Fakta | Infektion

Feber, patientrådgivning

Feber är ett mycket vanligt sjukdomstecken och är också en vanlig orsak till läkarbesök.

Publicerad den: 2013-02-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är feber?

Definitioner

 • Feber definieras vanligen som en temperatur över 37,5 ºC på morgonen eller 37,7 ºC på kvällen:
  • Temperaturen mätt i ändtarmen är mest pålitlig och bör användas när man behöver ett exakt mått
  • Temperaturen kan också mätas i munnen, i örat eller i armhålan men det finns få undersökningar som säger något om huruvida sådana mätningar ger tillförlitliga resultat
  • Brittiska riktlinjer rekommenderar mätning i armhålan om det är svårt att mäta i ändtarmen
 • Feber på grund av infektion blir sällan högre än 41 ºC.
 • Gränsen för när temperaturökningen i sig kan vara farlig är vanligen 41 ºC.

Förekomst

 • Feber är ett mycket vanligt sjukdomstecken och är också en vanlig orsak till läkarbesök.
 • Sjukdomar som ger hög feber hos barn behöver inte ge feber hos vuxna.

Varför uppstår feber?

 • Feber är en av kroppens många reaktioner på sjukdom. När bakterier eller virus tränger in i kroppen, aktiveras vårt försvar mot infektioner, immunsystemet. En av reaktionerna är en ökning av kroppstemperaturen. De vita blodkropparna, antikroppar och celler i kroppen, som har till uppgift att slå ut de inkräktande mikroorganismerna, arbetar bättre och mer effektivt när temperaturen stiger något. Mest effektivt arbetar immunsystemet vid en temperatur mellan 38 och 39 ºC. Feber är med andra ord en nyttig reaktion. Därför är det inte säkert att det är bra att använda febernedsättande medel vid måttlig feber.
 • Listan över sjukdomar som ger feber är mycket lång. De allra flesta febertillstånden är oskyldiga virusinfektioner som kroppen klarar av på egen hand. Vissa bakterieinfektioner kan behöva behandlas med antibiotika. En del kroniska sjukdomar kan ge långvarig feber utan att man har en virus- eller bakterieinfektion. Nedan anges några av de vanliga orsakerna till feber.

Vanliga orsaker till feber

Kortvarig feber, vanligtvis kortare än 3 dagar

 • Övre luftvägsinfektion – förkylning.
 • Öroninflammation – särskilt hos små barn.
 • Halsinfektion – till exempel streptokockinfektion, halsfluss.
 • Akut bronkit.
 • Bronkiolit – besvärande hosta och väsande andning hos små barn.
 • Urinvägsinfektion.
 • Scharlakansfeber.
 • Rosfeber, erysipelas.
 • Blindtarmsinflammation.

Feber som varar i 4–14 dagar

 • Influensa
 • Tarminfektioner
 • Bihåleinflammation
 • Körtelfeber, mononukleos
 • Gallblåseinflammation

Sällsynta orsaker

Kortvarig feber

 • Hjärnhinneinflammation, meningit:
  • Ett sällsynt men mycket allvarligt tillstånd.
  • Meningit bör övervägas vid alla oklara tillstånd med akut påverkat allmäntillstånd, utslag och feber
  • Debutsymtomen kan variera med huvudvärk, feber, påverkat allmäntillstånd, små hudblödningar (som inte försvinner när man trycker mot dem med ett glas) och nackstelhet

Feber i 4–14 dagar

 • Hjärtklaffsinflammation, endokardit:
  • Kan drabba personer med sjukdom i hjärtklaffarna
 • Borrelia, infektion efter fästingbett:
  • Sjukdomen överförs vid fästingbett
 • Infektioner efter utlandsresor:
  • Exempelvis tyfus, denguefeber, malaria

Långvarig feber, mer än 14 dagar

 • Feber vid cancersjukdomar.
 • Hiv-aids.
 • Bindvävssjukdomar.

Vad kan du göra själv?

 • Febernedsättande läkemedel:
  • Man bör använda paracetamol eller ibuprofen
 • Om ditt barn har hög feber ska du titta till barnet under natten.
 • Infektioner innebär i de flesta fall att du ska ta det lugnt och vid hög feber bör du ligga till sängs i några dagar. Hög aktivitetsnivå när en infektion bryter upp i kroppen kan försämra kroppens förmåga att bekämpa infektionen.
 • Å andra sidan bör du undvika att ligga till sängs i många dagar. Långvarigt sängläge medför ytterligare försvagning och förlust av muskelstyrka samt ökar risken för blodpropp.
  • Barns normala temperatur kan variera. Temperaturer över 37,5 °C på morgonen och 37,7 °C på kvällen anses vara förhöjda
  • Barn med feber bör främst för deras egen skull hållas hemma tills de är feberfria. I vissa sammanhang kan det vara önskvärt av smittskyddsskäl

När ska du söka läkarhjälp?

 • Feber är i sig inte någon anledning att söka läkare men i vissa situationer bör läkare kontaktas.
 • Kontakta läkare vid hög feber och nedsatt allmäntillstånd, vid feber med nedsatt allmäntillstånd som har varat i mer än tre dagar och om du tror att du eller ditt barn kan ha en allvarlig sjukdom.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

 • Hur länge har febern varat?
 • Hur är allmäntillståndet?
 • Hos barn:
  • Aktivitetsnivå?
  • Leker barnet eller ligger det slappt på soffan?
  • Tar barnet till sig vätska och näring?
  • Är barnet intresserat av omgivningen eller tittar barnet "tomt" ut i luften?
  • Får du kontakt med barnet?
  • Hur snabbt andas barnet – hur många andetag per minut?
  • Om kontakten sker på telefon kommer läkaren fråga om nackstelhet – klarar barnet att böja på huvudet så att hakan ligger mot bröstet?
 • Finns det lokala tecken på infektion? Snuva, hosta, öron- och halssmärtor, huvudvärk, magsmärtor, besvär med att kissa?
 • Hur har den febernedsättande medicinen verkat?

Läkarundersökningen

 • Beroende på patientens sjukdomshistoria gör läkaren en begränsad eller omfattande kroppsundersökning.
 • De organ som misstänks vara infekterade undersöks noggrant.

Andra undersökningar

 • Om läkaren kommer på hembesök har han eller hon små möjligheter att göra ytterligare undersökningar.
 • På läkarmottagningen tar läkaren i regel prover i syfte att bedöma en infektion, till exempel CRP, halsprov eller urinprov.

Inläggning på sjukhus

 • Vid misstanke om en allvarlig infektion läggs patienten in på sjukhus för akut vård.

Annons
Annons
Annons