Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Pneumokockvaccination till vuxna

Vaccination mot pneumokockbakterier rekommenderas för vuxna med vissa kroniska sjukdomar eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer som är 65 år och äldre.


Uppdaterad den: 2023-05-25

vaccin lunginflammation
Annons

Vad är pneumokocker och pneumokocksjukdom?

Pneumokocker, Streptococcus pneumoniae, är bakterier som kan finnas i näsan och svalget utan att ge några symtom, men som också kan orsaka infektioner som bihåleinflammation eller öroninflammation. Pneumokocker kan också orsaka allvarligare och ibland livshotande sjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning, och är en av de vanligaste orsakerna till dessa tillstånd.

När pneumokocker sprids till ställen i kroppen som annars är sterila och inte har några baterier alls, till exempel blodet och ryggmärgs- eller ledvätska, kallas detta för invasiv pneumokocksjukdom (IPD). De allra flesta fall av IPD är lunginflammation med bakterier som spridits till blodbanan.

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till influensa), är det ofta pneumokocker som är orsaken.

Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av en sådan infektion. 

Pneumokockvaccin ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och även i vaccinationsprogrammet för riskgrupper som inkluderar vuxna som fyller 75 år, har vissa kroniska sjukdomar eller med nedsatt immunförsvar. Vaccination rekommenderas också för personer som är 65 år och äldre. 

Sjukdomar orsakade av pneumokocker (klicka för att förstora)
Annons
Annons

Vilka drabbas?

Pneumokockinfektioner förekommer i alla åldrar men drabbar främst de yngsta (under två år) och äldsta individerna. Den som är 65 år eller äldre har en ökad risk att insjukna i allvarlig pneumokockinfektion. Den vanligaste typen är lunginflammation. Också för personer med vissa kroniska sjukdomar är risken högre att drabbas av allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker. 

Vem bör vaccineras?

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper

Vaccination mot pneumokockinfektion till riskgrupper har varit rekommenderat sedan 1990-talet. Sedan 1 december 2022 ingår pneumokockvaccination i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper som inkluderar dem med sjukdomar och tillstånd som medför ökad, eller mycket ökad risk, samt personer som fyller 75 år.

Utöver vaccinationsprogrammet finns rekommendationer till riskgrupper och vaccination bör erbjudas till de som är över 65 år.

Alla som ingår i vaccinationsprogrammet ska erbjudas vaccination och  registreras i Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Riskkgrupper

 • Mycket hög risk:
  • Avsaknad av fungerande mjälte (aspleni/hypospleni)
  • Läckage av hjärn-ryggmärgsvätska eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
  • Kokleaimplantat
  • Nefrotiskt syndrom
  • Cystisk fibros
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar (exempelvis vid stamcellstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellanemi, behandling med immunsupprimerande läkemedel)
  • Organtransplantation
 • Ökad risk:
  • Ålder:
   • 75-åringar ingår i vaccinationsprogrammet sedan 2022
   • >65 år ingår inte i vaccinationsprogram men rekommendation kvarstår
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och ansamling av slem i luftvägarna, till exempel fetma med BMI >40, kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros
  • Kronisk leversjukdom
  • Kronisk njursvikt
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Ingår ej i vaccinatipnsprogrammet men vaccination rekommenderas också till:
   • Alkohol- eller narkotikaberoende
   • Rökare
   • Svetsare utsatta för toxisk rök
   • Personer som haft- tidigare haft invasiv penumokocksjukdom
   • Personer som är 65 år eller äldre
Annons
Annons

Vem ska inte vaccineras?

Den som har känd allergi mot ämnen som ingår i vaccinet eller haft en allvarlig reaktion på tidigare dos av samma vaccin, ska inte vaccineras. Vid akut sjukdom med hög feber bör man skjuta på vaccinationen.

Vaccination bör undvikas under graviditet, då erfarenhet saknas, men om kvinnan är i en riskgrupp för svåra pneumokockinfektioner bör vaccin ges.

Vaccin

Det finns ett hundratal kända typer av pneumokocker. Vaccin för vuxna ger skydd mot 10–23 av de vanligaste typerna.

Polysackaridvaccin Innehåller kolhydrater från pneumokockbakteriens kapsel. 23 olika pneumokocktyperna som ingår i PPV23 orsakar omring 90 % av allvarliga pneumokocksjukdomar hos barn och vuxna. Vaccinet kan inte användas till små barn under 2 års ålder.

Konjugatvaccin. Det finns i Sverige fyra konjugatvacciner som ger skydd mot 10 (PCV10), 13 (PCV13), 15 (PCV15) respektive 20 (PCV20) pneumokocktyper:

 • Under de senaste åren har 60–65 % av invasiva pneumokockinfektioner bland vuxna i Sverige orsakats av serotyper som täcks av PCV20
 • Konjugatvaccin ger bättre kvalitet på immunsvar än polysackaridvaccin framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar

Vilket vaccin?

Individuell rekommendation kan behövas på grundsjukdom, eventuell behandling eller operation, tidigare pneumokockvaccination och vaccineffekt för den aktuella riskgruppen.

Personer med hög risk rekommenderas generellt polysackaridvaccin och mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas i regel konjugatvaccin (PCV20). Vissa personer med mycket hög risk kan dessutom rekommenderas polysackaridvaccin. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Skyddande effekt

Gott skydd uppnås ofta efter två till tre veckor. Vilken skyddseffekt vaccinerna har beror bland annat på vilka pneumokocktyper som cirkulerar i samhället.

Flera studier visar en påtaglig flockeffekt efter införandet av allmän pneumokockvaccinering av barn 2009. Sjukdomsfallen minskar även bland ovaccinerade på grund av att smittöverföringen minskar.

Effekten av polysackaridvaccinet avtar efter 3-5 år och revaccination rekommenderas efter 5 år.

Har vaccinet några biverkningar?

De vanligaste reaktionerna efter vaccination är att det kan bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

För konjugatvaccin finns det generellt en trend mot lägre frekvens av biverkningar med stigande ålder, och hos yngre vuxna rapporteras fler biverkningar än hos vuxna över 65 år.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons