Fakta | Infektion

Salmonellainfektion

Salmonella är en av de vanligaste orsakerna till smittsam mag-tarminfektion.

Uppdaterad den: 2013-04-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är salmonellainfektion?

Infektion i tarmen med salmonellabakterier, salmonellos. Det finns över 2 000 olika undertyper (serotyper) av arten Salmonella enterica. Salmonellainfektioner kan delas in i två huvudtyper, dels en akut enterokolit, det vill säga inflammation i tunn- och tjocktarm, vilket är det vanligaste tillståndet, dels en blodförgiftning, som framför allt orsakas av bakterierna Salmonella Typhi (tyfoidfeber) och Salmonella Paratyphi (paratyfoidfeber). Enterokoliten leder till plötslig diarré, huvudvärk, magsmärtor och feber. Tyfoidfeber och paratyfoidfeber karakteriseras av hög feber och ibland påverkat allmäntillstånd. Dessa tillstånd är ovanliga i Sverige och förekommer nästan uteslutande som utlandssmitta. Salmonella är en av de vanligaste orsakerna till smittsam mag-tarminfektion. Under 2012 anmäldes i Sverige totalt 2 917 fall mot 2 885 fall 2011. Den inhemska smittan minskade något med 782 fall 2011 och 663 fall under 2012.

Största andelen fall i Sverige under 2012 sågs i åldersgruppen 20–59 år, 56 %. Små barn i åldersgruppen 0–9 år svarade för 15 % av de anmälda fallen. Även hos de utlandssmittade fallen dominerade åldersgruppen 20–59 år. Salmonellos visar en klar årstidsvariation med flest inhemskt sjuka under sommarhalvåret. Sjukdomen är vanligast i augusti, både när det gäller smittan inom och utom landet.

Varför blir vi sjuka?

Bakterien orsakar en inflammation i tjocktarmen vilket leder till minskat upptag av vatten och näringsämnen i tarmen med diarréer som följd. Blodförgiftning uppkommer om bakterier når blodcirkulationen. Detta leder ofta till hög feber.

Annons
Annons

Hur smittar salmonella?

Smittan överförs vanligen genom förorenade livsmedel som till exempel köttprodukter eller grönsaker som förorenats i samband med bevattning eller gödsling. Smitta från person till person förekommer men är mindre vanligt.

Diagnos

Hos patienter med misstänkt salmonellainfektion görs en bakterieodling på ett avföringsprov för att påvisa salmonellabakterien. Man kan också ta bakterieprov på livsmedel som misstänks vara en smittkälla.

Behandling

Målet med behandlingen är att förhindra allvarlig uttorkning och att förhindra smittspridning. Ofta får man ingen antibiotikabehandling eftersom tillståndet som regel är självläkande. Antibiotika kan dessutom förlänga smittbärartiden. Antibiotika ges däremot vid allvarlig infektion som till exempel blodförgiftning (tyfoidfeber och paratyfoidfeber) samt övervägs också till personer med nedsatt immunförsvar samt till spädbarn och åldringar. Antibiotikabehandling blir vanligen endast aktuellt till sjukhusvårdade patienter. Personer som har diarré blir vanligen sjukskrivna, i synnerhet de som arbetar med mat eller i vården.

Annons
Annons

Egenbehandling

God handhygien och noggrann handtvätt efter toalettbesök och före matlagning är avgörande för att inte smitta andra. I början av diarréepisoden och vid ihållande måttliga symtom rekommenderas:

 • För barn två till tio år: 100–200 ml vätska efter varje lös avföring.
 • För vuxna: Mer vätska än vanligt. Undvik läskedrycker och sporttrycker eftersom dessa ökar vätskemängden i tarmen och kan förvärra diarrén. Om man vill dricka sådana, bör de blandas med lika delar vatten.

Vid diarré och tecken på uttorkning rekommenderas en balanserad lösning med socker och salt:

 • Till exempel vätskeersättning som går att köpa på apoteket och andra ställen som säljer läkemedel.
 • Hemmagjord vätskeersättning till vuxna:
  • 1/2 tsk (2,5 ml) salt och 6 tsk/2 msk (30 ml) vanligt socker

Förebyggande åtgärder

I risksituationer (till exempel resor söderut) kan du själv göra mycket för att förhindra smitta:

 • Tvätta händerna efter toalettbesök, efter kontakt med djur och före matlagning.
 • Köp vatten på flaska eller drick kokat vatten.
 • Kontrollera att kött, hamburgare, pannbiffar och annan färsmat är genomkokt eller genomstekt.
 • Hårdkoka äggen.
 • Använd inte opastöriserad mjölk.
 • Var försiktig med rå frukt och oskalade grönsaker.
 • Tvätta knivar, skärbrädor och köksutrustning som du har använt för råvaror.

Ett barn som har haft salmonellainfektion kan vanligen återgå till förskolan när det är stabilt symtomfritt, som regel efter några dygns symtomfrihet.

Hur ser förloppet ut?

Vid salmonellainfektion är tiden från smitta till sjukdom (inkubationstiden) vanligen 24–72 timmar, ofta cirka 48 timmar.

Symtomen varar som regel en till två veckor men bakterierna kan finnas kvar i tarmen i ytterligare några veckor. Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar bör lämna tre salmonellafria prov innan återgång till arbete.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons