Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Systemisk svampinfektion


Publicerad den: 2013-02-03

Annons

Vad är en systemisk svampinfektion?

En systemisk svampinfektion – en invasiv mykos – är en svampinfektion som har kommit in i blodet, och som kan spridas till kroppens alla organ. Det är ett mycket allvarligt tillstånd, och förekommer framför allt bland personer som har en allvarlig bakomliggande sjukdom. Dessa personer har ett försvagat immunförsvar, och svampar som normalt inte utgör något infektionsproblem, kan hos dessa leda till en allvarlig sjukdom med feber. Exempel på systemiska svampinfektioner är candidos, aspergillos, aktinomykos, pneumocystis pneumoni, kryptokockos.

Systemiska svampinfektioner är relativt sällsynta sjukdomar, och de förekommer vanligtvis hos svårt sjuka patienter med nedsatt immunförsvar, som är på sjukhus. Sådana infektioner kallas även för opportunistiska infektioner. Antalet personer som får immunsuppressiva läkemedel ökar, vilket också ökar förekomsten av systemiska svampinfektioner. Patienter i riskgruppen är de som har genomgått benmärgstransplantation, stamcellstransplantation eller organtransplantationer, och de som behandlas med intensiv cytostatika (cancerpatienter) och andra immunosuppressiva behandlingar.

Annons
Annons

Orsak

Tidigare var infektion med Candida albicans den vanligaste orsaken till systemiska svampinfektioner. Men de senaste åren har orsaken mer ofta varit aspergillus och andra svamparter. Denna förskjutning beror förmodligen till en viss del på att riskpatienter får förebyggande behandling mot candida.

Candida är bland de ledande orsakerna till sjukhusframkallade infektioner i blodet i världen. Riskfaktorer för invasiv candidos är långvarig sjukhusvistelse, bukkirurgi, intravenös nutrition, utbredd användning av antibiotika och katetrar som förs in i blodkärlen (till exempel central venkateter). Candida finns på ytan av katetrar och andra instrument, och svampen kan överföras därifrån till blodomloppet.

Aspergillus ger mycket allvarliga systemiska svampinfektioner med mycket hög dödlighet. De flesta har en bakomliggande malign blodsjukdom och har genomgått transplantation av benmärg eller stamceller. Hos patienter som har genomgått stamcellstransplantation, förekommer aspergillus i två toppar: en tidigt innan det har gått 20 dagar, och en senare än 100 dagar.

Diagnos

Patienterna är ofta kritiskt sjuk med hög feber och mycket dåligt allmäntillstånd.

Diagnostik av invasiva mykoser är en utmaning. Blodprover för odling av svampar är ofta negativa, och tagning av vävnadsprover (biopsier) till odling är ofta inte önskvärd i mycket försvagade patienter. Å andra sidan är tidig behandling avgörande för prognosen.

Blodprover som kan påvisa antikroppar mot svamp – serologiska tester – kan i vissa fall vara användbart. Datortomografi av lunginfektioner kan också ge en diagnos i vissa fall. Men ofta måste läkarna ställa diagnosen baserat på misstanke om svampinfektion. Att vänta för länge på resultaten av provtagningen kan vara dödligt.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort svampen från blodomloppet och organismen. Men dilemmat är som redan antytt:

  • Behandlingen bör inte börja innan diagnosen är klar (svampen identifierad). Läkemedelsvalet blir annars svårt. Men en sen start ger dålig prognos.
  • Tidig behandling av misstänkt infektion kan vara livräddande, men ökar risken för att patienten får onödig, riskfylld och dyr behandling.

Valet av anti-fungala medel har fram tills nyligen varit begränsad. Preparaten har inte haft särskilt bra effekt, och de har gett mycket biverkningar. Under de senaste åren har det tillkommit en hel del nya medel. Dels är de mer effektiva och dels är de mindre skadliga. Men ändå är detta ett område där behandlingen inte är den bästa både vad gäller effekt och biverkningar. Preparaten är dessutom också mycket dyra.

Prognos

Systemiska svampinfektioner kan ha en osäker prognos. Mest avgörande för utfallet beror på grundsjukdomen. Tidig och lämplig behandling av en systemisk svampinfektion gör att de flesta överlever en sådan infektion.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.