Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Påssjuka (parotit)

Då de flesta blir vaccinerade med MPR-vaccinet är påssjuka ett ovanligt tillstånd men det förekommer än idag. Symtomen kännetecknas av svullnad av spottkörtlarna.  De flesta får ett lindrigt förlopp men det finns en risk allvarligare komplikationer.


Uppdaterad den: 2022-06-20

Annons

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en inflammation i spottkörtlarna som orsakas av påssjukevirus. Typiskt är det öronspottkörteln som är angripen men även andra körtlar, spottkörtlar, bukspottkörteln och testiklar kan bli bli involverade.

Annons
Annons

Symtom

Påssjuka

Två till tre veckor efter smittan uppträder ofta feber och sjukdomskänsla i några dagar innan kinden blir öm och svullen. Oftast bara på en sida till en början men sedan sprider det sig i regel till båda sidorna. Svullnaden ökar under ett par dagar och kan också sprida sig till spottkörtlarna under tungan och i underkäken. Körtelsvullnaden kan pågå upp till tio dagar. Ofta gör det ont när man tuggar. Hos män efter puberteten kan infektionen sprida sig till testiklarna.

Sjukdomen varierar i hög grad från individ till individ både när det gäller svullnad, varaktighet och sjukdomsgrad. Upp till en tredjedel får sjukdomen utan körtelsvullnad eller så mycket andra symtom. I allmänhet blir man sjukare ju äldre man är.

En del män som får påssjuka efter puberteten får samtidig testikelinflammation (orkit). Testikelinflammation ger smärta och svullnad i pungen och är ensidig hos de flesta. I de fall då bägge sidor är angripna finns en liten risk för sterilitet.

Den vanligaste komplikationen är hjärnhinneinflammationmen men det är få som får allvarliga symtom. Symtomen är feber, huvudvärk, ljuskänslighet, kräkningar och/eller nackstelhet. Tillståndet är i regel självläkande.

En del får hörselnedsättning men den blir mycket sällan bestående.

Förekomst

Efter att påssjukevaccinet (MPR-vaccinet) infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet har påssjuka blivit ett ovanligt tillstånd i Sverige. De senaste tio åren har det i Sverige registrerats cirka 20–25 fall per år. År 2021 var det bara 6 fall vilket man kopplar till smittskyddsåtgärder och minskat resande som följd av pandemin Covid-19.

Annons
Annons

Orsak

Sjukdomen beror på infektion med påssjukevirus (paramyxovirus). Smittan sker via droppsmitta (hostning/nysning) eller direkt kontakt. Ungefär en tredjedel av smittade får mycket lindriga eller inga symtom men kan ändå föra smittan vidare

Diagnos

Provtagning rekommenderas vid misstänkt påssjuka för att bekräfta diagnosen. Prov kan tas för att se antikroppar i blod och man kan påvisa viruset i urin eller salivprov.

Behandling av påssjuka

Det finns ingen effektiv behandling. Det viktigaste blir därför att undvika smitta, samt att lindra symtomen så gott det går om man har blivit sjuk. Smärtstillande läkemedel kan vara nödvändiga.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Smittrisk

Påssjuka är smittsamt. Vårdpersonal är skyldiga att anmäla fall av påssjuka till folkhälsomyndigheten samt smittspåra, kartlägga om det finns fler misstänkta fall i omgivningen. Ovaccinerade, utlandsresenärer och personer med nedsatt immunförsvar kan löpa högre risk att få infektionen.

Vaccination

Vaccination ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige sedan 1982. Levande, försvagat påssjukevirus är en del av MPR-vaccinet (mässling-påssjuka-röda hund)och det ger ett bra skydd mot infektion. 95 % skydd mot påssjuka ses efter en dos. Två doser rekommenderas för att få ett bra skydd mot alla tre sjukdomarna och ges enligt programmet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1–2.

Gravida

Det finns en förhöjd risk för spontan abort vid påssjuka hos modern under den första tre månaderna av graviditeten. Påssjuka under graviditeten är inte förenat med ökad risk för medfödda missbildningar hos barnet.

Animation

Animation om påssjuka


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.