Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox, tidigare kallat apkoppor eller monkeypox, är en sjukdom som beror på ett virus. Förutom feber, huvudvärk och sjukdomskänsla är det vanligt med hudutslag med blåsor och sår.


Uppdaterad den: 2023-02-27

Annons

Vad är mpox?

Mpox är en sjukdom som beror på en infektion med apkoppsviruset. Det kallades också för apkoppor eller monkeypox, efter det engelska namnet monkey pox.

Sjukdomen ansågs länge vara sällsynt och endast förekomma i Afrika. I maj 2022 har det dock förekommit ett ökat antal fall i Europa som har gjort att mpox nu klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. 

Sjukdomen har blivit allt vanligare de senaste 20 åren, vilket tycks bero på att allt färre har skydd mot smittkoppor. Smittkoppor var en dödlig sjukdom som utrotades genom vaccination. Man slutade vaccinera mot smittkoppor år 1976. Smittkoppsvaccinet ger även skydd mot mpox och eftersom allt färre har vaccinerats mot smittkoppor ökar risken för att mpox sprids. 

Annons
Annons

Symtom

Personer med mpox har vanligen en lindrig sjukdomsbild. Sjukdomen börjar ofta med allmänna sjukdomssymtom såsom feber, huvudvärk, muskelvärk, frossa och trötthet. Man kan märka att lymfkörtlarna i halsen, i armhålorna och i ljumskarna är svullna och ömma.

Efter en till tre dagar börjar det uppstå hudförändringar, som kan se ut som röda fläckar, knottrig hud, vätskefyllda eller varfyllda blåsor och sår. Det kan också uppstå sår i munnen, på ögats slemhinnor, på könsorganen och runt analöppningen. Ofta börjar utslaget i ansiktet och sprider sig sedan till armar, händer, ben, fötter, underliv och bål. Hudförändringarna är ofta 0,5–1 cm stora och kan variera i antal från ett par stycken till mer än 1000. 

Orsak

Mpox beror på infektion med apkoppsviruset som tillhör arten ortopoxvirus. Viruset finns framför allt hos vilda djur i Afrika såsom gnagare och apor. När man bits av ett smittat djur eller kommer i kontakt med djurets blod kan smittan överföras till människan. Det kan också smittas genom att äta otillräckligt tillagat kött från smittade djur. 

Från att man blir smittad tills man får sjukdomstecken är det vanligen 6 till 13 dagar. Hur smittan sprids mellan människor är inte helt klarlagd. Mellan människor kan viruset sprida sig via luftvägarna eller direktkontakt med kroppsvätskor från en smittad person. Man behöver dock utsättas för viruset under en längre tid för att bli smittad. Man kan också smittas genom att komma i kontakt med föremål som en smittad person har använt, såsom sängkläder eller kläder. 

Man tror att sjukdomen kan smittas sexuellt men den exakta mekanismen är inte klarlagd. Under våren 2022 har det främst varit män som har sex med män som har fått mpox.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen bör misstänkas hos alla som får typiska symtom och utslag som kan tala för sjukdomen. Diagnosen bekräftas genom att påvisa virusets arvsmassa genom att ta ett prov från blåsor eller skorpor som skickas till ett särskilt laboratorium. 

Om det finns misstanke om sjukdomen eller när sjukdomen är bekräftad tar läkaren kontakt med en smittskyddsläkare. Sjukdomen är anmälningspliktig, det vill säga att sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla sjukdomen, och smittspårning ska genomföras.

Behandling av mpox

Det finns ingen specifik behandling mot mpox. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt ett läkemedel men det har ännu inte börjat användas inom sjukvården.

Behandlingen består framför allt av stödjande åtgärder såsom behandling av eventuella bakteriella hudinfektioner som kan uppstå i samband med infektionen eller behandling med vätska vid risk för uttorkning.

Förhållningsregler vid mpox

  • Om man har blivit smittad av mpox eller har en stark misstanke om det bör man undvika nära kontakt med andra, särskilt personer som har nedsatt immunförsvar. Man bör också undvika nära kontakt med husdjur.
  • Under isoleringen bör man inte donera blod, sperma eller organ.
  • Isoleringen kan brytas när skorporna har försvunnit helt och huden under har läkt.
  • Personer som har varit i kontakt med någon som har mpox bör vara uppmärksamma på hudförändringar och andra tecken på mpox upp till tre veckor efter att man har varit i nära kontakt med den sjuka personen. Under den tiden bör man inte donera blod, sperma eller organ.

Vaccin mot mpox

Folkhälsomyndigheten har utformat rekommendationer för vaccin som kan användas mot mpox. Vaccin har visat sig ha god effekt mot mpox. Personer som redan har vaccinerats behöver en vaccindos, övriga behöver två doser. 

Grupper som kan erbjudas vaccinering är (februari 2023):

  • Män som har sex med män med ökad risk för mpox och transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox.
  • Personer som har sex med män mot ersättning.
  • Personer med risk för exponering för mpox som behandlande läkare eller ansvarig chef med arbetsmiljöansvar bedömer är i behov av vaccination.

Exempelvis mottagningar för sexuell hälsa eller infektionskliniker kan ge råd kring vaccinering. Vilka mottagningar som har ansvar för vaccination kan variera mellan olika regioner.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Utslagen går i vanliga fall över efter två till fyra veckor och de allra flesta tillfrisknar helt. Man kan föra vidare smittan tills dess att alla skorpor som har bildats har försvunnit och huden är hel och frisk. Detta kan dröja upp till fem veckor. Det finns en viss risk för komplikationer såsom ärrbildning i huden, lunginflammation, inflammation i hjärnan och påverkan av hornhinnan. 

Till skillnad från smittkoppor är mpox i regel en ofarlig sjukdom. I Afrika, där de flesta personer har fått sjukdomen, har sjukdomen en dödlighet på cirka 3 per 100 personer. Risken för ett allvarligt förlopp är högst bland barn, ungdomar och personer med nedsatt immunförsvar. 

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.