälper kan man få klådstillande läkemedel på recept. Om man får vattkoppor efter puberteten, eller om man är gravid, kan man ibland behöva behandling med läkemedel som hindrar viruset att sprida sig.

Den som har vattkoppor kan använda läkemedel som innehåller paracetamol för att lindra feber och värk. Vid vattkoppor bör man inte användar ibuprofen eftersom det kan ge ökad risk för bakteriella hudinfektioner. 

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör heller inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt inte i samband med vattkoppor eller influensa om man inte först har talat med en läkare. Detta eftersom det finns en risk för Reyes syndrom, en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada. Exempel på läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra är Albyl®, Aspirin®, Bamyl®, Magnecyl® och Treo®.

Eftersom vattkoppor kan vara en svårare sjukdom om man får den som vuxen kan man bli erbjuden behandling om man är över tjugo år, och ibland redan från femton års ålder. För att behandlingen ska ge bra effekt ska den helst påbörjas redan under det första dygnet efter att blåsorna visat sig. Läkemedel som brukar användas innehåller det verksamma ämnet aciklovir, som bromsar virusets möjlighet att föröka sig.

Förutom att lindra klåda och förhindra komplikationer brukar annars behandlingen gå ut på att undvika smittspridning. Särskilt viktigt är det att undvika kontakt med personer med nedsatt immunförsvar (se ovan). Barn bör hållas borta från skola eller förskola till utslagen har torkat och febern försvunnit.

Det finns vaccin mot vattkoppor, men det ingår inte i det ordinarie vaccinationsprogrammet i Sverige. Orsaken är att det finns oklarheter när det gäller detta vaccin, bland annat angående immunitetens varaktighet och styrka jämfört med genomgången vattkoppsinfektion, samt eventuella senkomplikationer. Men vaccin ges till barn efter nio månaders ålder om de har en allvarlig underliggande sjukdom, som leukemi, barnreumatism och njursjukdomar, samt till barn som ska genomgå en transplantation.

Prognos

För i övrigt friska människor är vattkoppor vanligtvis en ofarlig sjukdom, särskilt hos barn är sjukdomen i regel lindrig. Prognosen är god för de allra flesta. Hos barn eller vuxna med en annan allvarlig underliggande sjukdom kan vattkoppor däremot ge ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Vattkoppor kan i mycket sällsynta fall smitta från mor till foster, särskilt när mamman har blivit smittad under första delen av graviditeten. Man räknar med att det finns cirka 2 % risk för fosterskador vid vattkoppor hos modern före den 20:e graviditetsveckan. En gravid kvinna som inte har haft vattkoppor och som man misstänker har blivit smittad kan skyddas med en immunglobulinbehandling.

Är det möjligt att få vattkoppor två gånger? Svaret är ja, även om det är ovanligt. För de allra flesta ger en infektion livslång immunitet. Att få vattkoppor två gånger är vanligare bland personer med nedsatt immunförsvar. En annan förklaring är att det första (eller andra) fallet av vattkoppor inte var (är) vattkoppor, det vill säga att diagnosen var (är) fel.

Hos vuxna kan viruset blir aktivt igen och orsaka bältros (herpes zoster).


Annons
Annons
Annons