Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Körtelfeber

Körtelfeber drabbar framförallt ungdomar. Typiska symtom är halsont, svullna lymfkörtlar och feber.


Uppdaterad den: 2023-08-18

Annons

Vad är körtelfeber?

Körtelfeber, också kallad mononukleos eller ”kyssjuka”, är en infektion med Epstein Barr-virus (EBV) – ett virus som tillhör familjen herpesvirus. 

Det vanligaste är att man blir smittad i förskole- eller lågstadieåldern. Då får man oftast inga eller bara lindriga symtom av infektionen – ungefär som vid en vanlig förkylning.

I den vuxna befolkningen har nästan alla någon gång smittats med Epstein Barr-virus, men bara några få har blivit sjuka i en sådan grad att diagnosen körtelfeber har ställts. Symtomgivande körtelfeber är vanligast hos ungdomar men kan också förekomma hos yngre barn och hos vuxna.

Annons
Annons

Symtom

De symtom som är typiska vid körtelfeber får man framför allt om man blir smittad för första gången i tonåren. Sjukdomen börjar vanligtvis med att man känner sig trött och sjuk, har nedsatt aptit, fryser och har huvudvärk.

Efter några dagar kommer de typiska symtomen för körtelfeber:

  • Kraftiga halssmärtor och svårt att svälja.
  • Hög feber.
  • Svullna halsmandlar och lymfkörtlar på halsen, i armhålorna och ljumskarna.
  • Påverkat allmäntillstånd.

Ofta finns symtom även utanför halsen, bland annat svullnad och smärta i lever och mjälte. Sjukdomen kan också ge svullna ögonlock och illamående.

Orsak

Körtelfeber smittar genom saliv. Infektionen sprids via blodet ut i kroppen och särskilt till lymfvävnaden. Det är framför allt lymfvävnaden i halsen (halsmandlarna) och lymfkörtlarna på halsen som förstoras och ger besvär, men också levern och mjälten blir ofta inflammerade. Detsamma kan gälla lymfkörtlar i magen, i armhålorna och ljumskarna.

Körtelfeber är inte en särskilt smittsam sjukdom. Studier har visat att förekomsten inte ökar i närmiljön till personer med körtelfeber. Efter akut infektion kan viruset utsöndras från slemhinnor, i bland annat halsen, i flera år efter att man blivit frisk. Det antas därför att också friska på detta sätt kan överföra smitta.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen körtelfeber brukar ställas efter undersökning och provtagning. I svalget ses stora och inflammerade halsmandlar, ofta med vit beläggning. I munhålans slemhinna, uppe i gommen, ses ibland röda prickar. Prickarna beror på små blödningar.

På halsen är lymfkörtlarna svullna. Levern är i vissa fall öm och något förstorad. Huden och ögonvitorna kan bli gulaktigt missfärgade på grund av att levern är inflammerad, men det är ovanligt. Undantagsvis kan också en kraftigt förstorad mjälte kännas vid undersökning av magen.

Monospot är ett snabbtest i form av ett blodprov som mäter antikroppar. Testet kan tas på vårdcentralen och ger svar på några minuter. Om det är tidigt i sjukdomsförloppet ger Monospot dock inte alltid utslag. Övriga blodprov kan innefatta vita blodkroppar och CRP som är inflammationsprover. Test av streptokockbakterier tas ibland från halsen för att skilja mellan infektion med streptokockbakterier (halsfluss med streptokocker) och virussjukdomen körtelfeber.

Ibland skickas blodprover till ett laboratorium för en grundligare och mer pålitlig undersökning av antikroppar mot körtelfeberviruset, liksom leverprover för information om i vilken grad levern är påverkad av infektionen.

Behandling

Det finns inget läkemedel mot körtelfeberviruset. Penicillin eller andra antibiotika har ingen verkan. I några få fall kan det hända att det finns körtelfeber och halsfluss med streptokocker samtidigt. Om så är fallet kan man ibland få behandling med vanligt penicillin mot streptokockerna.

Om man behöver smärtstillande behandling är paracetamol förstahandsval (förutom om man har allvarlig leversvikt, vilket är sällsynt). Alternativt kan man ta ibuprofen. Man ska undvika alkohol så länge levern är påverkad av sjukdomen.

Det är viktigt att inte utsätta sig för hård fysisk aktivitet så länge man känner sig i dålig form eller så länge levern och mjälten är förstorade. Råd i övrigt är att vila och få i sig vätska.

I undantagsfall är svullnaden i halsen så kraftig att det blir problem att få i sig vätska och näring och vissa kan få andningssvårigheter. Då måste man läggas in på sjukhus för att få intravenös vätske- och näringstillförsel och eventuellt hjälp mot andningssvårigheterna.

Prognos

Halsbesvären blir oftast bättre inom en vecka och är vanligtvis borta efter två veckor.

De flesta känner sig bra efter 2–4 veckor, men inte helt återställda förrän efter ytterligare en månad. Svullnaden i lymfkörtlarna kan vara i flera veckor. En del upplever trötthet och orkeslöshet i flera månader efter den akuta infektionen.

Efter att den akuta sjukdomsperioden har gått över kan man återgå till sitt normala liv. Man bör dock vänta en månad med aktiviteter som kan innebära risk för slag mot magen, exempelvis cykling eller kontaktidrotter. Det är särskilt inflammationen i levern och mjälten som avgör hur försiktig man bör vara. 

En fruktad, men lyckligtvis extremt sällsynt komplikation till körtelfeber är att mjälten kan spricka, så kallad mjältruptur. Det är ett farligt tillstånd som märks genom att man får akut ont i magen. Mjältruptur är huvudorsaken till varningen för att träna hårt innan man känner sig frisk. Risken för mjältruptur är som störst under infektionens första tre veckor.

Efter att sjukdomsepisoden med körtelfeber är över blir viruset kvar i kroppen resten av livet hos de flesta vuxna. Viruset befinner sig i ett slags vilotillstånd och ger nästan aldrig upphov till ny infektion. I praktiken är det enbart patienter med immunbrist, eller som får immundämpande behandling, som kan drabbas av körtelfeber på nytt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.