Aktiv patient

Aktiv patient – där du med egen erfarenhet av sjukdom kan göra en riktig insats för din egen och andras hälsa.

Vill du bidra till utvecklingen inom din diagnos? När du deltar i en diagnospool eller klinisk studie kan du vara med att driva forskningen framåt genom att dela med dig av dina erfarenheter!