Aktiv patient

Vill du hjälpa forskningen framåt?

Vill du bidra till att öka kunskapen om din diagnos? När du deltar i en diagnospool eller klinisk studie kan du vara med att driva forskningen framåt genom att dela med dig av dina erfarenheter!