Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som ger utslag i mun, på händer och fotsulor. Höstblåsor kallas därför även för hand- fot- och munsjuka.


Uppdaterad den: 2023-03-27

Annons

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en virusinfektion som ger utslag i mun, på händer och fotsulor. Höstblåsor kallas därför även för hand- fot- och munsjuka. Tillståndet förekommer främst hos barn under tio år, är mycket smittsam och kan uppträda i mindre epidemier. Det är inte ovanligt att alla barn i en miljö smittas, till exempel på en förskola. Sjukdomen är vanligast på sommaren och hösten.

Annons
Annons

Symtom

Höstblåsor

Det tar fyra till sex dagar från smitta tills sjukdomen bryter ut (inkubationstid). Då utvecklas i typiska fall feber och ofta även andra symtom såsom sjukdomskänsla och dålig aptit. Därefter uppstår halsont och efterhand små blåsor på slemhinnorna i munnen och på tungan. Samtidigt, eller strax därefter, utvecklas i regel ömma vätskefyllda blåsor på handryggen och eventuellt i handflatorna. Cirka en tredjedel av de smittade får även utslag på fötterna och i sätesregionen. Blåsorna försvinner normalt inom en vecka. Symtomen varierar i svårighetsgrad och många smittade får inga symtom alls.

Utslagen i munnen sitter på kindernas slemhinnor och på tungan men kan också spridas till gommen och tonsillerna. En enskild blåsa är 2,5–5 mm stor. De är ofta ömma och börjar som en röd ring som vartefter utvecklas till en liten blåsa. På händer och fötter kan det också förekomma rodnad runt blåsorna. Blåsorna kan brista plötsligt och bilda små sår.

Orsak

Höstblåsor beror på en självläkande virusinfektion med coxsackievirus A16, men de kan också orsakas av enterovirus 71 (EV71) och i sällsyntare fall andra typer av coxsackievirus.

Den variant vi ser av sjukdomen i Sverige (orsakat av coxsackievirus A16) har ett lindrigt förlopp. Vid sjukdom som orsakats av enterovirus 71 kan förloppet vara allvarligare, bland annat med diarré och påverkan på det centrala nervsystemet. 

Annons
Annons

Smittrisk

Sjukdomen smittar främst i inledningsfasen och under perioden då blåsorna bildas. Det går inte att ställa diagnosen innan blåsorna har bildats. Det betyder att när diagnosen väl har ställts har smittan redan förts vidare till omgivningen. Därför är det inte nödvändigt att hålla barnen hemma från förskolan eller skolan under hela den tid som blåsorna är kvar.

Barnen kan vara på förskolan eller i skolan, såvida de inte har feber över 38 grader eller ett nedsatt allmäntillstånd.

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling mot höstblåsor. Det kan vara aktuellt att lindra besvären med febernedsättande läkemedel, till exempel paracetamol. Ljumma eller kalla drycker kan lindra obehaget i munhålan.

Prognos

Sjukdomen är ofarlig. Febern går oftast över efter två till fyra dagar. Hudförändringarna läker normalt inom en vecka. Prognosen är god.

Genomgången sjukdom ger livslång immunitet mot det virus som orsakade infektionen. Eftersom sjukdomen också kan orsakas av andra virustyper finns det en teoretisk möjlighet att sjukdomen kommer igen senare i livet. Det inträffar dock mycket sällan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.