Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Infektion med grupp A-streptokocker

En infektion med grupp A streptokocker leder oftast till en lindrig sjukdom. I vissa fall uppstår dock en mer allvarlig infektion som behöver omedelbar vård.


Uppdaterad den: 2020-11-05
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är grupp A-streptokocker?

Infektioner i kroppen beror vanligtvis på bakterier eller virus. Det finns många olika bakterier och virus och alla har sina speciella egenskaper. Det är dessa egenskaper som avgör vilka infektioner de kan orsaka. Vissa bakterier och virus kan bara orsaka en bestämd och ofarlig infektion. Andra är mer aggressiva och kan framkalla allvarliga och livshotande infektioner.

Streptokockinfektion är en av de vanligaste orsakerna till infektioner hos människan. Streptokocker är en bakterietyp som delas in i flera undergrupper. De vanligaste grupperna är A, B, C och D.

Grupp A-streptokocker (GAS) kan förekomma normalt på huden och i svalget hos många människor utan att orsaka någon skada. Men de kan också orsaka många olika infektioner. Bakteriens egenskaper medför att den kan orsaka inflammation på en rad olika platser i kroppen. Vissa av dessa infektioner kan vara mycket allvarliga.

Annons
Annons

Sjukdomar orsakade av GAS

Grupp A-streptokocker är en allsidig bakterie som kan ge många olika infektioner.

Bland de vanligaste är halsfluss, bihåleinflammation (sinuit), scharlakansfeber, mellanöreinflammation, sårinfektioner, svinkoppor (impetigo), rosfeber (erysipelas) och stjärtfluss (perianal streptokockinfektion).

Bland de allvarligare GAS-infektionerna, de så kallade invasiva GAS-infektionerna, finns barnsängsfeber, nekrotiserande fasciit och streptokockbetingat toxic shock syndrome är mycket allvarliga infektioner.

Diagnos

För flera av de vanligaste typerna är det inte alltid nödvändigt att påvisa bakterien. Halsfluss, bihåleinflammation, scharlakansfeber, mellanöreinflammation, svinkoppor och rosfeber har ofta ett karaktäristiskt utseende och typiska symtom. Blodprover, bland annat snabbsänka (CRP), kan vanligtvis visa att det rör sig om en infektion, men inte fastslå vilken bakterie som är orsaken.

I andra fall kan det vara nödvändigt att ställa en snabb diagnos. Detta gäller särskilt för de allvarligaste GAS-infektionerna, då det är viktigt att komma igång med korrekt antibiotikabehandling så fort som möjligt. Bakteriologiska prover behöver tas. Detta görs med särskilda undersökningar av blod, sårvätska eller vävnadsprover. Proverna behandlas på ett sätt som får eventuella bakterier att öka tillväxten och efter en viss tid undersöks det vilka bakterier det rör sig om.

Vid allvarliga GAS-infektioner kan bakterierna orsaka skador i kroppen till exempel i muskler, skelett och bindvävnad. Det kan då bli aktuellt med bildundersökningar som visar vävnaden inuti, till exempel DT (datortomografi) och MRT (magnetkameraundersökning).

Annons
Annons

Behandling

Även behandlingen beror på vilken typ av GAS-infektion som man har. Vid lätta till måttliga infektioner räcker det vanligtvis att använda vanliga antibiotika (penicillin).

Vid de allvarliga GAS-infektionerna är det nödvändigt med sjukhusinläggning. Patienterna är ofta mycket påverkade av infektionen och behöver intensivvård. Oftast behövs behandling med flera typer av antibiotika som ges direkt i blodet. Ofta kan det finnas behov av ytterligare mediciner som komplement och dessutom riklig vätsketillförsel.

Ibland räcker det inte med antibiotika för att bli av med bakterierna. Då kan det bli nödvändigt att operera bort den infekterade kroppsvävnaden.

Prognos

Bakterien ger vanligtvis beskedliga och ofarliga tillstånd som är lätta att behandla. Ibland uppstår det dock mycket allvarliga tillstånd som kan bli livshotande, trots intensivvård på sjukhus. Allvarliga infektioner har en hög dödlighet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons