Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Botulism


Uppdaterad den: 2018-08-15

Annons

Vad är botulism?

Bakterien Clostridium botulinum kan producera ett toxin, det vill säga ett gift, om den får föröka sig i en miljö helt utan syre. Det är detta toxin som är orsaken till botulism. Bakterien är vanlig, den finns i jord och är i sig själv helt ofarlig.

Sjukdomen förekommer i tre former:

  1. Livsmedelsburen botulism. Detta är ett tillstånd som beror på förtäring av toxiner genom mat. När man pratar om botulism är det oftast denna form man menar.
  2. Sårbotulism. Sår som är förorenade med bakterien Clostridium botulinum (till exempel sår som inte är ordentligt rengjorda) kan i mycket sällsynta fall leda till produktion av toxinet och därmed till sjukdom.
  3. Barnbotulism. Hos spädbarn under 1 år kan förtäring av bakterien leda till att toxin bildas i tarmen och leder till sjukdom. Vanligast efter förtäring av honung, men bakteriesporer har också hittats i kamomillte.

Alla former av botulism är mycket sällsynta och det går flera år mellan varje allvarligt fall som man ser i Sverige. Sammanlagt har det rapporterats 14 fall i Sverige under perioden 1990–2012.

Annons
Annons

Vad händer vid en botulinumtoxin-förgiftning?

Toxinet leder främst till att nerverna förlamas. Giftet blockerar ett signalämne som kroppens nerver använder för att skicka meddelanden till bland annat muskler. Detta leder till att nerverna inte kan skicka de meddelanden som de behöver till musklerna, vilket resulterar i förlamning av musklerna.

Förloppet vid förgiftning kan variera mycket. De flesta fall är kortvariga med lindriga symtom som går över av sig själva.

Vid de sällsynta allvarliga förgiftningarna uppstår en ökad muskelsvaghet som efter hand också kan omfatta andningsmuskulaturen, vilket kan leda till andningsstillestånd och död. Tillståndet börjar ofta med illamående och kräkningar, synrubbningar som dubbelsyn och problem att se klart. Senare uppstår muntorrhet och problem med att svälja och prata. Utspänd mage och förstoppning är andra vanliga symtom.

Vanligtvis tar det 18–36 timmar från förtäring av giftet till att symtomen startar, men tiden kan vara både kortare och längre. Vid sårbotulism kan det ta ända upp till tio dagar innan symtomen visar sig.

De vanligaste källorna vid botulinumförgiftning

Den vanligaste källan är rökt fisk, inlagd sill/strömming eller konserverad, rökt eller vakuumförpackad mat. Utöver rökt fisk kan giftet förekomma i hemmakonserverade grönsaker och rökt kött om konserveringen ej varit korrekt utförd. Användning av orena sprutor bland narkomaner kan också vara en orsak. Hos spädbarn är honung den vanligaste smittkällan.

Annons
Annons

Hur skyddar man sig mot botulism?

  • Den viktigaste åtgärden är att vara noga med hygienen vid tillredning av till exempel rökt fisk, inlagd sill/strömming och konserverade matvaror.
  • Undvik kontakt med jord och var noga med att använda rätt mängd salt vid inläggning av fisk.
  • Kasta konservburkar som "buktar ut". Clostridium-bakterien producerar en gas och utbuktningen kan vara ett tecken på förorening.
  • Gifterna kan som regel oskadliggöras genom att koka maten i minst 10 minuter. Detta i sig dödar inte bakterien (C. botulinum), men som nämnts tidigare är bakterien inte farlig i sig själv. För att döda bakterien måste maten kokas under övertryck i minst 120 °C i minst 20 minuter.
  • Gifter från bakterien kan även bildas i hemlagad mat som är vakuumförpackad och som ligger i olja eller andra lufttäta lösningar.

Behandling av botulism

Vid misstanke om botulism ska patienten läggas in på sjukhus. Där tas blodprover för att se om det verkligen är botulism som orsakar symtomen.

Behandlingen består av att ge ett motgift. Det kan också vara nödvändigt att ge vätska och näring direkt i blodet om patienten har svårt att svälja. Vid allvarliga förgiftningar och andningsstillestånd kan man behöva lägga patienten i respirator, en maskin som andas för patienten. Förgiftningen avtar gradvis så att den förgiftade efter en tid kan andas på egen hand.

Långtidsutsikter

Det flesta botulinumförgiftningar har ett helt ofarligt förlopp. Allvarliga förgiftningar kan leda till döden men om förgiftningen upptäcks och behandlas i tid blir man frisk. Det finns inget vaccin mot giftet och man blir inte immun om man har haft sjukdomen.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons