Fakta | Infektion

Infektion med grupp A-streptokocker


Uppdaterad den: 2017-09-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är grupp A-streptokocker?

GAS-bakterier

Infektioner i kroppen beror vanligtvis på bakterier eller virus. Det finns många olika bakterier och virus och alla har sina speciella egenskaper. Det är dessa egenskaper som avgör vilka infektioner de kan orsaka. Vissa bakterier och virus kan bara orsaka en bestämd och ofarlig infektion. Andra är mer aggressiva och kan framkalla allvarliga och livshotande infektioner.

Streptokockinfektion är en av de vanligaste orsakerna till infektioner hos människan. Streptokocker är en bakterietyp som delas in i flera undergrupper. De vanligaste grupperna är A, B, C och D.

Grupp A-streptokocker (GAS) förekommer normalt på huden och i svalget hos många människor utan att orsaka någon skada. Men de kan också orsaka många olika infektioner. Bakteriens egenskaper medför att den kan orsaka inflammation på en rad olika platser i kroppen. Vissa av dessa infektioner kan vara mycket allvarliga.

Annons
Annons

GAS-bakteriernas viktigaste egenskaper är att de frigör gifter till blodet och hämmar immunförsvaret. Infektionens omfattning avgörs bland annat av var i kroppen som inflammationen sitter och hur många bakterier som det finns i kroppen.

Sjukdomar orsakade av GAS

Grupp A-streptokocker är en allsidig bakterie som kan ge många olika infektioner.

Bland de vanligaste är halsfluss, bihåleinflammation (sinuit), scharlakansfeber, mellanöreinflammation, sårinfektioner, svinkoppor (impetigo), rosfeber (erysipelas) och stjärtfluss (perianal streptokockinfektion).

Annons
Annons

Bland de allvarligare GAS-infektionerna, de så kallade invasiva GAS-infektionerna, finns barnsängsfeber, lunginflammation, bukhinneinflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. De tre mest fruktade tillstånden är nekrotiserande fasciit, streptokockbetingat toxiskt chocksyndrom och primär myosit.

Diagnos

Hur GAS-infektionen påvisas beror på vilken infektionsvariant du har, var den sitter och hur allvarlig den är.

För flera av de vanligaste typerna är det inte alltid nödvändigt att påvisa bakterien. Halsfluss, bihåleinflammation, scharlakansfeber, mellanöreinflammation, svinkoppor och rosfeber har ofta ett karaktäristiskt utseende och typiska symtom. Blodprover, bland annat snabbsänka (CRP), kan vanligtvis visa att det rör sig om en infektion, men inte fastslå vilken bakterie som är orsaken.

I andra fall kan det vara nödvändigt att ställa en snabb diagnos. Detta gäller särskilt för de allvarligaste GAS-infektionerna, då det är viktigt att komma igång med korrekt antibiotikabehandling så fort som möjligt. Utöver snabbsänka måste då även bakteriologiska prover tas. Detta görs med särskilda undersökningar av blod, sårvätska eller vävnadsprover. Proverna behandlas på ett sätt som får eventuella bakterier att öka tillväxten och efter en viss tid undersöks det vilka bakterier det rör sig om.

Vid allvarliga GAS-infektioner kan bakterierna orsaka skador i kroppen till exempel i muskler, skelett och bindvävnad. Det kan då bli aktuellt med bildundersökningar som visar vävnaden inuti, till exempel DT (datortomografi) och MR (magnetkameraundersökning).

Behandling

Även behandlingen beror på vilken typ av GAS-infektion som du har. Vid lätta till måttliga infektioner räcker det vanligtvis att använda vanliga penicillintabletter.

Vid de allvarliga GAS-infektionerna är det nödvändigt med sjukhusinläggning. Patienterna är ofta mycket dåliga och behöver intensivvård. Flera typer av antibiotika måste ges direkt i blodet. Ofta kan det finnas behov av ytterligare mediciner som komplement och dessutom riklig vätsketillförsel.

Ibland räcker det inte med antibiotika för att bli av med bakterierna. Då kan det bli nödvändigt att operera bort den inflammerade kroppsvävnaden.

Prognos

Smitta med grupp A-streptokocker kommer vanligtvis via småskador i huden, ofta obetydliga sådana, men också från skär- och nålsticksskador, brännsår och operationssår. Bakterien ger vanligtvis beskedliga och ofarliga tillstånd som är lätta att behandla. Ibland uppstår det dock mycket allvarliga tillstånd som kan bli livshotande, trots intensivvård på sjukhus. Det mest fruktade tillståndet, streptokockbetingat toxiskt chocksyndrom och primär myosit har en dödlighet på upp till 30 %.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons