Fakta | Infektion

Femte barnsjukdomen (erythema infectiosum)


Uppdaterad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är femte barnsjukdomen?

Femte barnsjukdomen

Erythema infectiosum är en virussjukdom med utslag som orsakats av ett parvovirus (B19). Sjukdomen uppträder ofta som små epidemier, särskilt på vintern och våren. Den förekommer oftast bland barn i förskoleåldern, men kan ses hos personer i alla åldrar. Tillståndet är mycket vanligt.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att du smittas till dess sjukdomen bryter ut, är 5–20 dagar.

Sjukdomen kallas ofta för den femte barnsjukdomen eftersom den är den femte i en grupp barnsjukdomar som tidigare var vanliga och där utslagen liknade varandra. De andra fyra barnsjukdomarna är mässling, röda hund,scharlakansfeber och den fjärde barnsjukdomen.

Annons
Annons

Infektion hos gravida

Det är inte ovanligt att gravida kan smittas med parvovirus B19. Om man får den här infektionen under graviditeten kan smittan överföras till fostret och det kan leda till allvarlig fostersjukdom. Tidig diagnos och behandling kan förbättra prognosen för fostret och därför bör man vara uppmärksam på eventuella infektioner hos gravida. I den här artikeln kan man läsa mer om detta: Infektion med parvovirus under graviditeten.

Vilka är symtomen på sjukdomen?

Femte barnsjukdomen

Sjukdomen är i regel lindrig och ger typiska utslag utan samtidig feber eller påverkat allmäntillstånd, kanske bara lindriga förkylningsbesvär.

Den förlöper ofta i två faser, men det är inte alla som registrerar eller märker av det. Den första fasen (prodromalfasen) börjar cirka en vecka efter smitta och pågår i två till tre dagar Symtomen kan vara huvudvärk (20 %), feber (20 %), halsont (15 %), klåda (15 %), hosta (10 %), magsmärtor (10 %), ledsmärtor (10 %). Dessa symtom förekommer oftare hos vuxna än hos barn, särskilt ledsmärtor (upp till 50 %). De leder som oftast ger besvär är händerna, handlederna, knäna och vristerna. Den första fasen följs av en sjukdomsfri period på sju till tio dagar, sedan kommer de typiska utslagen som förlöper i tre faser:

Annons
Annons
  • Fas 1 – högröda utslag på kinderna, påfallande blekhet runt munnen och lätt feber. Utslagen ser nästan ut som om du har fått en örfil.
  • Fas 2 – pågår i en till fyra dagar och kännetecknas av småprickiga, röda utslag på axlarna, överarmarna, kroppen och i vissa fall låren. Utslagen bleknar efter hand, de flyter samman i ett nätliknande mönster (marmorering av huden). Handflator och fotsulor drabbas oftast inte.
  • Fas 3 – här kan utslagen komma och gå i veckor, ibland i månader. Det kan eventuellt bero på stimuli som fysisk aktivitet, irritation eller överhettning av huden från bad eller solljus.
  • Utslagen kliar ofta, särskilt hos vuxna.
Femte barnsjukdomen

Parvovirusinfektion kan förekomma utan symtom eller tecken hos både barn och vuxna.

Hur smittar sjukdomen?

Sjukdomen sprider sig från person till person, precis som förkylning, via hosta (droppsmitta) och via kontakt från hand till hand. Sjukdomen är smittsam veckan innan utslagen uppträder. När utslagen kommer är personen inte längre smittsam.

Behandling

Tillståndet ska inte behandlas. Det går över efter några dagar och medför ingen risk för komplikationer – undantaget kan vara gravida kvinnor (se nedan).

Vanliga råd är att undvika att frysa eller på andra sätt undvika att hamna i situationer där den tillfälligt lätt nedsatta motståndskraften kan leda till andra sjukdomar. Den femte barnsjukdomen smittar innan utslagen bryter ut och den smittar inte efter att utslagen har kommit.

Förskola/dagmamma

Barnen kan gå till förskolan eller dagmamman när de är feberfria även om de har utslag.

Vid graviditet

Infektion med parvovirus kan hos vissa gravida kvinnor leda till allvarliga hälsoproblem för fostret. Om du är gravid och misstänker att du kan ha blivit smittad med parvovirus bör du uppsöka läkare. En gravid kvinna med parvovirusinfektion kan överföra sjukdomen till fostret. Även om de flesta gravida kvinnor med parvovirusinfektion föder normala, friska barn, finns det en liten risk för att det ofödda barnet kan få allvarliga skador. Ibland kan det vara möjligt att erbjuda behandling i sådana fall (läs artikeln om parvovirus under graviditeten).

Läkaren kan ta ett blodprov från den gravida kvinnan för undersökning av antikroppar mot parvovirus. Provet, eventuellt tillsammans med ett andra prov som tas cirka två till tre veckor senare, kan visa om du nyligen har smittats med parvovirus.


Annons
Annons
Annons