Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Förkylning

Många olika virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle, så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen.


Uppdaterad den: 2023-04-24

Annons

Vad är förkylning?

Näsa med näsmusslor och bihålor

Förkylning är en övre luftvägsinfektion som orsakas av ett virus. Nästan alla drabbas av förkylning en eller flera gånger per år. I genomsnitt har barn sex till åtta förkylningar per år och vuxna två till fyra förkylningar per år. Barn från sex månader till tre år drabbas särskilt ofta.

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet karakteriseras av halsont, trötthet och ibland lätt feber. Vuxna får sällan feber vid en vanlig förkylning. Dessa symtom försvinner efter några få dagar och efterföljs av nästäppa, snuva och hosta inom ett till två dygn efter symtomstart. Täppt näsa och snuva blir de dominerande symtomen. Snuvan kan efterhand bli tjock och varig.

Symtomen är mest uttalade omkring dag tre till fyra och börjar försvinna runt dag sju. Barn under ett år får vid förkylning ofta hög feber, äter dåligt, blir griniga och kan få orolig sömn på grund av nästäppan.

Orsak

Förkylning beror på att ett virus, oftast ett så kallat rinovirus, angriper näsa och svalg. Det finns flera hundra olika virus som kan orsaka förkylning. Den stora mångfalden av virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle, så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen.

Ungefär två av tre som smittas av ett virus blir sjuka. Överföring av smitta sker genom handkontakt med andra personer och därefter överföring av viruset till näsborrar, mun eller ögon, eller som droppsmitta vid hosta eller nysning. Inkubationstiden, tiden från smitta till symtomdebut, är vanligen två till tre dagar.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är vanligtvis uppenbar utifrån symtomen. Blodprov som CRP är vanligen normala eller bara lätt förhöjda, och det krävs inga blodprov för att ställa diagnosen.

Behandling

Förkylning är ett tillstånd som går över av sig själv. Inga läkemedel eller andra preparat botar förkylning eller har bra förebyggande effekt. Eventuell behandling riktas därför mot att lindra symtomen.

Egenbehandling

Ett vanligt råd är att dricka mycket, till exempel vatten eller juice. Även om det inte finns vetenskaplig dokumentation på att det hjälper, så menar de flesta att det är välgörande. Vila är bra, men det är ingen förutsättning för att bli frisk. Om snuvan och nästäppan gör det svårt att sova kan man pröva att ligga med huvudet högt i sängen. Man bör ta en paus ifrån högintensiv träning när förkylningen är som värst.

Kosttillskott och växtbaserade läkemedel

Det är oklart om zink, röd solhatt (echinacea), C-vitamin har effekt vid förkylning eller om honung minskar akut hosta hos barn. 

Kamfer/mentol/eukalyptus (Vaporub), som smörjs in i huden på barn med förkylning kan eventuellt minska hosta något och ge bättre sömn följande natt.

Läkemedel

Vid behov kan smärtstillande medel, paracetamol, användas för att minska obehag och feber. Slemhinneavsvällande nässprej eller koksaltlösning lindrar andningsbesvär och förbättrar nattsömn, vilket också visas i vetenskapliga studier. Hostmedicin är däremot inte bättre än annan vätska varken för barn eller för vuxna

Antibiotika hjälper inte eftersom det bara har effekt mot bakterier och en vanlig förkylning beror på en virusinfektion. Om man tar antibiotika finns risk för biverkningar från magen och dessutom ökar resistensen mot antibiotika.

Långvarig hosta hos barn ger misstanke om astma. Av den anledningen har många läkare rekommenderat användning av astmamedicin (beta2-agonist). Men en studie fann att hos barn med enbart långvarig hosta, utan diagnos astma, hade sådan behandling ingen effekt.

Förskola

Förskolebarn ska stanna hemma om de har feber (över 38 grader) eller har nedsatt allmäntillstånd.

Prognos

De allra flesta blir friska utan att det tillstöter komplikationer. I undantagsfall kan en förkylning övergå i en halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation eller lunginflammation. Detta yttrar sig oftast som ökande och nya besvär, när man istället borde vara på bättringsväg. I sådana fall bör man uppsöka läkare för behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.