Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Blodförgiftning (sepsis)

Sepsis orsakas av en infektion som sprider sig i kroppen och skapar ett starkt svar. Många olika organ kan påverkas och tillståndet är mycket allvarligt.


Uppdaterad den: 2019-10-31

Annons

Vad är sepsis?

Sepsis kallas också blodförgiftning. Det är en allvarlig sjukdom där bakterier har passerat över i blodet och där infektionen har spridit sig till många av kroppens organ. Detta leder ofta till kraftiga feberanfall och frossa och allmäntillståndet blir relativt snabbt betydligt försämrat. Sepsis är alltså inte riktigt en förgiftning, utan ett allvarligt tillstånd som orsakas av en bakterieinfektion.

Sepsis är orsaken till en stor andel sjukhusinläggningar. Det har varit svårt att föra bra statistik på antalet fall per år, men mer än 40 000 tror man och trenden visar att fler blir sjuka i sepsis varje år. Orsaken till att fler drabbas kan förklaras med att vi lever längre och fler får starka behandlingar mot sina tillstånd som kan göra immunförsvaret svagare under tiden behandlingen sker. 

Annons
Annons

Symtom

Sepsis beror på infektion, och infektionen kan finnas på olika platser så det är svårt att ge exakta symtom man har. Man brukar må väldigt dåligt, men sen kan symtomen variera från diarré, kräkningar, buksmärta till feber och andningssvårigheter. Ofta kan man bli lite mentalt påverkad, och särskilt hos äldre kan man se förvirring som ett symtom, och även trötthet.

Orsak

Sepsis beror på en bakterieinfektion som sprids till flera organ i kroppen. Flera olika bakterier kan orsaka sepsis. Bakterierna sprids nästan alltid till blodet från en ursprungsinfektion i kroppen. Det kan vara en stor böld (abscess), en sårinfektion, en kateter i ett blodkärl eller en infektion i luftvägar, urinvägar/könsorgan eller bukorgan.

En allvarlig underliggande sjukdom kan också vara orsaken till sepsis. Detta gäller patienter som fått stora doser cellgifter eller immundämpande läkemedel, äldre, personer med diabetes, patienter med allvarlig cancersjukdom och patienter med kronisk njur- och leversjukdom. Vissa utvecklar sepsis efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs vid uttalade infektionssymtom. Det finns olika poängsystem man kan använda sig av för att ställa diagnosen. 

Patienter som får sepsis kan ofta redan vara inlagda på sjukhus, eller blir det omedelbart vid misstanke om sjukdomen. Det är ofta nödvändigt att genomföra en lång rad undersökningar, bland annat för att hitta utgångspunkten för spridningen av bakterier till blodet. Utöver blodprover kan det också vara aktuellt med röntgen, ultraljud eller datortomografi (DT).

Behandling

Målet med behandlingen är att avlägsna infektionen som har utlöst de kraftiga reaktionerna i kroppen. Huvudbehandlingen är antibiotika direkt i blodet (intravenöst) samt att man ger vätska direkt in i blodet. Man får även syrgas, antingen på mask eller som en så kallad grimma som fästs i näsborrarna. Oftast är dock patienten så allvarligt sjuk att även en rad andra åtgärder krävs, exempelvis respirator (en andningsmaskin). mediciner som ökar blodtrycket och ibland kortison i blodet. Man behandlar olika länge beroende på hur allvarlig infektionen är. Oftast behandlas man minst 10 dagar, men om man hämtar sig snabbt kan antibiotika börjas ges i tablettform istället för intravenöst.

Vid vissa tillstånd, till exempel en böld i kroppen eller en kraftigt inflammerad gallblåsa, krävs även kirurgi för att kunna få bort infektionen. 

Prognos

Prognosen är starkt beroende av hur pass allvarlig infektionen hinner bli och om man behöver intensivvård, och i sådant fall hur länge. 

Många blir friska och kan återgå till det dagliga livet utan några bestående men efter de återhämtat sig. Dock får en del komplikationer från hjärta, lungor, njuren, levern med mera. Mest utsatta är äldre och personer med kroniska sjukdomar. 

Utan behandling går det i princip inte att överleva en sepsis. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.