Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Coronavirus: sars och mers

Coronavirus är en virusfamilj med flera virus. Sars och mers är namnen på sjukdomar som ledde till utbrott av coronavirus med en mer allvarlig sjukdomsbild. Bilden föreställer mers, en sorts coronavirus som hade en långvarig epidemi i Saudiarabien under tidigt 10-tal.


Publicerad den: 2020-02-27

Coronavirus: sars och mers
Annons

Vad är sars och mers?

Coronavirus är en familj eller grupp av virus. Dessa virus kan drabba både människor och djur. Bland de virussorter som kan ge infektion hos människor ger vissa vanliga förkylningar, medan vissa andra sorter kan ge svårare sjukdom.

De flesta finns hos olika djurarter, ett fåtal smittar mellan djur och människa. Några sådana sorter är sars (severe acute respiratory syndrome) och mers (middle east respiratory syndrome).

År 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, som ger sjukdomen covid-19. Mer information finns i ett separat infoblad om covid-19. 

Mers (Middle East respiratory syndrome)

Mers upptäcktes år 2012 på den arabiska halvön. Fler än 1 600 bekräftade fall rapporterades under epidemin och dödligheten var högre än för sars och låg runt 35 procent.

Sars (Severe acute respiratory syndrome)

Sars upptäcktes år 2002 i Guangdong i Kina. Det tog dock lång tid innan viruset upptäcktes av flertalet olika anledningar, bland annat att myndigheter i Kina inte gick ut med information internationellt. Sammanlagt smittades minst 8 096 personer med sars. Så många verifierades i laboratorium i alla fall, men eftersom många bara fick en mild sjukdom så är det möjligt att fler än så var smittade. Sammanlagt identifierades viruset i 37 olika länder och 774 personer dog, mestadels multisjuka äldre personer.

Annons
Annons

Symtom

Gemensamt för mers och sars (och covid-19) är att de kan likna "vanlig" säsongsinfluensa. Ofta ses feber, andningssvårigheter och muskelvärk som symtom men även halsont och snuva finns beskrivet. Sjukdomarna kan alla ha ett milt förlopp hos vissa, och väldigt allvarligt hos andra med kraftig lunginflammation och svåra andningsproblem. Mers kan även ge njursvikt och ger oftare magsymtom än de andra sorterna. 

Mers verkar vara mest aggressivt och drabbar olika typer av individer, medan sars är allvarlig framförallt hos äldre och multisjuka.

Inkubationstiden, alltså tiden från att man är smittad tills att man visar symtom, har för sars varit mellan 2 och 10 dagar medan mers inkubationstid hade ett spann på 1 till 13 dagar. 

Orsak

Virusen tros i början ha smittat från djur till människa och sedan muterat för att kunna smitta människa till människa.

Man kan minska risken att bli smittad genom att undvika att röra ögonen/ansiktet och undvika att vara nära personer som är sjuka. Man behöver inte vara orolig för att smitta ska ske från husdjur som katt eller hund till människa.

Coronavirusen vid covid-19 och sars beskrivs som smittsamma virus där man enkelt får infektionen om man kommer i kontakt med själva viruset, men många får en mild sjukdom. Så var det inte med mers, där många som exponerades faktiskt inte blev sjuka, dock blev de som fick infektionen oftare kraftigt sjuka.

Annons
Annons

Diagnos

För att vara säker på vilket virus som orsakat sjukdomen måste särskilda virusanalyser göras, och dessa måste specifikt efterfrågas och hanteras på särskilda sätt. Det krävs också speciell utrustning för vårdpersonalen som måste vara välskyddade när de tar proverna. Oftast tas provet från luftvägarna, tillexempel från slem eller längt bak i näsan.

Man kan göra lungröntgen och då se tecken på att det är en så kallad viral lunginflammation, alltså lunginflammation orsakad av virus. Dock är det många med sars eller mers som inte drabbas av lunginflammation och röntgenbilden kan inte ge svar på vilket virus som gett lunginflammationen.

Vid mers kan det uppstå akut njursvikt som kan påvisas med hjälp av ett blodprov. 

Behandling

Det finns ingen botande behandling mot sars eller mers. Hos en kraftigt sjuk patient kan det handla om att ge vätska intravenöst eller understödja andningen med respirator (maskin som hjälper med andningen) eller dylikt. Hos den stora majoriteten handlar det dock mer om smärtlindring och liknande typ av behandling.

Stort fokus ligger också på att förhindra smittspridning. Ofta tas karantänbeslut och finns det begränsningar i möjligheten att resa fritt. 

I Sverige klassas sars som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det betyder att man vid behov kan ålägga en smittad person vissa skyddsåtgärder, som karantän eller att den måste informera sin omgivning av smittan. Man kan ibland behöva komma på nya provtagningar, och måste då infinna sig om man blir kallad. En allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom innebär också att vården blir helt kostnadsfri om man är smittad. Får man instruktioner om att inte jobba för att man är bärare får man så kallad smittbärarersättning.

Ett antal åtgärder kan minska smittorisken när man är sjuk:

  • Använda munskydd.
  • God handhygien med användning av tvål.
  • Undvika att nysa eller hosta i händerna – nysa eller hosta i armvecket istället.

Prognos

Mers var en allvarlig sjukdom med många dödsfall, runt 34 % av smittade avled på grund av infektionen.

Sars var prognosen klart beroende av vilken individ som drabbades. I vissa grupper, särskilt multisjuka äldre var dödligheten hög på cirka 50 % medan vissa grupper som unga friska inte hade dödsfall på grund av sars i princip.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer

  • Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)
  • Coronavirus 2019-nCoV, mers och sars – Text för vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.