Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Akut hjärninflammation, encefalit


Publicerad den: 2013-04-16

Annons

Vad är akut encefalit?

Akut inflammation i hjärnan, akut encefalit, kan antingen orsakas av en nyuppkommen virusinfektion eller vara en inflammation som följer en infektion, exempelvis influensa. Hjärninflammation som uppträder när en infektion är på väg att klinga av kallas postinfektiös encefalit. Virusencefalit är en ovanlig manifestation av en vanlig virusinfektion. De allra flesta virusinfektioner förlöper utan att orsaka hjärninflammation, men det sker dock i enstaka fall.

Eftersom hjärnan omges av tunna hinnor, hjärnhinnorna, är det vanligt att även dessa är inflammerade. Ibland är det symtomen från hjärninflammationen som dominerar, andra gånger dominerar symtomen från hjärnhinnorna och ibland är symtomen blandade.

Virusinfektioner i hjärnan och/eller hjärnhinnorna har i de allra flesta fall ett lindrigt och ofarligt förlopp men ibland kan de vara allvarligare.

Annons
Annons

Hur vanligt är encefalit?

Det är svårt att fastställa den verkliga förekomsten av encefalit eftersom patienten ofta inte är särskilt sjuk och därför inte får en diagnos. Förekomsten av lite allvarligare encefalit skattas till ett till sju fall per 100 000 personer per år. Sjukdomen är vanligast hos barn och unga vuxna men får svårast förlopp hos spädbarn och äldre.

Vad händer i hjärnan vid akut encefalit?

Nya – primära – infektioner karakteriseras av att virus invaderar hjärnan, eller det centrala nervsystemet. I mikroskop syns virus i nervcellerna.

Vid postinfektiös encefalit går det inte att påvisa virus varken i hjärnan eller i nervcellerna. Däremot finns det inflammatoriska förändringar kring de små blodkärlen och i nervskidorna som omger nerverna. Sådana skador i nervskidorna kallas demyelinisering. Postinfektiös encefalit uppfattas därför som en immunreaktion. Antikroppar mot det virus eller den bakterie som orsakade den ursprungliga, "vanliga" infektionen, angriper vävnaden omkring blodkärlen och nerverna i hjärnan.

Trots skillnaderna mellan dessa två former av encefalit är det svårt att skilja mellan dem hos en patient. En rad virusinfektioner kan också föreligga i båda formerna. Ofta är det sjukdomsförloppet som får avgöra vilken form det är fråga om. Till skillnad från virusencefalit uppträder postinfektiös encefalit typiskt när den ursprungliga infektionen är på väg att gå över.

Annons
Annons

Diagnos

Vid de allvarligare formerna av akut encefalit är de vanligaste symtomen feber, epileptiska anfall, förvirring, tecken på nervskador och högt tryck i hjärnan. Förvirring kan uppfattas som en personlighetsförändring. Personen går inte att känna igen, ger märkliga svar på frågor och verkar påfallande trög. Förlamningar, ostadighet och talsvårigheter kan också uppstå. Patienten har ofta feber och huvudvärk.

Om sjukdomen främst ger symtom från inflammerade hjärnhinnor, är symtomen som regel feber, huvudvärk, illamående och kräkningar, ibland ljuskänslighet och nackstelhet.

Läkarundersökningen kan ibland bekräfta att det föreligger tecken på hjärnskada. I sådant fall läggs patienten in på sjukhus för närmare undersökning. På sjukhuset tas prov av ryggmärgsvätskan – det är mycket viktigt att utesluta vanlig hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier. Bildundersökningar med exempelvis magnetkamera görs också.

Behandling

De lindriga fallen av akut encefalit behöver ingen behandling. Tillståndet går över av sig självt och efterlämnar sällan någon hjärnskada.

Även om det inte finns någon bra behandling vid allvarligare fall av akut encefalit, kan det ändå vara aktuellt att försöka med läkemedel mot både virus, bakterier och immunreaktioner.

Vid livshotande fall med högt tryck i hjärnan kan man försöka operera genom att temporärt ta bort en bit av skallbenet så att hjärnan får "luftas". Sådana ingrepp är sällan nödvändiga men har visat sig kunna rädda livet på svårt sjuka patienter.

Prognos

De flesta fallen av virusencefalit har ett lindrigt sjukdomsförlopp och efterlämnar inte några varaktiga hjärnskador. Allvarliga fall av encefalit som leder till koma kan emellertid vara dödliga. Upp till 30–40 % av dem som överlever en allvarlig encefalit får någon form av varaktig hjärnskada.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.