Fakta | Infektion

Lunginflammation hos barn

De flesta fall av lunginflammation startar som en oskyldig förkylning.

Publicerad den: 2013-10-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lunginflammation hos barn?

Även om lunginflammation hos barn är ett förhållandevis ovanligt tillstånd är det en av de vanligaste allvarliga infektionerna som förekommer hos barn. I Europa och Nordamerika förekommer det cirka 40 fall per 1 000 barn per år med lunginflammation.

Här beskrivs den form av lunginflammation som uppstår utanför sjukhus. Får man lunginflammation på sjukhuset är det andra bakterier som orsakar den.

Orsak

Både virus och bakterier kan ge allvarlig lunginflammation. Bakterieinfektioner kan behandlas med antibiotika. Mot virus som orsakar lunginflammation finns det inga bra läkemedel.

Annons
Annons

Bland nyfödda fram till 20 dagars ålder är bakterier den vanligaste orsaken till lunginflammation. Även bland spädbarn i åldern tre veckor till tre månader är bakterier den viktigaste orsaken. Däremot är virus den vanligaste orsaken till lunginflammation hos barn från tre månaders ålder och fram till förskoleåldern. Sådana virusinfektioner förekommer oftare på hösten och vintern än på våren och sommaren, medan bakterieinfektioner kan förekomma när som helst under året.

Om barnet är otillräckligt vaccinerat mot kikhosta kan det uppstå lunginflammation som följd av kikhosta. Bland äldre barn och tonåringar är orsaken oftare infektioner med mykoplasma- och klamydiabakterier. (Dessa klamydiabakterier har ingenting att göra med könssjukdomen klamydia). En bakterie som tidigare var vanlig orsak till lunginflammation (Streptococcus pneumonia, även kallad pneumokock), började man att vaccinera mot år 2006. Än så länge tyder allt på att detta vaccin är effektivt.

Symtom

De flesta fall av lunginflammation startar som en oskyldig förkylning. Om det uppstår lunginflammation blir barnet sjukare efter några dagar – i stället för att tillfriskna. De mest typiska tecknen på lunginflammation är hög feber, hosta, slöhet, snabb och stönande andning och nedsatt allmäntillstånd. Barnet verkar sjukt. Därtill reagerar barnet ofta med matvägran, kräkningar, diarré, magsmärtor och irritabilitet.

Annons
Annons

Ett tecken som är ganska säreget för lunginflammation är så kallat näsvingespel. Detta ser man genom att barnet utvidgar näsborrarna våldsamt i takt med andningen. Näsvingespel är egentligen ett uttryck för andningssvårigheter.

Hos de allra minsta barnen kan det vara svårt att upptäcka lunginflammation. I en del fall är det enda tecknet på att något är fel att barnet andas snabbt. Att räkna antal gånger barnet andas per minut kan därför vara ett bra test på om det föreligger sjukdom i lungorna. Världshälsoorganisationen, WHO, har definierat att:

  • mer än 50 andetag per minut hos barn som är 2–12 månader gamla är onormalt
  • mer än 40 andetag per minut hos barn som är 1–5 år gamla är onormalt
  • mer än 30 andetag per minut hos barn som är äldre än 5 år är onormalt

Om barnet andas snabbare än så i vila, är det viktigt att det undersöks av läkare. Men det kan finnas bagatellmässiga förklaringar till den snabba andningen, som feber, ansträngning och oro.

Barn utan feber eller andningssvårigheter har sällan lunginflammation. Men lunginflammation hos små barn kan också ha ett mer ovanligt förlopp med symtom och fynd som akuta magsmärtor och blekhet, och som ett stilla och medtaget barn. Så för varje allvarligt sjukt barn bör diagnosen lunginflammation övervägas.

Lunginflammation med mykoplasma eller klamydia

Dessa lunginflammationer förekommer som tidigare nämnts oftast hos större barn och ungdomar. Typiskt för mykoplasma är att sjukdomen ofta startar med huvudvärk och mag-tarmbesvär. Sjukdomen pågår i veckor med torrhosta, ledsmärtor och långvarig feber.

Lunginflammation med klamydia karakteriseras av långvarig halsinfektion, heshet, feber, lös hosta och förstorade körtlar på halsen.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistorien och de fynd läkaren gör vid undersökningen av barnet. Det går inte att ställa någon säker diagnos utan blodprov och röntgenbild av lungorna. Ofta kan läkaren känna sig ganska säker på att det är lunginflammation och då kan sådana tilläggsundersökningar vara onödiga. Eftersom läkare och föräldrar ofta tänker att det är bättre att vara på den säkra sidan, leder detta till att många fler får behandling för lunginflammation än det antal som faktiskt har lunginflammation.

Det går också att med blodprov utreda om infektionen beror på något visst virus eller bakterier som mykoplasma eller klamydia. Men sådana resultat är i regel till liten hjälp under det akuta sjukdomsförloppet, eftersom resultatet visas först efter cirka en vecka med sjukdomen. Prov på slem från näsa och övre delen av svalget kan snabbt undersökas (1–2 dagar) och ge svar på typ av virus eller bakterier.

Behandling

Behandlingen baseras på barnets ålder, samt på hur sannolikt det är att infektionen beror på en bakterieinflammation. Förskolebarn har i regel virusinfektion med åtföljande symtom som halsbesvär, rinnande näsa och diarré. Om man väljer att ge antibiotika, vilket endast är har effekt vid en inflammation som orsakats av bakterier, är behandlingstiden 7–10 dagar.

När allmäntillståndet till barnet är bra igen och det har varit feberfritt i 2–3 dagar, kan det vara ute och eventuellt gå till förskola eller skola. Smittorisken vid bakteriesjukdom är liten. Smittorisken vid virussjukdom är störst i sjukdomsförloppets början och den är därför liten när barnet får gå ut igen.

Prognos

Lunginflammation hos i ett i övrigt friskt barn har en mycket god prognos. Med eller utan antibiotika blir barnet friskt inom loppet av 1–2 veckor. Det kan gå ytterligare ett par veckor innan barnet har återhämtat sig helt.

Barn som har upprepade lunginflammationer orsakade av bakterier, bör undersökas närmare för att se om de kan ha sammanfallen lungblåsa (atelektas) eller andra grundsjukdomar som exempelvis försvagat immunförsvar. Upprepade virusinfektioner har alla barn och detta är ingen anledning till bekymmer.


Annons
Annons
Annons