Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Femte barnsjukdomen (erythema infectiosum)

Erythema infectiosum är en virussjukdom med utslag som orsakas av parvovirus B19. Sjukdomen uppträder ofta som små epidemier, särskilt på senvåren.


Uppdaterad den: 2020-09-21

Annons

Vad är femte barnsjukdomen?

Erythema infectiosum är en virussjukdom med utslag som orsakats av ett parvovirus B19. Sjukdomen uppträder ofta som små epidemier, särskilt på senvåren. Den förekommer oftast bland barn i åldern 5–15 år, men kan ses hos personer i alla åldrar. Tillståndet är mycket vanligt.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man smittas till dess sjukdomen bryter ut, är oftast runt en vecka, men kan ibland vara upp till 20 dagar.

Sjukdomen kallas ofta för den femte barnsjukdomen eftersom den är den femte i en grupp barnsjukdomar som tidigare var vanliga och där utslagen liknade varandra. De andra fyra barnsjukdomarna är mässling, röda hund, scharlakansfeber och den sjätte barnsjukdomen.

Annons
Annons

Infektion hos gravida

Om man får infektionen under graviditeten kan smittan överföras till fostret och det kan i sällsynta fall leda till allvarlig fostersjukdom. Tidig diagnos och behandling kan förbättra prognosen för fostret och därför bör man vara uppmärksam på eventuella infektioner hos gravida.

Symtom

Sjukdomen är i regel lindrig och ger typiska utslag utan samtidig feber eller påverkat allmäntillstånd, kanske bara lindriga förkylningsbesvär.

Infektionen har ofta två faser, men det är inte alla som registrerar eller märker av det. Den första fasen (prodromalfasen) börjar cirka en vecka efter smitta och pågår i två till tre dagar Symtomen kan vara huvudvärk, feber, halsont, klåda, hosta, magsmärtor och/eller ledsmärtor. Dessa symtom förekommer oftare hos vuxna än hos barn, särskilt ledsmärtor som finns hos runt hälften av vuxna med sjukdomen. De leder som oftast ger besvär är händerna, handlederna, knäna och vristerna. Den första fasen följs av en sjukdomsfri period på sju till tio dagar, sedan kommer de typiska utslagen som förlöper i tre faser:

  • Fas 1 – högröda utslag på kinderna, påfallande blekhet runt munnen och lätt feber. Utslagen ser nästan ut som om man har fått en örfil.
  • Fas 2 – pågår i en till fyra dagar och kännetecknas av småprickiga, röda utslag på axlarna, överarmarna, kroppen och i vissa fall låren. Utslagen bleknar efter hand, de flyter samman i ett nätliknande mönster (marmorering av huden). Handflator och fotsulor drabbas oftast inte.
  • Fas 3 – här kan utslagen komma och gå i veckor, ibland i månader. Det kan eventuellt bero på stimuli som fysisk aktivitet, irritation eller överhettning av huden från bad eller solljus
  • Utslagen kliar ofta, särskilt hos vuxna.
  • Parvovirusinfektion kan förekomma utan symtom eller tecken hos både barn och vuxna.
Annons
Annons

Hur smittar sjukdomen?

Sjukdomen är framförallt en luftburen droppsmitta som sprider sig till exempel genom hostningar. Sjukdomen är smittsam veckan innan utslagen uppträder. När utslagen kommer är personen inte längre smittsam.

Behandling

Tillståndet behöver nästan aldrig behandlas. Den går över efter några dagar och medför ingen risk för komplikationer – undantaget kan vara gravida kvinnor. Barnen kan gå till förskolan eller skolan när de är feberfria även om de har utslag.

Vid graviditet

En gravid kvinna med parvovirusinfektion kan överföra sjukdomen till fostret. Även om de flesta gravida kvinnor med parvovirusinfektion föder normala, friska barn, finns det en liten risk för att det ofödda barnet kan få allvarliga skador.

Om man är gravid och misstänker att man blivit smittad med parvovirus bör man kontakta sin mödravårdscentral. Blodprov kan tas för att se om man är smittad. Om fostret har infektionen följs det med extra ultraljudsundersökningar, och vid tecken på att fostret kan ta skada av infektionen ges förebyggande behandling. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.