Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Reyes syndrom


Uppdaterad den: 2013-02-03

Annons

Vad är Reyes syndrom?

Reyes syndrom är ett mycket sällsynt men allvarligt tillstånd som anses kan utlösas när ett barn med virusinfektion och feber behandlas med acetylsalicylsyra, som Magnecyl. Det typiska förloppet är att patienten en kort tid efter att virusinfektionen är över insjuknar på nytt med förändrat medvetande, efterhand kramper, medvetslöshet och i många fall död. Magsmärtor och kräkningar är också vanligt. Symtomen beror på allvarlig inflammation i hjärna och lever.

Detta är också orsaken till att hälsomyndigheter varnar mot användning av acetylsalicylsyra vid feber hos barn.

Annons
Annons

Orsak

Forskare antar att det är en eller annan felaktig funktion i immunsystemet som är orsaken till att en i grunden oskyldig infektion kan få ett så dramatiskt förlopp. Tillståndet beskrevs första gången år 1963. På den tiden var acetylsalicylsyra det som användes för att behandla feber hos barn. Även om det var mindre än en promille av barnen som drabbades av denna komplikation upptäcktes så småningom ett samband, särskilt mellan vattkoppor och acetylsalicylsyra. Senare har samma syndrom också observerats efter influensa och en rad andra luftvägsvirus. Efter att denna kunskap blev känd minskade förekomsten av sjukdomen snabbt, närmast till noll. År 1980 förekom över 500 fall av Reyes syndrom i USA, på 1990-talet hade detta reducerats till 0–1 fall årligen.

Behandling

I praktiken är denna sjukdom utrotad. Vid eventuella fall av denna sjukdom krävs intensivbehandling på sjukhus.

Sjukdomen tycks kunna förebyggas effektivt genom användning av paracetamol (Alvedon, Panodil) då det finns behov av att behandla ett barn med febernedsättande läkemedel. Det har heller aldrig kommit några rapporter om Reyes syndrom vid användning av ibuprofen (exempelvis Ipren).

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons