Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Kryptosporidios

Parasiten Cryptosporidium är en liten, encellig organism som kan angripa slemhinnorna i människans tarm och orsaka diarré.


Publicerad den: 2013-03-18

Annons

Vad är kryptosporidios?

Cryptosporidium är en liten protozo (encellig organism) som kan angripa slemhinnorna i människans tarm, och orsaka diarrésjukdomen kryptosporidios. Den smittar först och främst genom förorenat dricksvatten, och kan därmed smitta många personer över kort tid. Sjukdomen finns bland annat hos nötkreatur, och det är ofta bondgårdar som förorenar dricksvattnet.

Annons
Annons

Förekomst

I Sverige är sjukdomen sällsynt. Men denna protozon är relaterad med en annan protozo som heter Gardia lamblia, och som var orsaken till ett utbrott i Stockholm 2008 med kryptosporiodios där 16 personer smittades efter ett restaurangbesök. Under hösten 2010 inträffade ett utbrott i Östersund då smittan fanns bland annat i dricksvattnet. År 1993 inträffade en vattenburen epidemi i USA med över 400 000 sjuka och 100 dödsfall. I Utah, 2007, inträffade ett utbrott med 2 000 laboratoriebekräftade fall. I denna epidemi antogs det att infektionen spreds vid bad i simbassänger.

Cryptosporidium lever vanligen i cystform i naturen, det vill säga i en slags inkapslat tillstånd, som gör den robust mot uttorkning och mot kemisk påverkan. Den är bland annat motståndskraftig mot klor, och kan därför överleva i många vattenverk som har klor som reningsmetod. Membranfilteranläggningar eller UV-strålning är däremot effektivt för att avlägsna mikroorganismen från dricksvatten. Sjukdomen kan också överföras via livsmedel som kommit i kontakt med förorenat vatten.

Vilka är symtomen?

En infektion med cryptosporidium leder till en vattenhaltig diarré av varierande intensitet. Som regel är diarrén åtföljd av buksmärta och illamående och lätt feber är inte ovanligt. Vanligtvis uppstår besvären först fem till tio dagar efter att protozon har kommit in i tarmen. Besvären pågår förhållandevis länge, ofta en vecka eller två. De flesta andra akuta maginfektioner går över snabbare.

För annars friska människor går sjukdomen över av sig själv, men bland dem som blir hårdast drabbade kan det krävas sjukhusinläggning och intravenös vätsketillförsel. För personer med nedsatt hälsotillstånd eller försvagat immunförsvar, kan sjukdomen vara farlig. Det finns ingen bra behandling mot denna infektionssjukdom.

Annons
Annons

Hur förebygger man sjukdomen?

Cryptosporidios förhindras genom en god dricksvattenhygien. Om Cryptosporidium påvisas i dricksvattnet, måste vattnet kokas till dess att källan är ren. Vid resor utomlands till områden med okänd vattenkvalitet, undviks sjukdomen genom att dricka vatten från flaska. Undvik också att svälja vatten i simbassänger. God handhygien i samband med toalettbesök och vid matlagning är också viktigt.

Barnet kan återgå till förskolan två dygn efter symtomfrihet. Kontrollprover är inte nödvändiga.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.