Fakta | Infektion

Infektion med Vibrio vulnificus


Uppdaterad den: 2018-08-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Vibrio vulnificus?

Vibrio vulnificus är en bakterie som är besläktad med kolerabakterien (Vibrio cholerae). Infektion med Vibro vulnificus kan orsaka allvarlig och livshotande sjukdom. Sjukdomsförloppet börjar med en sårinfektion som kan utvecklas till blodförgiftning (sepsis). Sjukdomen kan också börja med en blodförgiftning (primär sepsis) efter intag av smittade skaldjur som inte kokats.

Bakterien är vanlig i varmt havsvatten och trivs i vattentemperaturer på över 20 °C. Den kan också förekomma i bräckt vatten. Förekomst av bakterien beror inte på förorening eller smuts/avföring i vattnet. Havsvattnets smak, utseende och lukt påverkas inte av bakterien. Organismen dör om vattnet kokas. Bakterien förekommer i de flesta kustfarvatten där temperaturen överstiger 20 °C, inklusive Östersjön.

I Danmark har det anmälts ett relativt stort antal fall och även i Sverige har en del fall registrerats. I USA beror de flesta rapporterade fallen på att man ätit råa ostron som odlats i Mexikanska golfen på sommaren. 

Annons
Annons

Orsak

Bakterien kommer in i kroppen genom att öppna sår kommer i kontakt med vatten som innehåller Vibrio vulnificus. Samtliga fall som rapporterats i Sverige har uppstått i perioder då det varit över 20 °C i vattnet. I vatten med stora koncentrationer av Vibrio Vulnificus som i mexikanska golfen och i asien kan bakterien smitta genom att man sväljer saltvatten eller skaldjur, men inte i Sverige. Vibrio vulnificus är en mycket aggressiv bakterie. Även vid snabb diagnos och aggressiv behandling dör 30–40 % av de som drabbas.

Som nämnts är öppna sår i huden en disponerande faktor. Detta kan vara hudsjukdomar med sår, skador i huden eller färska tatueringar. Äldre och personer med försvagat immunförsvar mot infektionssjukdomar är särskilt utsatta. Det gäller personer med kroniska leversjukdomar som alkoholrelaterad leversjukdom, hepatit B eller C, blodsjukdomar och andra kroniska sjukdomar.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Det tar vanligtvis 12–72 timmar efter kontakt med sår, eller 12–24 timmar från att man svalt smittat vatten eller skaldjur, innan sjukdomen bryter ut (inkubationstid). Sjukdomen kan börja med sår eller infektion på ett avgränsat område, kring mun eller i svalg eller på huden. Symtom på blodförgiftning kan komma efter sårinfektion eller utgöra det första symtomet. En blodförgiftning utvecklar sig ofta mycket snabbt och dramatiskt. Symtom på tarminfektion (illamående, kräkning och diarré) är mer sällsynta.

Annons
Annons

Vid infektion i sår uppstår en smärtsam hudinfektion (cellulit) som utvecklar sig snabbt. Markerade lokala svullnader med blodfyllda blåsor (hemorragiska bullae) är karakteristiska. Kroppsliga symtom i form av feber, frossa, lågt blodtryck och mental påverkan kan utvecklas efter hand och är tecken på blodförgiftning.

Om man blir smittad via smittade skaldjur/vatten utvecklas som första symtom feber, frossa, förvirring, och eventuellt diarré och kräkningar. Så småning om kan det också bildas en kraftig hudinflammation med blåmärken och blåsor.

Infektion med Vibrio vulnificus bör misstänkas hos patienter med blodförgiftning och allvarliga hudskador, och de bör tillfrågas om de har ätit råa ostron eller kommit i kontakt med havsvatten/bräckt vatten.

Diagnos

Diagnosen är ovanlig i våra trakter och det är inte det första en läkare kommer att tänka på. Det dramatiska, snabba och karakteristiska sjukdomsförloppet som kan uppstå på varma sommardagar bör dock kunna leda till misstanke. Blodprov och odlingsprov kan påvisa bakterien. Blodprover kan dessutom ge information om infektionens allvarlighet. Ultraljud, DT, MR av angripen vävnad visar ospecifika förändringar. Det är viktigt att skilja tillståndet från GAS-infektioner (grupp A-streptokocker, "köttätande" bakterier).

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika. Ofta är sjukdomsförloppet så allvarligt att läkemedlet måste ges direkt i blodet. Man kan använda olika typer av antibiotika (till exempel tetracykliner, ciprofloxacin, cephalosporiner och aminoglykocider). Vid allvarlig sjukdom ges intensiv vätskebehandling och patienten måste övervakas noga.

Kirurgisk rensning och dränering av sår är ofta nödvändigt, ibland krävs amputering.

Hur kan man förebygga infektion med Vibrio vulnificus?

Patienter med kroniska sjukdomar, speciellt lever- och blodsjukdomar, bör undvika att bada eller svälja havsvatten/bräckt vatten som är varmare än 20 °C. Personer med öppna sår bör inte komma i kontakt med varmt havsvatten. Skaldjur från områden med hög havstemperatur bör kokas.

Personer som har badat i bräckt vatten eller havsvatten med långvarigt höga badtemperaturer, som har sår eller utvecklat sår efter badningen och som utvecklar symtom (vanligen inom 1–2 dygn) på sårinfektion, feber och nedsatt allmäntillstånd bör snarast uppsöka sjukvård.

Prognos

Sjukdomen kan förlöpa i mild form och utan blodförgiftning hos friska personer. Om tillståndet utvecklas till blodförgiftning har det en hög dödlighet. Det är därför viktigt att snabbt ställa diagnos och ge behandling för att förbättra prognosen.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons