Aktiv patient

Gör en insats för din egen och andras hälsa

Här kan du med erfarenhet av sjukdom göra en riktig insats för din egen och andras hälsa. Som aktiv patient har du bland annat tillgång till patientutbildningar, kan dela erfarenheter med andra i samma situation och får möjlighet att bidra till utvecklingen inom diagnosen. Läs mer om Aktiv patient »

  Gå med / logga in i Aktiv patient  

Rekrytering till olika kunskaps- och forskningsprojekt