Fakta | Infektion

Blodförgiftning (sepsis)


Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sepsis?

Sepsis kallas också blodförgiftning. Det är en allvarlig sjukdom där bakterier har passerat över i blodet och där infektionen har spridit sig till många av kroppens organ. Detta leder ofta till kraftiga feberanfall och frossa och allmäntillståndet blir relativt snabbt betydligt försämrat.

Sepsis är orsaken till en stor andel sjukhusinläggningar. Det förekommer cirka 20 000 fall årligen i Sverige.

Orsak

Sepsis beror på en bakterieinfektion i blodet. Flera olika bakterier kan orsaka sepsis. Bakterierna sprids nästan alltid till blodet från en ursprungsplats i kroppen. Det kan vara en stor böld (abscess), en sårinfektion, en kateter i ett blodkärl eller en infektion i luftvägar, urinvägar/könsorgan eller bukorgan.

Annons
Annons

En allvarlig underliggande sjukdom kan också vara orsaken till sepsis. Detta gäller patienter som fått stora doser cellgifter eller immundämpande läkemedel, äldre, personer med diabetes (sockersjuka), patienter med allvarlig cancersjukdom och patienter med kronisk njur- och leversjukdom.

Hur diagnostiseras sepsis?

Tillståndet uppträder som regel i anslutning till ett kirurgiskt ingrepp, en föregående infektion och/eller hos en patient med tydligt försvagat allmäntillstånd. Patienter med sepsis är ofta inlagda på sjukhus, eller blir det omedelbart vid misstanke om sjukdomen. Det är ofta nödvändigt att genomföra en lång rad undersökningar, bland annat för att hitta utgångspunkten för spridningen av bakterier till blodet. Utöver blodprover kan det också vara aktuellt med röntgen, ultraljud eller datortomografi (CT).

Behandling

Målet med behandlingen är att avlägsna infektionen och förhindra komplikationer. Huvudbehandlingen är antibiotika direkt i blodet (intravenöst). Oftast är dock patienten så allvarligt sjuk att även en rad andra åtgärder krävs. Behandlingens varaktighet beror på infektionens allvarlighet. En måttlig sjukdom behandlas under 10–14 dagar. Allvarlig sjukdom kan behöva behandlas i 3–4 veckor eller mer.

Annons
Annons

Prognos

Sepsis kan leda till chock och behandlingen kan vara krävande. En rad allvarliga komplikationer kan tillstöta: Cirkulationssvikt, rubbningar av blodets levringsförmåga med risk för att det kan uppstå stora blödningar, njursvikt, sänkt surhetsgrad i blodet och lungsvikt.

Sepsis är som utgångspunkt livsfarligt, men många liv räddas med hjälp av modern behandling. Av naturliga skäl löper äldre patienter störst risk för att inte överleva, samt de som samtidigt har försvagad hälsa på grund av andra sjukdomar. Tidig diagnos och behandling förbättrar prognosen.


Annons
Annons
Annons