Fakta | Infektion

Påssjuka (parotit)

Påssjuka varierar både när det gäller hur länge sjukdomen varar och hur allvarlig den är. Många är även rädda för risken för komplikationer. Eftersom de flesta blir vaccinerade med MPR-vaccinet är påssjuka ett ovanligt tillstånd idag.

Uppdaterad den: 2017-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en inflammation i spottkörtlarna som orsakas av påssjukevirus. Oftast är det öronspottkörteln som är angripen men även andra spottkörtlar, bukspottkörteln och testiklarna kan vara inflammerade.

Sjukdomsförlopp

Påssjuka

Två till tre veckor efter smittan uppträder ofta lätt feber i några dagar innan patienten blir öm i kinden och det gör ont när han eller hon tuggar. Svullnad och ömhet i spottkörtlarna framför örat är vanligt. Oftast bara på en sida till en början men sedan sprider det sig i regel till båda sidorna. Svullnaden ökar under ett par dagar och kan också sprida sig till spottkörtlarna under tungan och i underkäken. Körtelsvullnaden kan pågå upp till tio dagar. Hos vuxna män har inflammationen en tendens att sprida sig till testiklarna.

Sjukdomen varierar i hög grad från patient till patient, både när det gäller svullnad, varaktighet och sjukdomsgrad. Upp till en tredjedel får sjukdomen utan körtelsvullnad. I allmänhet blir man sjukare ju äldre man är.

Annons
Annons

Förekomst

Efter att påssjukevaccinet infördes i det vanliga vaccinationsprogrammet (MPR-vaccinet) har påssjuka blivit ett ovanligt tillstånd, men spridda utbrott sker fortfarande. De senaste tio åren (2004–2013) har det i Sverige registrerats mellan 24 och 82 fall av påssjuka. 2016 rapporterades 22 fall, varav 10 var smittade utomlands.

Är påssjuka farligt?

Även om påssjukevirus leder till en ofarlig sjukdom så ingår påsjukevaccinet i det ordinarie vaccinationsprogrammet. Detta beror på att 15–20 % av pojkarna som får påssjuka efter puberteten får samtidig testikelinflammation (orkit). Testikelinflammation ger smärta och svullnad i pungen och förekommer hos 70–85 % på en sida. I de fall då bägge sidor är angripna kan det leda till sterilitet hos drygt 10 %.

Den vanligaste komplikationen är en godartad form av hjärnhinneinflammation. Upp till 50 % av patienterna kan eventuellt utveckla detta, men endast omkring 10 % besväras märkvärt. Tillståndet uppstår i regel veckan efter körtelsvullnaden. Symtomen är feber, huvudvärk, ljuskänslighet, kräkningar och/eller nackstelhet. Patienterna blir helt friska efter denna typ av hjärnhinneinflammation.

Annons
Annons

Innan man började vaccinera var även påssjuka en vanlig orsak till ensidig dövhet.

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling som tar död på viruset som orsakar sjukdomen. Det viktigaste blir därför att undvika smitta, samt att lindra symtomen så gott det går om man har blivit sjuk. Smärtstillande läkemedel kan vara nödvändiga.

Smittrisk

Vi räknar med att patienten kan vara smittsam från fyra till fem dagar innan körtelsvullnaden uppstår och så länge körtelsvullnaden varar. Patienten bör hållas borta från skola/förskola under denna period. I regel betyder detta att barnen kan gå till förskolan nio dagar efter att den första svullnaden uppstod. Om alla de andra barnen är vaccinerade avgör allmäntillståndet när barnet kan gå tillbaka till förskolan.

Gravida

Påssjuka under graviditeten är inte förenat med ökad risk för medfödda missbildningar hos barnet, även om det finns en förhöjd risk för spontan abort under den första tre månaderna av graviditeten.

Animation av påssjuka