Aktiv patient

Gör en insats för din egen och andras hälsa

Här kan du med erfarenhet av sjukdom göra en insats för din egen och andras hälsa. Som aktiv patient kan du dela erfarenheter med andra i samma situation, delta i patientutbildningar och få möjlighet att bidra till utvecklingen inom diagnosen. Läs mer om Aktiv patient här »

Skapa konto / logga in i Aktiv patient

Inbjudan till olika kunskaps- och forskningsprojekt

Patientutbildningar och forum

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons