Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Kryptokockos


Publicerad den: 2013-02-03

Annons

Vad är kryptokockos?

Det är en infektion orsakad av Cryptococcus neoformans, en jästsvamp. Infektionen uppstår nästan uteslutande hos personer med nedsatt immunförsvar och 80–90 % av fallen inträffar hos personer med aids. Av de återstående fallen inträffar ungefär hälften hos immunfriska, medan cancer, speciellt Hodgkins sjukdom , och organtransplantation är viktiga riskfaktorer i den sista gruppen.

Infektionen uppstår först i lungorna och är ofta utan symtom. Utbredd sjukdom visar sig oftast som hjärnhinneinflammation (kryptokockmeningit).

Förekomsten av kryptokockos har ökat i takt med ökningen av förekomsten av HIV och AIDS. Ändå är det en mycket sällsynt sjukdom. Uppskattningsvis uppstår det ett fåtal nya fall per år i Sverige.

Annons
Annons

Orsak

De viktigaste disponerande faktorerna för kryptokocksjukdom är hiv-infektion, steroidbehandling, organtransplantation, kronisk leukemi, lymfom och sarkoidos. I dessa patientgrupper är immunförsvaret försvagat. Svampen (kryptokockerna) som människokroppen vanligtvis inte har några problem med att bli av med, blir kvar och kan orsaka en infektion.

Ingångsporten är via luftvägarna och lungorna. Om en infektion utvecklas, sprider sig svampen med blodet, bland annat till hjärnan.

Diagnos

Utbredd sjukdom kan involvera vilket organ som helst, men sjukdom i det centrala nervsystemet dominerar. Symtomen är vanligtvis milda och ospecifika och har inte sällan ett förlopp där symtomen kommer och går. Huvudvärk, trötthet, feber är ganska vanligt. Förvirring och andra psykiska förändringar samt kranialnervsjukdom, illamående och kräkningar kan observeras efter hand som sjukdomen fortlöper.

Odlingsprover från blodet kan ge tillväxt av svamp, men det tar många dagar innan svaret föreligger. Immunologiska metoder med detektering av så kallat antigen, ger en snabb diagnos. Vid hjärnhinneinflammation tas det prover från cerebrospinalvätska.

Annons
Annons

Behandling

Obehandlad är kryptokockmeningit en sjukdom med 100% dödlighet. Tidig diagnos och behandling kan vara avgörande för resultatet.

Behandling involverar användning av läkemedel mot svampinfektioner. Först ges medicinen direkt i blodet (intravenöst), senare fortsätter ofta behandlingen med tabletter i upp till 6–8 veckor. Intensiteten i behandlingen bestäms av sjukdomens svårighetsgrad.

Prognos

Resultatet beror till stor del på den underliggande sjukdomen. Kryptokockos kan vara en sjukdom som uppstår i slutfasen av en aids- eller cancersjukdom. Men om patienten inte är allvarligt sjuk, är utsikterna goda för att bli av med denna svampinfektion.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.