Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Akut inflammation i struplocket


Uppdaterad den: 2019-02-06

Annons

Vad är epiglottit?

Epiglottit är en bakterieinfektion i nedre delen av svalget som leder till inflammation och svullnad av struplocket (epiglottis). Innan vaccinationen mot bakterien Haemophilus influenzae typ b (Hib) var det framför allt en fruktad sjukdom hos barn. Efter vaccinationen är sjukdomen sällsynt och förekommer något oftare hos vuxna. 

Annons
Annons

Symtom

Symtom på sjukdomen är en tung och ansträngd, hörbar andning, feber och dåligt allmäntillstånd. Man ser sjuk ut, dreglar ofta kraftigt och har uppenbara smärtor vid sväljning. För att underlätta andningen, sitter man gärna framåtlutad.

Orsak

Infektionen orsakas av olika bakterier, som till exempel HiB, pneumokocker och streptokocker.

Infektion i struplocket att slemhinnorna sväller upp och luftvägarna blir trånga. Svullnaden av struplocket kan helt täppa till öppningen ner till lungorna och ge akuta och allvarliga andningsbesvär.

Bakterierna kan också spridas till blodet. Detta leder till symtom som hög feber och nedsatt allmäntillstånd.

Annons
Annons

Diagnos

Anamnesen och de typiska symtomen gör att läkaren misstänker denna diagnos. Misstanke om epiglottit leder alltid till akut inläggning på sjukhus. Läkaren brukar inte undersöka patienten, eftersom obehag och ångest vid undersökningen kan förvärra tillståndet.

Behandling

Det viktigaste är att säkra fria luftvägar, antingen genom anpassad kroppshållning, dra i tungan eller lyfta fram underkäken. Extra syrgas kan ges. 

Infektionen behandlas med antibiotika och behandlingen kan ibland inledas utanför sjukhus. Antibiotika ges i början direkt i blodet och följs av tablettbehandling. Inte sällan behöver man göra en öppning i luftstrupen för att säkerställa att man kan fortsätta andas. 

Prognos

Behandling med antibiotika är effektivt och prognosen är god när patienter väl kommit till sjukhus.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.